StressWise psychologen, therapie maar dan lichter, leuker en gemakkelijker

StressWise helpt anderen lichter te leven, met minder stress

Lees verder

StressWise psychologen staat voor een warme menselijke aanpak

StressWise staat voor een warme en daadkrachtige aanpak van stress, burn-out, depressie en andere hedendaagse mentale problematiek. De therapeuten en trainers van StressWise staan náást mensen die het moeilijk hebben en hulp vragen. Zij doen dit vanuit hun eigen menselijkheid, empathisch en betrokken. De therapeuten en coaches van StressWise ‘behandelen’ geen patiënten, maar stimuleren mensen in hun eigen proces naar herstel en heelheid. Wij noemen dat van behandeling naar verandering. Wij onderzoeken samen met onze cliënten wat werkt en gaan daarmee aan de slag. In therapie of in een training, individueel of in een groep. Lichter leven, met minder stress. Heb je interesse in het StressWise-platform, lees dan hieronder verder en bezoek de website.

Therapeuten en coaches met een hart zo groot als de wereld

Onze aanpak is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de (positieve) psychologie, derde generatie gedragstherapie (ACT, MCT) en mindfulness. Bewezen, succesvolle methodieken. Wij gaan uit van krachten, niet van klachten. Wij doen niet aan geprotocolleerde behandelingen waar onze cliënten in moeten passen, maar creëren een stimulerende omgeving en reiken de juiste handvatten aan. Wij geloven in de kracht van een dynamische training en de warmte van een individuele therapie of coaching in een huiselijk sfeer. Wij onderzoeken, ontdekken en beleven het proces naar nieuw evenwicht samen met onze cliënten. Uit vrijwel elk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de therapeut-cliënt relatie het belangrijkste aspect van heling is. Daarom is in ons opleidingsinstituut de vorming tot therapeut/coach ‘met een hart zo groot als de wereld’ onze voornaamste doelstelling.

StressWise creëert menselijke organisaties met NewDayPeople

Wij denken dat het tijd is voor een nieuwe manier van organiseren. Een nieuwe kijk op organisaties die de complexiteit van organiseren vereenvoudigd, zelfbewustzijn en betrokkenheid centraal stelt en de mensen in het bedrijf weer effectief laat samenwerken. Wij denken dat het tijd is voor wendbare organisaties met moedige leiders en een positieve bedrijfscultuur. Een cultuur waarin veiligheid in, en openheid tussen teams voorop staat. StressWise draagt bij aan dergelijke menselijke organisaties door te luisteren naar medewerkers en samen te werken aan een positieve bedrijfscultuur. 80% van de veranderplannen in organisaties wordt nooit geïmplementeerd, omdat er niet (voldoende) is geluisterd en geen prioriteit is gegeven aan verandering in de bedrijfscultuur. StressWise luistert naar mensen en creëert zo menselijke organisaties. StressWise werkt aan een nieuw platform dat organisaties ondersteunt om de meest menselijke versie van zichzelf te zijn. NewDayPeople.

Humanizing Organisations

Werk is onlosmakelijk verbonden met, en een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Werk geeft mensen de mogelijkheid een comfortabel leven te leiden en het geeft het leven betekenis en de werkende mens een identiteit. De menselijke organisatie bevordert een positieve bedrijfscultuur, veiligheid en duidelijkheid in teams, en openheid en begrip tussen teams. De menselijke organisatie daagt leiders uit tot moedig leiderschap. Een menselijke organisatie is een wendbare organisatie. En dat is precies wat we nodig hebben in onze snel veranderende maatschappij, waar technologie een steeds voornamere plek lijkt in te nemen. Mensen zijn de motor van alle activiteiten binnen de organisatie. Als het daar moeizaam verloopt of zelfs vastloopt is er een (groot) probleem. Factoren die voor een belangrijk deel bijdragen aan de menselijke organisatie zijn begrip, betrokkenheid, openheid, echtheid, duidelijkheid, flexibiliteit, empathie, zorgzaamheid, zelfbewustheid, creativiteit en professionaliteit. En een centrale factor is aandacht. Aandacht doet ten slotte alles groeien.

Onze visie op de mens, wees jezelf

Een mens is in de eerste plaats vrij en maakt als organisme deel uit van de natuur, in biologische en energetische zin. Het bewustzijn geeft de mens zijn unieke positie in de wereld. Het maakt dat wij in staat zijn om het ongedachte te realiseren, tot bijna onvoorstelbare prestaties te komen en empathie te voelen voor onze medemens. Ons bewustzijn geeft ons echter ook onze moeilijke gedachten en lastige emoties die ons beperken en soms zelfs gevangen houden, waardoor mentale problemen en psychische stoornissen kunnen ontstaan. Door bewust te leren omgaan met deze uitdagingen kun je zijn wie je bent en je eigen plaats innemen in de samenleving. Het is niet nodig te vechten of te vluchten. Niet voor jezelf, niet voor je omgeving. Vanuit rust handelen in de wereld, leven in vrijheid volgens de natuurlijke loop der dingen en binnen de kaders die de samenleving je biedt. Onze mensvisie is gebaseerd op onze kernwaarden kwetsbaarheid, compassie en ontwikkeling.

Onze visie op de samenleving, doe het samen

Wij geloven in de kracht van mensen. Wij gaan voor een wereld waarin menselijkheid centraal staat, waardoor ‘ik’ als vanzelf ‘wij’ wordt. Door felle concurrentiestrijd en eenzijdige focus op prestatie verdwijnt de menselijke maat vaak onder een dikke laag stof. Technologie heeft de wereld bij elkaar gebracht. Economische voorspoed heeft ons een comfortabel leven gegeven. Begrip voor en betrokkenheid op elkaar doet mensen opbloeien en organisaties floreren. StressWise gaat uit van mentale flexibiliteit, mogelijkheden en kracht. Onze maatschappijvisie vindt zijn fundament in onze kernwaarden betekenis en verbinding. Voor onszelf, de mensen die we ontmoeten en de wereld om ons heen.

ACT en andere derde generatie gedragstherapieën zijn aandachts- en acceptatiegerichte therapieën. De focus ligt bij ACT niet op het actief veranderen van gedachten en gevoelens (zoals bij CGT), maar op het veranderen van gedrag.

Slotbeschouwing

StressWise staat voor een warme innovatieve wijze van omgaan met stress en mentale problematiek. Voor leren accepteren wat je niet kunt veranderen en ontwikkelen van de kracht om te veranderen wat je wilt (en kunt) veranderen. Onze ‘struggle of life’ heeft drie oorzaken: beperkende en moeilijke gedachten, lastige gevoelens en ineffectieve handelingen. StressWise leert je op de juiste wijze om te gaan met gedachten en gevoelens en hoe je een waardevol leven kunt leiden. Vanuit je eigen kracht werken, groeien en tot bloei komen, moeilijkheden bewust aangaan in het volle besef dat ook zij bij het leven horen. En zo loskomen van depressie, angst, gejaagdheid, prikkelbaarheid en stress. Op een procesmatige wijze, simpelweg omdat dit verreweg het beste aansluit op wie je bent. Een mens is immers zelf een proces, altijd in verandering, altijd in ontwikkeling. Ik hoop je eens te ontmoeten op de weg die jij gaat.

Harrie Kolsteeg, directeur en founder
StressWise Academy, StressWise Psychologen, NewDayPeople, MindfulnessFabriek

Ga naar onze opleidingen

Opleidingsgids aanvragen
Ontvang direct jouw opleidingsgids in je mailbox
Gids aanvragen
Je gegevens worden niet gedeeld.