ACT & PSYCHOSOCIAAL THERAPEUT NFG
Voor wie?
Lees verder

Voor wie is de StressWise Academy

 

Voor bevlogen mensen die zich willen ontwikkelen tot een compassievolle professionele therapeut of coach, met een hart zo groot als de wereld. Voor mensen zoals jij, die zelf (willen) leven vanuit aandacht, acceptatie, wijsheid en compassie en anderen willen begeleiden om als zodanig te kunnen leven en werken.

Voor professionals die al werkzaam zijn in het begeleiden van mensen zoals hulpverleners, coaches, counselors, therapeuten en (mindfulness)trainers kunnen de opleidingen van StressWise Academy een kwalitatieve impuls geven aan de beroepspraktijk en bovendien een uitbreiding van de professionele capaciteiten en vaardigheden betekenen.

StressWise Academy is primair opgericht als instituut voor opleiding en bij- en nascholing voor de mensen die werken aan de missie van StressWise Nederland: het leven van alle Nederlanders lichter maken. Ondersteuning van moderne mensen die worstelen met hedendaagse problematiek, zoals stress en stress-gerelateerde klachten, burn-out, depressie, angst-klachten, overgewicht en relatieproblematiek. Onze Academy staat open voor iedereen die anderen met warmte en compassie wil begeleiden en onze vijf kernwaarden wil uitdragen.

Voorheen was er geen allesomvattende opleiding die voldoende kwaliteit bood om ACT en mindfulness volwaardig te integreren in een opleiding tot therapeut of coach. StressWise Academy biedt deze opleidingen aan om therapeuten en coaches op te leiden die een belangrijke rol kunnen spelen bij het terugdringen en normaliseren van bovenstaande problematieken. De opleidingen zijn zo ingericht dat reflectie over je eigen existentie en handelen, en het in relatie staan en je verhouden tot anderen, je omgeving en de wereld, een voorname plaats heeft. Wij leiden professionals op met ‘een hart zo groot als de wereld’.