ACT & PSYCHOSOCIAAL THERAPEUT NFG
Toetsing
Lees verder
In onze ACT Coach opleiding leer je je de basisbeginselen van ACT eigen maken en ermee te werken. Het is een volwaardige coach opleiding.

Toetsing opleiding ACT Therapeut

Aan het eind van de opleiding doe je een schriftelijk examen waarin je kennis over ACT bij specifieke groepen wordt getoetst. Je doet een praktijk examen in de vorm van een video of een rollenspel en je hebt een eindgesprek aan de hand van het portfolio. Hierin komen je therapeutische kwaliteiten en ACT kennis en vaardigheden naar voren. Deze componenten vormen de uiteindelijke beoordeling.