Opleiding Relatietherapeut ACT

Start tweedaagse relatietherapie opleiding in september 2020
Meer informatie
Opleiding Relatietherapeut

Opleiding Relatietherapeut ACT

De opleiding tot Relatietherapeut ACT is een korte en krachtige tweedaagse post-HBO opleiding die de sfeer ademt van een intensieve training. De opleiding staat open voor psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers, poh-ggz, docenten, coaches en andere hulpverleners met basiskennis over ACT en tenminste ook enige ervaring met ACT. Kortom voor iedereen met een hbo achtergrond die zich graag een speelse en innovatieve werkwijze eigen wil maken om te werken met relatieproblemen in partnerrelaties. De een zal de opgedane kennis en ervaring graag inzetten in de huidige werkomgeving, de ander zal de nieuwe ACT-vaardigheden zien als uitbreiding van de coachpraktijk en zichzelf ook als relatiecoach willen presenteren. Weer een ander zal zich vooral willen presenteren als relatietherapeut met ACT als specialisme. Het is allemaal mogelijk met deze opleiding tot relatietherapeut met de focus op Acceptance & Commitment Therapy. De opleiding Relatietherapeut ACT omvat vier dagdelen.

Opleiding Relatietherapeut ACT Dag 1

1.1 De aftrap

In de ochtend vorm je – na een korte introductie door de opleider – al snel een koppel met een andere student. In deze samenstelling ga je de opleiding in en rond je de opleiding af. Onderwerpen zijn de intake en probleemverheldering. Vanuit ACT gaat de aandacht deze ochtend naar creatieve hulpeloosheid. We werken met ‘het keuzepunt’, we staan stil bij ‘ons verstand’ en ‘regels en vermijding’. Tegen de lunchpauze weet je wat je minimaal uit een eerste gesprek zou moeten halen en welke voorinformatie je nodig hebt. Je hebt een globaal beeld van wat een behandelplan voor relatietherapie of relatiecoaching zou moeten bevatten en je hebt vooral ook een eerste ‘look-and-feel’ van het werken als Relatietherapeut ACT. Ook heb je kennis van het verslagmodel van Russ Harris.

1.2 Voorbij de ruzie

Ruimte creëren. Daar gaat het om in het begin van een traject relatietherapie. De belangrijkste obstakels uit de weg ruimen, zodat er echt gewerkt kan worden. De onderdelen van de hexaflex die hierbij betrokken worden zijn creatieve hulpeloosheid, defusie, acceptatie en mindfulness. We bespreken de theorie over crisisinterventies bij urgente problemen, zoals agressie, onveilige situaties, groot wantrouwen, onwillige partner en gedwongen settings, aan de hand van verschillende casussen. Ook hier staat ervaring voorop dus een flink deel van deze middag staat in het teken van het oefenen van de zojuist geleerde theorie. De opbrengst van deze middag is dat je inzicht krijgt in wat voorop staat in de relatietherapie om goed verder te kunnen en de ruimte te benutten die we hebben gecreëerd. Je hebt kennis van en ervaring opgedaan met verschillende ACT-interventies voor probleemsituaties in relaties, zodanig dat je deze interventies kunt  invoegen in relatietherapie.

Opleiding Relatietherapeut ACT Dag 2

2.1 Samen werken

Na probleemverheldering/intake en ruimte creëren/obstakels opruimen staat nu de derde processtap in relatietherapie centraal: samenwerken aan de kern van de relatieproblematiek. We nemen ruim de tijd om de theorie te bespreken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: werken met het kernprobleem, dynamiek en onderliggende individuele problemen, patronen in het gedrag, effect van individuele knelpunten op de kernpatronen in de relatie. Vanuit ACT spelen we op deze onderwerpen in met regels, waarden, bereidheid en acceptatie. En tevens met defusie en zelf-in-context. Aan het eind van de ochtend kun je de complexiteit van de problemen in de relatie terugbrengen tot één kernprobleem en werken met ‘ACT gereedschap’ om het koppel in actie te zetten richting bereidheid.

2.2 Op naar relatie 2.0

We besluiten deze intensieve opleiding Relatietherapie met een vierde processtap waarbij we richting de afronding van de relatietherapie bewegen. Het gaat dan om het omzetten van de relatieproblematiek naar waardengestuurde, toegewijde actie en borging en duurzaamheid van de relatie. Vanuit ACT zijn waarden en toegewijde actie nu van het grootste belang. We doen bijvoorbeeld de oefening ‘Toegewijde actie en afscheid’. En we hebben aandacht voor hoe we de relatietherapie beëindigen en kunnen evalueren. Aan het einde van de dag weet je hoe je met een koppel ‘waarden’ als kompas kunt inzetten en kun je ook werken met het model ‘Toegewijde actie’ van Russ Harris.

Voorbereiding voor de opleiding tot Relatietherapeut ACT

Vooraf aan deze opleiding tot Relatietherapeut krijg je als student een ervaringsgerichte opdracht om uit te voeren voor de start van de opleiding. Deze bestaat eruit dat je je eigen ervaringen met relaties door de jaren heen beschrijft. Je schrijft als het ware je eigen relatie-autobiografie. Daarnaast inventariseer je welke situaties je lastig vindt in je werk als therapeut of coach (of andere hoedanigheid). In ACT termen: waar drukt jouw verstand je uit je kracht? Het is wezenlijk in ACT therapie – en zéker in ACT relatietherapie of relatiecoaching – om je eigen krachten en mindere kwaliteiten te kennen en deze in de relatietherapie in te brengen, zodat je in gelijkwaardigheid tegenover je cliënt(en) kunt zitten. Op basis van hetgeen je hebt opgeschreven maak je een overzichtje van zaken waarmee je in de opleidingsdagen (in de rol van cliënt) wilt werken.

Werkwijze in de opleiding Relatietherapeut ACT

Aan het begin van deze opleiding tot relatietherapeut kies je een ‘partner’ waarmee je de opleiding doorloopt. Je trekt als ‘koppel’ op waarbij je andere studenten volop de ruimte biedt om therapeutische vaardigheden met jullie als partners te oefenen. Andersom biedt deze vorm jou veel ruimte om met andere stellen te werken. In de vier dagdelen wordt telkens gewerkt aan een onderdeel van het therapeutische proces. Je wordt steeds uitgenodigd om bij jezelf na te gaan wat de interventies met je doen. Tijdens de opleiding Relatietherapeut ACT houden we een vaste volgorde aan, gerelateerd aan de hexaflex. In de praktijk voelt werken met Acceptance & Commitment therapy juist heel vrij en stimuleert het je tot creativiteit. Om het effect van het leerproces te versterken en de ACT component duidelijk naar voren te laten komen houden we ons in de opleiding aan een ‘logische’ volgorde.

Praktische zaken rondom de opleiding Relatietherapeut ACT

De opleiding bestaat uit twee lesdagen waarbij de focus vrijwel volledig ligt op het ervaren van ACT in het ondersteunen van stellen op het gebied van relatieproblematiek. Voorafgaand aan de opleiding

Contact opnemen