StressWise Nederland
Lees verder
ACT en Positieve Psychologie

StressWise

StressWise staat voor een warme en daadkrachtige aanpak van stress, burn-out, depressie en andere hedendaagse (mentale) problematiek. De therapeuten en trainers van StressWise staan náást mensen die het tijdelijk moeilijk hebben en hulp vragen; zij doen dat vanuit hun eigen menselijkheid, empathisch en betrokken. Wij ‘behandelen’ geen patiënten, maar stimuleren onze medemensen in hun eigen proces naar herstel en heelheid. Wij onderzoeken samen wat echt werkt en gaan daarmee aan de slag. In een training of therapie, in een groep of individueel.

ACT en Mindfulness opleidingen bij StressWise Academy

Therapeuten coaches trainers met een hart zo groot als de wereld

Onze aanpak is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten in de (positieve) psychologie, derde generatie gedragstherapie (ACT), ontspanningstherapieën en mindfulness. Allen succesvolle, bewezen methodieken. Wij gaan uit van krachten, niet van klachten. Wij doen niet aan geprotocolleerde behandelingen waar onze cliënten in moeten passen, maar creëren een stimulerende omgeving en reiken de juiste handvatten aan. Wij geloven in de kracht van een dynamische training en de warmte van een individuele therapie of coaching in een huiselijk sfeer. Wij onderzoeken, ontdekken en beleven het proces naar nieuw evenwicht samen met onze cliënten. Uit vrijwel elk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de therapeut-cliënt relatie het belangrijkste aspect van heling of ‘genezing’ is. Daarom is in onze opleiding de vorming tot ‘therapeut met een hart zo groot als de wereld’ onze voornaamste doelstelling, en onze grootste kracht.

Visie op de mens

Een mens is in de eerste plaats vrij en maakt als organisme deel uit van de natuur, in biologische en energetische zin. Het bewustzijn geeft de mens zijn unieke positie in de wereld die wij kennen; het maakt dat wij in staat zijn om het ongedachte te realiseren, tot bijna onvoorstelbare prestaties te komen en empathie te voelen voor onze medemens. Het bewustzijn geeft ons echter ook onze moeilijke gedachten en lastige emoties die ons beperken en soms zelfs gevangen houden, waardoor mentale problemen en ‘psychische stoornissen’ kunnen ontstaan. Door bewust te leren omgaan met deze uitdagingen kun je zijn wie je bent en je eigen plaats innemen in de samenleving. Het is absoluut niet nodig te vechten of te vluchten; niet voor jezelf, niet voor je omgeving. Vanuit rust en ontspannenheid handelen in de wereld, leven in vrijheid volgens de natuurlijke loop der dingen en binnen de kaders die de samenleving je biedt. De mensvisie van StressWise wordt ondersteund door onze kernwaarden: als mens kwetsbaar durven zijn, het vermogen om compassievol te leven en als individu onophoudelijk bezig te zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling en te bloeien.

Visie op de samenleving

Wij geloven dat therapie en training zoals StressWise die biedt de psychologische hulp van de 21e eeuw zal zijn. Wij lopen voor de troepen uit. Je zult zien dat over enkele jaren steeds meer trainingen worden aangeboden (en steeds minder therapie?). Dat men eerder uitgaat van psychologische mogelijkheden en kracht, dan van beperkingen en ziekte. Dat is immers effectiever en ook nog eens goedkoper. Bij StressWise Academy word je opgeleid om zowel (individuele) therapeutische interventies als trainingen in groepen te kunnen uitvoeren, omdat beide vormen complementair zijn en specifiek inzetbaar. Denk bijvoorbeeld aan het succes van mindfulness, dat niet alleen door steeds meer mensen wordt omarmd, maar ook steeds meer erkenning krijgt van wetenschap en overheid (zorgverzekeraars). Onze maatschappijvisie vindt zijn fundament in de kernwaarden: van betekenis willen zijn voor de mensen om ons heen en in verbinding willen staan met de wereld om ons heen.

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

Slotbeschouwing

‘StressWise staat voor een warme innovatieve wijze van omgaan met stress en mentale problematiek. Voor leren accepteren wat je niet kunt veranderen en ontwikkelen van de kracht om te veranderen wat je wilt (en kunt). Onze ‘struggle of life’ heeft drie oorzaken: beperkende en moeilijke gedachten, lastige gevoelens en ineffectieve handelingen. StressWise leert je op de juiste wijze om te gaan met gedachten en gevoelens en hoe je een waardevol leven kunt leiden. Het pathologiseren van ongewenste ervaringen en het ‘behandelen’ van mensen doet in onze visie te weinig recht aan het ‘mens zijn’. Vanuit je eigen kracht werken, groeien en tot bloei komen, moeilijkheden bewust aangaan in het volle besef dat ook dit bij het leven hoort. En zo loskomen van depressie, angst, gejaagdheid, prikkelbaarheid, en al dit soort hedendaagse mentale problemen. Op een procesmatige wijze, simpelweg omdat dit verreweg het beste aansluit op wie je bent. Een mens is immers zelf een proces, altijd in verandering, altijd in ontwikkeling.’

– Harrie Kolsteeg, founder StressWise

Bekijk al onze opleidingen

Opleidingsgids aanvragen
Ontvang direct jouw opleidingsgids in je mailbox
Gids aanvragen
Je gegevens worden niet gedeeld.