Uniek: aan de slag als relatietherapeut bij StressWise
Opleiding Relatietherapeut ACT

Start vierdaagse relatietherapie opleiding vrijdag 11 juni 2021
Lees meer over deze opleiding
Opleiding relatietherapeut ACT

Opleiding relatietherapeut ACT

Opleiding Relatietherapeut ACT bij StressWise Academy

Onze opleiding relatietherapeut op HBO niveau is gebaseerd op ‘Integrative Behavioral Couple Therapy’ (IBCT). Een moderne, kortdurende en zeer effectief gebleken vorm van relatietherapie gefundeerd op de derde generatie cognitieve gedragstherapie.

Vestig je zelfstandig als relatietherapeut of relatiecoach met onze relatietherapie opleiding. Als je wilt kun je (bij gebleken geschiktheid) ook aan de slag als relatietherapeut bij StressWise.

Download de opleidingsgids
ACT opleiding

Voor therapeuten en andere hulpverleners

De relatietherapie opleiding van StressWise Academy kan het beste omschreven worden als een intensieve training van vier dagen op HBO niveau. De opleiding staat open voor psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers, poh-ggz, docenten, coaches en andere hulpverleners die basiskennis over ACT (en liefst ook enige ervaring met ACT) hebben. Kortom voor iedereen met een HBO of WO achtergrond die zich graag een gestructureerde, praktische en innovatieve werkwijze eigen wil maken om te werken met relatieproblemen in partnerrelaties.

Opleiding relatietherapeut ACT: eerst accepteren dan veranderen

Eerst accepteren, daarna veranderen

Volgens IBCT komen veel relatieproblemen voort uit verschillen tussen partners die zij niet goed van elkaar kunnen accepteren. Partners verzanden hierdoor in een strijd, in plaats van dat ze samen de problemen van het leven aanpakken. In tegenstelling tot andere vormen van relatietherapie helpt IBCT de partners daarom eerst om elkaar beter te begrijpen en onderlinge verschillen – waar mogelijk – te accepteren. Daarna wordt gewerkt aan wat stellen wél kunnen en willen veranderen. Deze combinatie van acceptatie en verandering is uniek aan en kenmerkend voor IBCT. De werkwijze en effectiviteit van IBCT kan inmiddels rekenen op stevige wetenschappelijke evidentie.

Opleiding Relatietherapeut ACT van StressWise Academy

Relatietherapie opleiding voor professionals

De opleiding is bedoeld voor HBO en WO-geschoolde professionals die (willen) werken met stellen. In de training leer je hoe je de partners kunt helpen om:

– Onderlinge verschillen beter te accepteren en tolereren;
– Negatieve communicatiepatronen in hun relatie om te buigen;
– Open en eerlijk te verwoorden wat ze voelen en willen;
– ‘Oud zeer’ in de relatie te verwerken;
– Samen op een constructieve manier problemen op te lossen;
– Toekomstbestendige afspraken en compromissen te maken die recht doen aan beider behoeften.

Vier opleidingsdagen en drie keer intervisie

In de opleiding krijg je een heldere leidraad  aangereikt voor relatietherapie, en leer je technieken en oefeningen die je meteen kunt inzetten. De opleiding vindt plaats op vier lesdagen, waarbij tussen de lesdagen telkens intervisie is gepland. Je doet dus drie keer intervisie met een aantal medecursisten. De opleiding wordt afgesloten met een praktische toets waarbij je laat zien wat je hebt geleerd en hierop reflecteert. Het gaat daarbij niet zozeer om een beoordeling maar om een extra leerervaring. Na afloop van de opleiding krijgt je een IBCT-certificaat en kun je – als je dat wilt – aan de slag met cliënten van StressWise Nederland.

Literatuur, materialen en investering

Dijkstra, P. & Tamminga, A. (2020). IBCT Relatietherapie: Behandelprotocol in 10 sessies. Amsterdam: Boom.

Dijkstra, P. & Tamminga, A. (2020). Werkboek IBCT Relatietherapie: 44 oefeningen voor een betere relatie. Amsterdam: Boom.

De investering voor deze boeiende relatietherapie opleiding bedraagt €995. Dit bedrag is inclusief boeken en toegang tot het digitale opleidingsportaal voor meer materialen. Je hoeft zelf dus niets meer aan te schaffen.

Opleiding relatietherapeut ACT

Accreditaties voor onze relatietherapie opleiding

De opleiding Relatietherapeut ACT bestaat uit vier lesdagen van 9.30 tot 16.30 uur: vrijdag 11 juni, vrijdag 18 juni, donderdag 24 juni en donderdag 1 juli 2021. Op de locatie van StressWise Academy, ‘s-Gravelandseweg 65 te Hilversum. De opleiding is geaccrediteerd bij Registerplein, NIP-eerstelijnspsychologen, VGCT, FGzPt en NVRG. Aanvraag SKB is in gang gezet. Cursisten die bij NFG of een andere beroepsvereniging zijn aangesloten komen in aanmerking voor opleidingspunten.

Vraag om meer info of meld je aan

ACT opleidingen bij StressWise Academy

Eerste en tweede generatie gedragstherapie

De klassieke gedragstherapie (eerste generatie gedragstherapie) volgde in de jaren vijftig van de vorige eeuw de principes van de leertheorieën: operante en klassieke conditionering. Met de tweede generatie, de cognitieve gedragstherapie werd gedragstherapie volwassen en werd CGT de standaard behandelmethodiek. CGT is gericht op het veranderen van de inhoud van irrationele of niet-werkzame gedachten.

ACT opleidingen bij StressWise Academy

Derde generatie cognitieve gedragstherapie

ACT en andere derde generatie gedragstherapieën zijn aandachts- en acceptatie-gerichte therapieën. De focus ligt bij ACT niet op het actief veranderen van gedachten en gevoelens (zoals bij CGT), maar op het veranderen van gedrag. Effectief gedrag, aandacht en acceptatie zijn de sleutel tot een rijk en betekenisvol leven. StressWise Academy is hiervan overtuigd en draagt deze overtuiging uit met een groot hart. Een hart zo groot als de wereld.

Waar wordt de opleiding Relatietherapeut ACT gegeven?

StressWise Academy is gevestigd in Hilversum in Villa Keizerstoren op ‘s-Gravelandseweg 65. De villa ligt op de grens van de levendige binnenstad en een van de bossen die zo kenmerkend zijn voor de regio ’t Gooi. Op een weg die het centrum van Hilversum verbindt met het Korversbos en de landgoederen van ‘s-Graveland. De afstand tot het centrum van Hilversum en het bos is ongeveer 500 meter. Er is voldoende parkeerruimte in de directe omgeving. Het NS station Hilversum Centraal ligt op ongeveer 10 minuten lopen. Het pand ligt in een omgeving met prachtige lanen en op steenworp afstand van het karakteristieke stadhuis van Dudok. Wandelen in de omgeving is een feest, én kan aanzetten tot reflectie.  

 

Wat kost de vierdaagse opleiding Relatietherapeut ACT?

De opleidingskosten bedragen €995, gespreide betaling is mogelijk in 10 termijnen. Bij het studiegeld voor deze opleiding zijn de onderstaande boeken inbegrepen; deze ontvang je bij aanvang van de opleiding.

Dijkstra, P. & Tamminga, A. (2020). IBCT Relatietherapie: Behandelprotocol in 10 sessies. Amsterdam: Boom.

Dijkstra, P. & Tamminga, A. (2020). Werkboek IBCT Relatietherapie: 44 oefeningen voor een betere relatie. Amsterdam: Boom.

Hoe kom ik in aanmerking voor de opleiding Relatietherapeut ACT?

Deze opleiding is in principe bedoeld voor therapeuten en psychologen die hun aanbod willen uitbreiden met relatietherapie op basis van ACT. De opleiding is daarnaast opengesteld voor geïnteresseerden uit andere beroepsgroepen. Informeer in dat geval bij onze organisatie manager om de mogelijkheden te bespreken. Het is noodzakelijk dat je de basis van ACT al goed beheerst, daarom stellen wij als toelatingseis dat je al een ACT Basisopleiding hebt afgerond.

Geldt het belastingvoordeel ook voor jullie opleiding tot relatietherapeut ACT?

Bij StressWise Academy kun je je studiekosten aftrekken voor belastingvoordeel, dit geldt ook voor de opleiding Relatietherapeut ACT. Deze regeling geldt alleen nog in 2021, dus wees er op tijd bij als je hier gebruik van wilt maken.

Je mag je studiekosten aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald. Als je de aangifte inkomstenbelasting invult met je studiekosten wordt automatisch berekend wat je aftrek is. Je mag maximaal € 15.000 per jaar aftrekken. Als je  jonger dan 30 bent en in de standaard studie-periode zit, dan is er geen maximum. Let erop dat je niet in aanmerking komt als je al recht hebt op studiefinanciering via DUO. Je kunt het lesgeld en benodigde leermiddelen zoals boeken, aftrekken van je belasting.  Als je een ‘fiscale partner’ hebt mag je ook zijn of haar studiekosten aftrekken. Kosten van een laptop, tablet, printer, reiskosten of de inrichting van je studeerkamer mag je helaas niet aftrekken van je belasting.

*Je kunt geen rechten ontlenen aan de tips die wij je hier geven. Mocht je meer willen weten dan kun je terecht bij de belastingdienst of je belastingadviseur. Let op: deze mooie regeling komt volgend jaar, in 2022, te vervallen.

Hoe effectief is IBCT-relatietherapie?

IBCT is een van de best onderbouwde en meest effectieve vormen van relatietherapie die er is. Uit onderzoek blijkt dat na IBCT-relatietherapie 70% van de stellen een flinke verbetering of herstel ervaart van de relatie. Zelfs jaren na beëindiging van de IBCT-relatietherapie boeken veel stellen nog verbetering in hun relatie. De therapie zet dus iets positiefs in de relatie in gang waardoor de relatie verder kan blijven groeien. Wat er verbetert is de tevredenheid met de relatie van beide partners, het vermogen om samen problemen op te lossen, de communicatie over gevoelens en de hoeveelheid positiviteit die partners in de relatie ervaren. Stellen met kinderen hebben na de therapie ook minder vaak onenigheid over de opvoeding  van de kinderen.

Wat is het verschil tussen IBCT- en EFT-relatietherapie?

De belangrijkste verschillen tussen IBCT en EFT zijn samen te vatten onder de volgende punten:

Onderliggende uitgangspunten
IBCT vindt zijn basis in de tweede en derde generatie cognitieve gedragstherapie (die weer gebaseerd is op de leertheorie). IBCT ziet de bron van relatieproblemen in het onvermogen om te gaan met onderlinge verschillen. Verschillen kunnen daarbij te maken hebben verschillen in persoonlijkheid, opvoeding, achtergrond, behoeften, wensen, hechting, etc. In IBCT leren partners deze verschillen – en andere zaken aan hun partner die ze niet kunnen veranderen – accepteren. Daarnaast leren ze beter communiceren. Uit onderzoek blijkt dat IBCT de hechting van partners in positieve zin verandert. Het is alleen geen expliciet doel van IBCT, zoals bij EFT wel het geval is (gebaseerd op de gehechtheidstheorie).

Rol van de therapeut
In IBCT is de therapeut rolmodel en coach, maar geen ‘hechtingsfiguur’, zoals bij EFT wel het geval is.

Belang van thuis oefenen
IBCT gaat er vanuit dat het grootste deel van het werk thuis moet gebeuren. Nieuwe vaardigheden en inzichten beklijven alleen als je ze herhaalt en oefent (leertheorie), en als je merkt dat ze voordelen bieden en ze eigen worden. Tot het gedachtengoed van EFT behoort dat het opdoen van nieuwe inzichten en het aanleren van ander gedrag primair plaatsvindt in de sessies zelf. Dit legt een bepaalde druk bij de therapeut: het moet immers in de sessie gebeuren.

Ervaren complexiteit
Wat we van cursisten horen die ook een cursus EFT hebben gevolgd of ermee werken is dat ze IBCT als laagdrempeliger ervaren. Ze geven aan het fijn te vinden dat bij IBCT de technieken relatief eenvoudig aan te leren zijn en dat de oefeningen voor cliënten veel houvast bieden. Zeker voor beginnend therapeuten is de laagdrempeligheid van IBCT prettig. Het IBCT protocol en het werkboek voor cliënten geven richting aan de therapie, een mogelijke invulling aan de sessies en oefeningen voor thuis die helder en goed zijn uitgewerkt. Dat maakt het leven van de (beginnend) relatietherapeut wat gemakkelijker.

Opleidingsgids ACT Opleidingen van StressWise Academy in de regio Hilversum Utrecht Amsterdam

StressWise Academy is onderdeel van StressWise

StressWise Academy biedt opleidingen die hun basis vinden in ACT, Acceptance & Commitment Therapy, en andere derde generatie cognitieve gedragstherapeutisch methoden. Bij ons vind je geen schoolse leeromgeving, maar een stimulerende ervaringsgerichte praktijk, die in directe verbinding staat met collega’s uit de (complementaire) geestelijke gezondheidszorg en de cliënten van StressWise psychologen. Bij StressWise Academy sta je dus met een been in de opleiding en met het andere been in de praktijk van alledag. Stevig, krachtig en dynamisch.

Download de opleidingsgids
Neem nu contact op
Voor deelname, het aanvragen van een opleidingsgids of vragen en opmerkingen