Met werkgarantie
WerkGeluk Coach opleiding, hbo niveau deeltijd, 10 dagen

Start WerkGeluk Coach opleiding: donderdag 17 maart 2022 op het landgoed in Alphen a/d Rijn
Lees meer
De WerkGeluk Coach opleiding is een compacte coachopleiding, waarin je leert om professionals en teams te coachen op het bijzondere pad van WerkGeluk, waarden en succes.

De WerkGeluk Coach opleiding is een compacte coachopleiding, waarin je leert om professionals en teams te coachen op het bijzondere pad van WerkGeluk, waarden en succes.

WerkGeluk Coach opleiding van 10 dagen voor coaching van teams en professionals

De WerkGeluk Coach opleiding is een compacte coachopleiding op basis van ACT, waarin je leert om teams en professionals te coachen op het bijzondere pad van WerkGeluk, waarden en succes. De professionals en teams die je coacht ontdekken hoe zij hun talenten maximaal kunnen benutten, beter kunnen samenwerken en zo gelukkiger en succesvoller zijn in hun werk. Een bijzondere opleiding op een bijzondere locatie. Data: 17/18 maart, 7/8 april, 12/13 mei, 30 juni en 1 juli.

Download de opleidingsgids
Ontvang tot 1 januari 37% retour
Profiteer nu: tot 1 januari krijg je 37% belastingvoordeel als je in 2022 en/of 2023 deze opleiding volgt
De WerkGeluk Coach opleiding is een compacte coachopleiding, waarin je leert om professionals en teams te coachen op het bijzondere pad van WerkGeluk, waarden en succes.

Voor coaches, managers en iedereen die WerkGeluk in organisaties wil vergroten

Voor coaches en managers is deze opleiding een kennismaking met de grote kracht van ACT in organisaties. ACT vormt de rode draad van de gehele opleiding. Als je nog geen ervaring hebt met ACT, raden we je aan onze vierdaagse ACT Basis opleiding te volgen. Voor ACT coaches is de opleiding een verdiepingsjaar waarin je kennis opdoet en vaardigheden ontwikkelt om in organisaties aan de slag te gaan. 

Naar de ACT Basis opleiding

Bedrijven zijn zich meer en meer bewust van hun maatschappelijke rol. Zij willen van betekenis zijn en meer bereiken dan alleen financiële doelen.

WerkGeluk Coach opleiding: zingeving én werkplezier

Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. We werken langer door en hechten meer waarde aan betekenisvol werk. Gelukkig of juist ongelukkig zijn op het werk heeft veel impact op de rest van ons leven. Gelukkige mensen zijn gezonder, succesvoller, genereuzer en vergevingsgezinder. En organisaties die sturen op meer WerkGeluk presteren beter, hebben minder verzuim, minder verloop en tevredener klanten.

Als medewerkers bevlogen en betrokken zijn, draagt dat bij aan hun eigen werkgeluk én levert dat extra waarde op voor de organisatie. Hoe (her)vinden medewerkers in de huidige tijd werkgeluk in wat ze doen?

Als WerkGeluk coach werk je aan geluk

Als medewerkers bevlogen en betrokken zijn, draagt dat bij aan hun WerkGeluk en levert dat extra waarde op voor de organisatie. Maar hoe (her)vinden medewerkers in de huidige tijd WerkGeluk in wat ze doen? Hoe leren ze omgaan met tegenslag en lastige omstandigheden waar ze geen directe invloed op hebben? Hoe draag je als manager bij aan betrokkenheid van medewerkers en toon je leiderschap? Hoe verbind je persoonlijke, team- en organisatiewaarden? Dit zijn de vraagstukken waarmee je aan de slag gaat en waar ACT en diverse andere methoden je gereedschapskist vormen.

WerkGeluk gaat vooral over het vermogen om energie en plezier te ervaren, over zin hebben in de dag, maar vooral ook om goed om te kunnen gaan met gevoelens van frustratie of onzekerheid.

Wat is WerkGeluk?

WerkGeluk betekent voor iedereen iets anders. In ieder geval betekent het niet dat je elke dag fluitend naar je werk gaat. Dat is een mooi idee, maar niet erg realistisch. Werk hoeft niet altijd leuk te zijn. Geluk gaat vooral over het vermogen om energie en plezier te ervaren, over zin hebben in de dag, maar vooral ook om goed om te kunnen gaan met gevoelens van frustratie of onzekerheid. Een aansprekende definitie van werkgeluk vinden we in het boek Happiness at Work: ‘Werkgeluk is een mindset die leidt tot de beste prestaties en het bereiken van je potentieel door je bewust te zijn van hoogte- en dieptepunten in je werk’. Werkgeluk gaat niet alleen over jezelf, maar juist ook over wat je samen met anderen doet. Deze benadering sluit goed aan bij de filosofie van ACT. 

Het uitgangspunt van ACT is dat we in ons (werkende) leven allemaal met uitdagingen en hindernissen te maken krijgen.

ACT en WerkGeluk in de WerkGeluk Coach opleiding

Het uitgangspunt van ACT is dat we in ons (werkende) leven allemaal met uitdagingen en hindernissen te maken krijgen. Deze kunnen weerstand oproepen waardoor we bijvoorbeeld bepaalde acties gaan vermijden of we in de stress schieten en ‘bevriezen’. Dit gedrag helpt je niet bij het ondernemen van activiteiten of het aangaan van relaties, die juist belangrijk voor je zijn. ACT is een effectieve manier om te leren omgaan met lastige gevoelens en gedachten (Acceptance) en dit zorgt ervoor dat je energie over hebt om je in te zetten voor zaken en relaties die echt belangrijk zijn voor jou in je werk (Commitment).

Iedereen heeft zaken waar de ander niet vanaf weet. Je vertelt niet alles aan je collega’s. Je bepaalt zelf wel wat je wilt delen. En welke persoonlijke kwaliteiten je wel of niet inzet.

Vergroot je vrije ruimte als professional

Open communicatie en effectieve samenwerking dragen bij aan betere resultaten. Als teamleden bereid zijn om informatie te delen met elkaar, collega’s te laten zien waar ze goed in zijn en waarin juist (nog) niet, werkt dat positief en stimulerend. We spreken dan van een grote ‘persoonlijke vrije ruimte’. Als WerkGeluk coach help je je coachees om inzicht te krijgen in hun talenten, waarden, onzekerheden en ontwikkelgebieden. En tevens hun vrije ruimte als professional te vergroten, zodat zij echt kunnen doen waar ze voor staan.

Neem contact op

WerkGeluk Coach opleiding: 5 blokken van 2 dagen
Elk blok start met een gezamenlijke lunch om 12 uur; de eerste dag duurt tot 21 uur, de tweede dag loopt van 9 tot 16 uur
ACT of Acceptance & Commitment Therapy is een bewezen effectieve methode die mensen helpt om een vitaal en vervullend leven op te bouwen.

Module 1: Introductie WerkGeluk en ACT, dansen met de Hexaflex

ACT of Acceptance & Commitment Therapy is een bewezen effectieve methode die mensen helpt om een vitaal en vervullend leven op te bouwen. ACT gaat ervan uit dat het heel normaal is dat we lastige gevoelens en gedachten ervaren. Als coach help je de coachee niet om deze gevoelens en gedachten te veranderen, maar wél de relatie ermee. Zo ontstaat een mildere levenshouding en wordt de coachee vrijer om voluit te leven, en tevens veerkrachtiger om uitdagingen aan te gaan.

Introductie Werkgeluk en ACT. Dansen met de Hexaflex: het ACT model. Coaching, coachingsvaardigheden, coachen in organisaties. Herkennen van gezonde en ongezonde stress. Mindfulness op het werk.

Onderwerpen die in deze tweedaagse module aan de orde komen

 • Introductie Werkgeluk en ACT
 • Dansen met de Hexaflex: het ACT model
 • Coaching, coachingsvaardigheden, coachen in organisaties
 • Herkennen van gezonde en ongezonde stress
 • Mindfulness op het werk
Als twijfels en dilemma’s open op tafel mogen liggen, zijn we bereid meer risico’s te nemen en een open, eerlijke verhouding met onze collega’s aan te gaan.

Module 2: Teamcoaching I, in verbinding met jezelf en je omgeving

Als twijfels en dilemma’s open op tafel mogen liggen, zijn we bereid meer risico’s te nemen en een open, eerlijke verhouding met onze collega’s aan te gaan. Dit geldt ook voor jou als coach in relatie tot je coachees. Je ontdekt hoe je (nog meer) in verbinding kunt staan met jezelf én de ander en te handelen vanuit je waarden in plaats vanuit verwachtingen van jezelf of je omgeving. Je mindset is gericht op groei en ontwikkeling, waarbij je met compassie kijkt naar je eigen leerpad én dat van je coachees.

De relatie met jezelf, persoonlijk waardenonderzoek en waardengericht coachen. Individuele waarden, teamwaarden, organisatie waarden. Waarderend onderzoek: appreciative enquiry. Omgaan met veranderingen. Toegewijde actie, belang van focus in een dynamische wereld.

Onderwerpen die in deze tweedaagse module aan bod komen

 • De relatie met jezelf, persoonlijk waardenonderzoek en waardengericht coachen
 • Individuele waarden, teamwaarden, organisatie waarden
 • Waarderend onderzoek: appreciative enquiry
 • Omgaan met veranderingen
 • Toegewijde actie, belang van focus in een dynamische wereld
Goed samenwerken gaat niet vanzelf. In deze module maken we kennis met Positieve psychologie en Prosocial.

Module 3: Teamcoaching II, Prosocial de kracht van het team

Goed samenwerken gaat niet vanzelf. In deze module maken we kennis met Positieve psychologie en Prosocial. Positieve psychologie focust zich op positieve ervaringen en kwaliteiten van mensen. Voor persoonlijke groei is het effectiever om te focussen op de kracht van mensen, in plaats van problematiek. Prosocial is een methode waarmee je omstandigheden kunt creëren waarin samenwerking de meeste kans heeft om te groeien. Groepen leren als eenheid te functioneren en bewust te werken aan samenwerking. Zo is Prosocial zeer effectief bij conflicten in een team of tussen teams.

ACT en psychologische flexibiliteit van teams. Positieve psychologie en Prosocial. Talentontwikkeling. Groepsdynamiek. Omgaan met weerstand, spanning en conflict.

Onderwerpen die in deze tweedaagse module aan bod komen

 • ACT en psychologische flexibiliteit van teams
 • Positieve psychologie en Prosocial
 • Talentontwikkeling
 • Groepsdynamiek
 • Omgaan met weerstand, spanning en conflict
Er zijn vele interessante modellen en theorieën die je kunnen helpen bij het coachen van professionals in organisaties.

Module 4: Werkgeluk Coach in de praktijk, ACT en meer

Er zijn vele interessante modellen en theorieën die je kunnen helpen bij het coachen van professionals in organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het kernkwadrant, de cirkel van invloed en oplossingsgericht coachen. Jouw ervaring is hierbij welkom. Met welk model heb jij goede ervaringen? We gaan hier vervolgens mee aan de slag. Praktijkervaring opdoen en ervaringen uitwisselen helpen je om grote stappen te maken als WerkGeluk coach.

De vier pijlers van WerkGeluk, een positieve werkcultuur creëer je samen. ACT: alle zuilen in relatie tot WerkGeluk. Diverse vormen van coachen: provocatief coachen, oplossingsgericht coachen. Eigen ervaringen met diverse modellen en theorieën voor meer WerkGeluk. Timemanagement en mind management, geweldloze communicatie.

Onderwerpen die in deze tweedaagse module aan bod komen

 • De vier pijlers van WerkGeluk, een positieve werkcultuur creëer je samen
 • ACT: alle zuilen in relatie tot WerkGeluk
 • Diverse vormen van coachen: provocatief coachen, oplossingsgericht coachen
 • Eigen ervaringen met diverse modellen en theorieën voor meer WerkGeluk 
 • Timemanagement, Mind-management en geweldloze communicatie
Wat betekent het om professionals en teams te coachen in organisaties? En wat betekent WerkGeluk voor jou? In deze laatste module bereid je je voor op het echte werk.

Module 5: Coaching in organisaties, WerkGeluk en WerkCultuur

Wat betekent het om professionals en teams te coachen in organisaties? En wat betekent WerkGeluk voor jou? In deze laatste module bereid je je voor op het echte werk aan de hand van diverse werkopdrachten. Je gaat aan de slag met de vraag: Wat voor coach wil ik zijn? Hoe kun je je coachee helpen zichzelf goed te presenteren? Je werpt een blik op de toekomst en onderzoekt hoe intervisie kan bijdragen aan jouw verdere ontwikkeling als WerkGeluk coach. Daarnaast werk je in teamverband aan een aanpak voor een positieve werkcultuur. Je presenteert je aanpak aan de groep en past ook oefeningen toe.

Relatie met opdrachtgever, opdrachten verwerven, netwerken. Verwachtingsmanagement 2.0. Ruimte voor vragen. Mijn WerkGeluk, hoe ga ik mezelf positioneren. Een positieve WerkCultuur creëer je samen.

Onderwerpen die in deze tweedaagse module aan bod komen

 • Relatie met opdrachtgever, opdrachten verwerven, netwerken
 • Verwachtingsmanagement 2.0
 • Ruimte voor vragen
 • Eindopdracht 1 Persoonlijk: Mijn WerkGeluk, hoe ga ik mezelf positioneren
 • Eindopdracht 2 Gezamenlijk: Een positieve WerkCultuur creëer je samen

Na de WerkGeluk Coach opleiding

Na afronding van de WerkGeluk Coach opleiding kun je als professioneel WerkGeluk coach aan de slag, voor jezelf of in de organisatie of instelling waarvoor je werkt. Ook kun je je verbinden met StressWise Nederland en een samenwerking aangaan op basis van onze unieke ‘werkgarantie’. De WerkGeluk coaches van StressWise zijn vooral werkzaam in het bedrijfsleven waar steeds meer vraag is naar WerkGeluk coaches. Als je geïnteresseerd bent in samenwerking, bekijk dan eens de website van StressWise. Je vindt meer info over werken bij StressWise als WerkGeluk coach onder het kopje ‘vacatures’.

Lees meer over werkgarantie

Wat kost de 10-daagse WerkGeluk Coach opleiding?

De opleiding tot WerkGeluk Coach kost €2450 inclusief overnachtingen en maaltijden. De opleiding bestaat uit vijf blokken van twee dagen. We starten op de eerste dag om 12 uur en eindigen om 21 uur. De tweede dag start om 9.00 uur en eindigt om 17 uur. Als je wilt kun je dit bedrag voldoen in 10 termijnen middels automatische incasso. Bij dit cursusgeld zit alle begeleiding vanuit de Academy in. Let op: als je vóór 1 januari 2022 betaalt profiteer je nog van een belastingvoordeel van minimaal 37%. Daarna vervalt deze zeer aantrekkelijke regeling.

De WerkGeluk Coach opleiding wordt verzorgd door Manon van Stein …

De opleiding Werkgeluk Coach wordt gegeven door Manon van Stein en Alexander van Kleef. Manon werkt al ruim 20 jaar als communicatieprofessional in het bedrijfsleven. Vanuit haar belangstelling voor wat mensen beweegt begeleidt ze als ACT coach professionals bij het (her)vinden van plezier en betekenis in werk. Manon geeft vorm en leiding aan de opleiding WerkGeluk Coach.

Alexander is hoofdopleider bij StressWise Academy

En door Alexander van Kleef en enkele gastdocenten

Alexander is medeoprichter van StressWise Academy. Hij is als trainer en coach al meer dan 30 jaar betrokken bij de ontwikkeling van mensen en organisaties. Alexander schoolde zich in onder andere Psychodrama, Voice Dialogue, Mindfulness en ACT. Naast Alexander en Manon worden enkele dagdelen van de opleiding WerkGeluk Coach verzorgd door drie gastdocenten die ieder vanuit hun eigen deskundigheid een waardevolle bijdrage leveren.

Ervaringen
Beoordelingen van onze studenten en alumni

Het afgelopen jaar begonnen aan de opleiding tot ACT coach. Een jaar met betrokken en warme docenten (Alexander en Imre), hele lieve medestudenten wat het een zeer leerzaam en warm jaar maakte. ACT is een prachtige manier om met je coachees de diepte in te gaan. De zes zuilen geven op ieder vlak een invalshoek. Ook over mijzelf heb ik veel geleerd dit jaar.

Petra, Veenendaal 1-7-2021

Alexander en Imre doorleven zichtbaar en voelbaar de ACT methodiek en hierdoor gaat het model al helemaal leven in deze 4 daagse basistraining. Zelfs online weten zij te verbinden en het juiste tempo aan te nemen waardoor het voelt als een ontspannen en inspirerende kennismaking.

Mirjam, Den Haag 24-2-2021

Een beetje onwennig en afwachtend de opleiding ingerold. Het werd een bijzondere reis, met prachtige mooie mensen vanuit verbondenheid zelfs in een corona jaar. Alexander en Imre hebben op een zeer integere en vanuit liefdevolle vriendelijkheid de lessen verzorgd met veel persoonlijke aandacht voor iedereen. Zoveel mogen ontdekken en vooral omarmen. De zuilen hebben zoveel prachtige invalshoeken en vertrekpunten. In deze opleiding mezelf ontmoet, en leren kennen, waardoor er daadwerkelijk iets blijvends is veranderd. Ik ben hier zeer dankbaar voor.

Gerda, Kropswolde 22-6-2021

Een hele leuke en leerzame ervaring, de 4-daagse introductiecursus in ACT bij StressWise. Ik heb ervan genoten en de wijsheid in ACT kunnen ervaren. Fijne docenten die de groep op een menselijke en bekwame manier meenemen. Aanrader!

Hieke, Haren 29-6-2021

Mijn ervaring met StressWise is alleen maar positief geweest. Ik heb me welkom en op m’n gemak gevoeld. De docenten van StressWise bieden een vertrouwelijke en prettige leeromgeving. Lesdagen bestonden gedeeltelijk uit theorie en vooral veel oefenen met medestudenten. Ik heb veel geleerd wat ik in mijn huidige werk kan gebruiken. Daarnaast merk ik dat ik zelf een ontwikkeling heb doorgemaakt waar ik heel blij mee ben.

Anna, van den Berg 30-6-2021

Een zeer persoonlijke waardevolle inspirerende opleiding waar ik heel anders en veel rijker ben uitgekomen dan ik er in ging.

Tineke, Kollumerpomp 5-7-2021
Veelgestelde vragen

Ik wil me waarschijnlijk inschrijven, maar moet nog iets uitzoeken. Kan ik alvast een plek reserveren?

Je kunt een mailtje naar info@stresswiseacademy met dit verzoek. Indien dit nog mogelijk is, word je als optie op de lijst gezet. Je krijgt een seintje als het tijd in om je inschrijving definitief te maken. Houd er rekening mee dat als je dit na het seintje niet op tijd doet, je plek wel kan worden vergeven aan iemand die zich definitief inschrijft.

Is al duidelijk of de opleiding gaat starten?

De opleidingen starten gegarandeerd zodra er 12 aanmeldingen voor een groep binnen zijn. Dit is sinds de start van de eerste groep in 2018 ieder half jaar het geval geweest, dus wij hebben geen reden om te verwachten dat dit komende jaren anders zal lopen.

Is de opleiding inclusief of exclusief BTW?

De opleiding is vrijgesteld van BTW, de bedragen die je ziet zijn dus ook de bedragen die je betaalt.

Zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?

Ja, de kosten zijn fiscaal aftrekbaar, zolang je geen ov-abonnement / studiefinanciering / lening / beurs van DUO ontvangt en de opleiding relevant is voor je (toekomstige) beroep. Let op: deze gunstige regeling geldt wel alleen nog in 2021, vanaf 2022 wordt deze afgeschaft en zijn de opleidingskosten niet meer aftrekbaar.

Locaties
Exclusief voor deze opleiding: verblijf op een prachtige buitenlocatie in Alphen met overnachtingen en maaltijden
Neem nu contact op
Voor deelname, het aanvragen van een opleidingsgids of vragen en opmerkingen
ACT, ofwel Acceptance & Commitment Therapy is onderdeel van de derde generatie gedragstherapie in de psychologie.

Wat is ACT?

ACT, ofwel Acceptance & Commitment Therapy is onderdeel van de derde generatie gedragstherapie in de psychologie. ACT is voor een flink deel gebaseerd op aspecten van mindfulness en daarnaast op persoonlijke waarden en van deze waarden afgeleide acties (of gedrag). In therapie op basis van ACT ga je samen met je cliënt op zoek naar zijn of haar waarden die richting geven aan het begeleidingstraject. Onderweg kun je een veelheid aan creatieve therapeutische interventies toepassen. In ACT therapie gaat het erom je cliënt te leren accepteren wat zij niet kan veranderen en om (vaak kleine, soms grote) duurzame veranderingen in het dagelijks leven in te zetten. Dat maakt ACT tot een actieve therapie waarbij direct resultaat kan worden ervaren. Door herhaling van het (nieuwe) gedrag zal je cliënt stap voor stap een nieuw leven met nieuwe perspectieven omarmen en steeds beter gaan beseffen dat tegenslag en moeilijkheden net zozeer bij het leven horen als succes en geluk.

Mindfulness (meditatie) maakt integraal onderdeel uit van onze opleidingen en de beroepspraktijk.

ACT en Mindfulness

Mindfulness (meditatie) maakt integraal onderdeel uit van onze opleidingen en de beroepspraktijk. Tijdens de ACT Basis Opleiding en de andere ACT opleidingen van StressWise Academy werk je aan je eigen mindfulness beoefening. Ook dat maakt onze opleidingen uniek in Nederland. Je ervaringen met mindfulness en meditatie zijn van onschatbare waarde voor je werk als ‘ACT professional’. Je cultiveert tijdens onze opleidingen een ‘mindfulle houding’, waarbij openheid en wijsheid, kwetsbaarheid en kracht, dynamiek en stilte, en luisteren (naar de ander én naar jezelf) en effectiviteit, hand in hand gaan. Een ACT professional is in onze visie een ‘mindfulle’ professional.

In de positieve psychologie gaat het juist over psychisch welbevinden en dat sluit uitermate goed aan op mindfulness en ACT.

ACT en Positieve Psychologie

De GGZ richt zich traditioneel op ‘genezing’ van psychische klachten en stoornissen. En dat is best vreemd voor een instantie die zich bezig houdt met de zorg voor onze geestelijke ‘gezondheid’. In de positieve psychologie gaat het juist over psychisch welbevinden en dat sluit uitermate goed aan op mindfulness en ACT. Psychisch welbevinden heeft verschillende dimensies. Een gevoel van richting in je leven en ervaring van zin en betekenis. Persoonlijke groei. Autonomie en zelfbepaling. Effectief gebruik van je mogelijkheden. Zelfacceptatie. Positieve en vertrouwensvolle relaties met de mensen om je heen. Bezig zijn met het welzijn van anderen. Aandacht voor waar je plezier aan beleeft, voor de mooie dingen waarbij je betrokken bent en wat je leven zinvol maakt. Het leven is vaak minder maakbaar dan je denkt. Het draait in onze visie uiteindelijk om de juiste balans tussen acceptatie en (positieve) verandering. Zo geef je betekenis aan je leven.

ACT en andere derde generatie gedragstherapieën zijn aandachts- en acceptatiegerichte therapieën. De focus ligt bij ACT niet op het actief veranderen van gedachten en gevoelens (zoals bij CGT), maar op het veranderen van gedrag.

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

De klassieke gedragstherapie (eerste generatie gedragstherapie) volgde in de jaren vijftig van de vorige eeuw de principes van de leertheorieën: operante en klassieke conditionering. Met de tweede generatie werd gedragstherapie volwassen en werd het de standaard behandelmethodiek in de ggz in Nederland. CGT (cognitieve gedragstherapie) en RET (rationeel emotieve therapie) zijn gericht op het veranderen van de inhoud van irrationele of niet-werkzame gedachten en zijn tot op heden dominant. ACT en andere derde generatie gedragstherapieën zijn aandachts- en acceptatiegerichte therapieën. De focus ligt bij ACT niet op het actief veranderen van gedachten en gevoelens (zoals bij CGT), maar op het veranderen van gedrag. Effectief gedrag, aandacht en acceptatie zijn de sleutel tot een rijk en betekenisvol leven. StressWise Academy is hiervan overtuigd en draagt deze overtuiging uit met een groot hart. Een hart zo groot als de wereld.

StressWise Academy biedt opleidingen die hun basis vinden in ACT, Acceptance & Commitment Therapy, mindfulness en positieve psychologie.

StressWise Academy is Onderdeel van StressWise Nederland

StressWise Academy biedt opleidingen die hun basis vinden in ACT, Acceptance & Commitment Therapy, mindfulness en positieve psychologie. Bij ons vind je geen schoolse leeromgeving, maar een stimulerende ervaringsgerichte praktijk, die in directe verbinding staat met collega’s uit de complementaire gezondheidszorg en de cliënten van StressWise. Bij StressWise Academy sta je dus met een been in de opleiding en met het andere been in de praktijk van alledag. Stevig, krachtig en dynamisch.

Download de opleidingsgids
Omhoog