ACT Opleiding Relatietherapeut

Start tweedaagse relatietherapie opleiding voorjaar 2021
Lees meer over onze ACT Opleiding Relatietherapeut
Opleiding relatietherapeut ACT

Opleiding relatietherapeut ACT

Opleiding Relatietherapeut ACT bij StressWise Academy

De opleiding tot Relatietherapeut ACT is een korte en krachtige tweedaagse post-HBO opleiding die de sfeer ademt van een intensieve training. De opleiding staat open voor psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers, poh-ggz, docenten, coaches en andere hulpverleners met enige ervaring met ACT. Voor iedereen die zich graag een speelse en innovatieve werkwijze eigen wil maken om te werken met relatieproblemen in (partner) relaties. De een zal de opgedane kennis en ervaring graag inzetten in de huidige werkomgeving, de ander zal de nieuwe ACT-vaardigheden zien als uitbreiding van de coachpraktijk en als relatiecoach aan de slag gaan. Weer een ander zal zich presenteren als relatietherapeut met focus op ACT. Het is allemaal mogelijk met deze opleiding tot relatietherapeut met Acceptance & Commitment Therapy. De opleiding Relatietherapeut omvat vier dagdelen.

Download de opleidingsgids
Opleiding Relatietherapeut ACT Dag 1
ACT opleiding

1.1 De aftrap

In de ochtend vorm je – na een korte introductie door de opleider – al snel een koppel met een andere student. In deze samenstelling ga je de opleiding in en rond je de opleiding af. Onderwerpen zijn de intake en probleemverheldering. Vanuit ACT gaat de aandacht deze ochtend naar creatieve hulpeloosheid. We werken met ‘het keuzepunt’, we staan stil bij ‘ons verstand’ en ‘regels en vermijding’. Tegen de lunchpauze weet je wat je minimaal uit een eerste gesprek zou moeten halen en welke voorinformatie je nodig hebt. Je hebt een globaal beeld van wat een behandelplan voor relatietherapie of relatiecoaching zou moeten bevatten en je hebt vooral ook een eerste ‘look-and-feel’ van het werken als Relatietherapeut ACT. Ook heb je kennis van het verslagmodel van Russ Harris.

1.2 Voorbij de ruzie

Ruimte creëren. Daar gaat het om in het begin van een traject relatietherapie. De belangrijkste obstakels uit de weg ruimen, zodat er echt gewerkt kan worden. De hexaflex onderdelen die hierbij betrokken worden zijn creatieve hulpeloosheid, defusie, acceptatie en mindfulness. We bespreken de theorie over crisisinterventies bij urgente problemen, zoals agressie, onveilige situaties, groot wantrouwen, onwillige partner en gedwongen settings, aan de hand van verschillende casussen. Ook hier staat ervaring voorop dus een flink deel van deze middag staat in het teken van het oefenen van de zojuist geleerde theorie. De opbrengst van deze middag is dat je inzicht krijgt in wat voorop staat in de relatietherapie om goed verder te kunnen en de ruimte te benutten die we hebben gecreëerd. Je hebt kennis van en ervaring opgedaan met verschillende ACT-interventies voor probleemsituaties in relaties, zodanig dat je deze interventies kunt  invoegen in relatietherapie.

Opleiding Relatietherapeut ACT Dag 2

2.1 Samen werken

Na probleemverheldering/intake en ruimte creëren/obstakels opruimen staat nu de derde processtap in relatietherapie centraal: samenwerken aan de kern van de relatieproblematiek. We nemen ruim de tijd om de theorie te bespreken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: werken met het kernprobleem, dynamiek en onderliggende individuele problemen, patronen in het gedrag, effect van individuele knelpunten op de kernpatronen in de relatie. Vanuit ACT spelen we op deze onderwerpen in met regels, waarden, bereidheid en acceptatie. En tevens met defusie en zelf-in-context. Aan het eind van de ochtend kun je de complexiteit van de problemen in de relatie terugbrengen tot één kernprobleem en werken met ‘ACT gereedschap’ om het koppel in actie te zetten richting bereidheid.

2.2 Op naar relatie 2.0

We besluiten deze intensieve opleiding Relatietherapie met een vierde processtap waarbij we richting de afronding van de relatietherapie bewegen. Het gaat dan om het omzetten van de relatieproblematiek naar waardengestuurde, toegewijde actie en borging en duurzaamheid van de relatie. Vanuit ACT zijn waarden en toegewijde actie nu van het grootste belang. We doen bijvoorbeeld de oefening ‘Toegewijde actie en afscheid’. En we hebben aandacht voor hoe we de relatietherapie beëindigen en kunnen evalueren. Aan het einde van de dag weet je hoe je met een koppel ‘waarden’ als kompas kunt inzetten en kun je ook werken met het model ‘Toegewijde actie’ van Russ Harris.

Voorbereiding voor de opleiding tot Relatietherapeut ACT

Vooraf aan deze opleiding tot Relatietherapeut krijg je als student een opdracht om uit te voeren voor de start van de opleiding. Deze bestaat eruit dat je je eigen ervaringen met relaties door de jaren heen beschrijft. Je schrijft als het ware je eigen relatie-autobiografie. Daarnaast inventariseer je welke situaties je lastig vindt in je werk als therapeut of coach. In ACT termen: waar drukt jouw verstand je uit je kracht? Het is wezenlijk in ACT therapie – en zéker in ACT relatietherapie of relatiecoaching – om je eigen krachten en mindere kwaliteiten te kennen en deze in de relatietherapie in te brengen, zodat je in gelijkwaardigheid tegenover je cliënt(en) kunt zitten. Op basis van hetgeen je hebt opgeschreven maak je een overzichtje van zaken waarmee je in de opleidingsdagen (in de rol van cliënt) wilt werken.

Opleiding relatietherapeut ACT

Werkwijze in de opleiding Relatietherapeut ACT

Aan het begin van deze opleiding tot relatietherapeut kies je een ‘partner’ waarmee je de opleiding doorloopt. Je trekt als ‘koppel’ op waarbij je andere studenten volop de ruimte biedt om therapeutische vaardigheden met jullie als partners te oefenen. Andersom biedt deze vorm jou veel ruimte om met andere stellen te werken. In de vier dagdelen wordt telkens gewerkt aan een onderdeel van het therapeutische proces. Je wordt steeds uitgenodigd om bij jezelf na te gaan wat de interventies met je doen. Tijdens de opleiding Relatietherapeut ACT houden we een vaste volgorde aan, gerelateerd aan de hexaflex. In de praktijk voelt werken met Acceptance & Commitment therapy juist heel vrij en stimuleert het je tot creativiteit. Om het effect van het leerproces te versterken en de ACT component duidelijk naar voren te laten komen houden we ons in de opleiding aan een ‘logische’ volgorde.

Vraag om meer info of meld je aan

Wat is ACT? Wat is Acceptatie en Commitment Therapie?

Wat is ACT?

ACT, ofwel Acceptance & Commitment Therapy is onderdeel van de derde generatie gedragstherapie in de psychologie. ACT is voor een flink deel gebaseerd op aspecten van mindfulness en daarnaast op persoonlijke waarden en van deze waarden afgeleide acties (of gedrag). In therapie op basis van ACT ga je samen met je cliënt op zoek naar zijn of haar waarden die richting geven aan het begeleidingstraject. Onderweg kun je een veelheid aan creatieve therapeutische interventies toepassen. In ACT therapie gaat het erom je cliënt te leren accepteren wat zij niet kan veranderen en om (vaak kleine, soms grote) duurzame veranderingen in het dagelijks leven in te zetten. Dat maakt ACT tot een actieve therapie waarbij direct resultaat kan worden ervaren. Door herhaling van het (nieuwe) gedrag zal je cliënt stap voor stap een nieuw leven met nieuwe perspectieven omarmen en steeds beter gaan beseffen dat tegenslag en moeilijkheden net zozeer bij het leven horen als succes en geluk.

ACT en Mindfulness opleidingen bij StressWise Academy

ACT en Mindfulness

Mindfulness (meditatie) maakt integraal onderdeel uit van onze opleidingen en de beroepspraktijk. Tijdens de ACT Basis Opleiding en de andere ACT opleidingen van StressWise Academy werk je aan je eigen mindfulness beoefening. Ook dat maakt onze opleidingen uniek in Nederland. Je ervaringen met mindfulness en meditatie zijn van onschatbare waarde voor je werk als ‘ACT professional’. Je cultiveert tijdens onze opleidingen een ‘mindfulle houding’, waarbij openheid en wijsheid, kwetsbaarheid en kracht, dynamiek en stilte, en luisteren (naar de ander én naar jezelf) en effectiviteit, hand in hand gaan. Een ACT professional is in onze visie een ‘mindfulle’ professional.

ACT en Positieve Psychologie

ACT en Positieve Psychologie

De GGZ richt zich traditioneel op ‘genezing’ van psychische klachten en stoornissen. En dat is best vreemd voor een instantie die zich bezig houdt met de zorg voor onze geestelijke ‘gezondheid’. In de positieve psychologie gaat het juist over psychisch welbevinden en dat sluit uitermate goed aan op mindfulness en ACT. Psychisch welbevinden heeft verschillende dimensies. Een gevoel van richting in je leven en ervaring van zin en betekenis. Persoonlijke groei. Autonomie en zelfbepaling. Effectief gebruik van je mogelijkheden. Zelfacceptatie. Positieve en vertrouwensvolle relaties met de mensen om je heen. Bezig zijn met het welzijn van anderen. Aandacht voor waar je plezier aan beleeft, voor de mooie dingen waarbij je betrokken bent en wat je leven zinvol maakt. Het leven is vaak minder maakbaar dan je denkt. Het draait in onze visie uiteindelijk om de juiste balans tussen acceptatie en (positieve) verandering. Zo geef je betekenis aan je leven.

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

De klassieke gedragstherapie (eerste generatie gedragstherapie) volgde in de jaren vijftig van de vorige eeuw de principes van de leertheorieën: operante en klassieke conditionering. Met de tweede generatie werd gedragstherapie volwassen en werd het de standaard behandelmethodiek in de ggz in Nederland. CGT (cognitieve gedragstherapie) en RET (rationeel emotieve therapie) zijn gericht op het veranderen van de inhoud van irrationele of niet-werkzame gedachten en zijn tot op heden dominant. ACT en andere derde generatie gedragstherapieën zijn aandachts- en acceptatiegerichte therapieën. De focus ligt bij ACT niet op het actief veranderen van gedachten en gevoelens (zoals bij CGT), maar op het veranderen van gedrag. Effectief gedrag, aandacht en acceptatie zijn de sleutel tot een rijk en betekenisvol leven. StressWise Academy is hiervan overtuigd en draagt deze overtuiging uit met een groot hart. Een hart zo groot als de wereld.

StressWise Academy is onderdeel van StressWise psychologen Nederland

StressWise Academy is Onderdeel van StressWise Psychologen Nederland

StressWise Academy biedt opleidingen die hun basis vinden in ACT, Acceptance & Commitment Therapy, mindfulness en positieve psychologie. Bij ons vind je geen schoolse leeromgeving, maar een stimulerende ervaringsgerichte praktijk, die in directe verbinding staat met collega’s uit de complementaire gezondheidszorg en de cliënten van StressWise. Bij StressWise Academy sta je dus met een been in de opleiding en met het andere been in de praktijk van alledag. Stevig, krachtig en dynamisch.

Schrijf je direct in

Opleidingsgids ACT Opleidingen van StressWise Academy in de regio Hilversum Utrecht Amsterdam

De Opleiding Relatietherapeut ACT binnen onze Academy

De driejarige beroepsopleiding tot ACT & Psychosociaal Therapeut vormt de kern en de ruggengraat van StressWise Academy. Al onze opleidingen en nascholingen houden verband met deze opleiding voor therapeuten ‘met een hart zo groot als de wereld’. Onze ACT opleiding tot relatietherapeut is een verdieping van de module relatietherapie in de beroepsopleiding. StressWise wil het leven van alle Nederlanders lichter maken. Dat doen wij onder meer door professionals op te leiden en bij te scholen die werken vanuit compassie en ‘mens willen zijn’ in hun beroepsuitoefening. Help ons bij onze missie.

Download de opleidingsgids
Neem nu contact op
Voor deelname, het aanvragen van een opleidingsgids of vragen en opmerkingen