Opleidingen

Zijn er verschillen tussen de Online IBCT en de IBCT op locatie?

Er zijn twee verschillen tussen de Online IBCT en de IBCT op locatie in Hilversum. Allereerst de prijs: de IBCT op locatie kost €1495; de Online IBCT kost €1295. Daarnaast verschillen de lestijden: een lesdag op locatie duurt van 9:00 tot 16:00; een online lesdag duurt van 9:30 tot 16:30. De toelatingseisen, inhoud en opbouw van de fysieke en online-variant komen verder overeen.

Toetsing

Hoe wordt er getoetst bij de opleiding PSBK?

Je psychosociale basiskennis wordt getoetst door middel van schriftelijke tentamens tijdens de lesdagen en in de vorm van een eindtoets. Daarnaast krijg je de opdracht om mindmaps in te leveren en om een oefen anamnese te doen tijdens een van de lesdagen.

Hoe wordt er getoetst bij de opleiding ACT Coach?

Tijdens de opleiding krijg je verschillende opdrachten, zoals het schrijven van een verslag en het doen van intervisie. Alle opdrachten en documenten verzamel je in een portfolio. Je vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van een coachings-/therapiesessie met een (proef-)cliënt.

Hoe wordt er getoetst bij de opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut?

Tijdens de opleiding krijg je verschillende opdrachten, zoals het schrijven van een verslag, het doen van intervisie, stage, leertherapie en supervisie. Alle opdrachten en documenten verzamel je in een portfolio. Je vaardigheden worden beoordeeld aan de hand van een coachings-/therapiesessie met een (proef-)cliënt en je kennis wordt getoetst met een theoretisch eindtentamen.