Beroepsopleiding ACT & Psychosociaal Therapeut

Start opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut 26 september 2020
Meer informatie

Opleiding Psychosociaal Therapeut NFG

De opleiding tot Psychosociaal therapeut is een driejarige post-HBO opleiding in deeltijd. Het eerste jaar bestaat uit twee onderdelen: de zelfstandige opleiding tot ACT coach en de opleiding PSBK (Psychosociale Basiskennis). De opleiding tot ACT coach geeft een prachtige basis voor het vervolg van de opleiding Psychosociaal therapeut. De opleiding PSBK is door de overheid verplicht gesteld voor alle (psychosociaal) therapeuten in de complementaire gezondheidheidszorg. StressWise Academy heeft PSBK geïntegreerd in de opleiding tot Psychosociaal therapeut, zodat je goed bent voorbereid om als erkend therapeut te werken na afronding van de opleiding Psychosociaal therapeut. Daarnaast werken wij samen met de NFG, waardoor het lidmaatschap van deze beroepsvereniging en vergoeding van je diensten eenvoudig mogelijk wordt.

Je kunt nú eventueel voor het eerste jaar vrijstelling krijgen en starten met de verkorte opleiding tot ACT therapeut (2 jaar).

Studiegids downloaden

Opleiding Psychosociaal Therapeut NFG

De opleiding tot Psychosociaal therapeut is een driejarige post-HBO opleiding in deeltijd. Het eerste jaar bestaat uit twee onderdelen: de zelfstandige opleiding tot ACT coach en de opleiding PSBK (Psychosociale Basiskennis). De opleiding tot ACT coach geeft een prachtige basis voor het vervolg van de opleiding Psychosociaal therapeut. De opleiding PSBK is door de overheid verplicht gesteld voor alle (psychosociaal) therapeuten in de complementaire gezondheidheidszorg. StressWise Academy heeft PSBK geïntegreerd in de opleiding tot Psychosociaal therapeut, zodat je goed bent voorbereid om als erkend therapeut te werken na afronding van de opleiding Psychosociaal therapeut. Daarnaast werken wij samen met de NFG, waardoor het lidmaatschap van deze beroepsvereniging en vergoeding van je diensten eenvoudig mogelijk wordt.

Je kunt nú eventueel voor het eerste jaar vrijstelling krijgen en starten met de verkorte opleiding tot ACT therapeut (2 jaar).

Studiegids downloaden

Psychosociaal Therapeut, Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding Psychosociaal therapeut is een nadere kennismaking met jezelf en een kennismaking met elkaar, met de kernwaarden van de opleiding en met ACT, Acceptatie en Commitment Therapie. Je doet de eerste belangrijke en ingrijpende stap in verbinden met jezelf en je omgeving, om vanuit deze basis met mensen te werken. Je vergroot je persoonlijke en professionele ruimte. Je leert te werken met de basisvaardigheden van Acceptatie en Commitment Therapie en je ontdekt wat het voor jou betekent om te leven en te werken met een hart zo groot als de wereld. Onze kernwaarden Compassie en Ontwikkeling vormen de competenties om effectief als ACT coach te kunnen werken en je voor te bereiden op jaar 2 van de opleiding Psychosociaal therapeut. In het eerste jaar van de opleiding Psychosociaal therapeut is tevens PSBK geïntegreerd.

Psychosociaal Therapeut, Jaar 2

Je verdiept in dit tweede jaar van de opleiding Psychosociaal therapeut je professionele competenties als therapeut. Je leert om te gaan met je eigen kwetsbaarheid en dat van de ander. Je ontwikkelt je tot een toegewijde therapeut die vanuit een diep doorleeft proces van mededogen werkt met mensen die extra psychologische veerkracht nodig hebben. Je hebt een sterk besef van je persoonlijke waarden en weet die vorm te geven in je werk. Betekenis geven, verdieping en liefdevolle vriendelijkheid vormen de rode draad in dit tweede leerjaar van de opleiding tot Psychosociaal therapeut. Aan het eind van dit jaar ben je een creatieve Psychosociaal therapeut. Je werkt vanuit compassie en je weet hoe je zelf in je kracht kan blijven staan.

Psychosociaal Therapeut, Jaar 3

Dit jaar ga je een stap verder in de ontwikkeling van je eigenheid als Psychosociaal therapeut. Acceptatie en Commitment Therapie is voor jou een methode die je op een vrije manier kunt verbinden met je hart en met je andere competenties als Psychosociaal therapeut. Je leert ook te werken met ACT binnen relatietherapie en in het werken met groepen. Je werkt vanuit een diep besef dat naast vreugde ook pijn een onderdeel van het leven is en je kunt daar vanuit evenwicht en met open ogen mee omgaan. Verbinden, medevreugde en gelijkmoedigheid vormen de rode draad in dit laatste jaar van de opleiding tot Psychosociaal therapeut.

Contact opnemen

Na De Driejarige Beroepsopleiding Tot Psychosociaal Therapeut

Na afronding van deze driejarige opleiding kun je je zelfstandig vestigen als Psychosociaal therapeut. Je kunt je als lid aanmelden bij beroepsvereniging NFG, waardoor je gebruik kunt maken van alle voordelen die dit lidmaatschap je biedt, waaronder vergoeding van je diensten door zorgverzekeraars. Als je wilt kun je via StressWise Nederland aan de slag met de cliënten van StressWise door het geven van therapie, coaching en/of trainingen aan individuele cliënten en/of groepen. Uiteraard kun je daarnaast ook inzetten op een zelfstandige praktijk als Psychosociaal therapeut waarbij je een eigen cliëntenbestand opbouwt. Verbinding met StressWise mag wel (dat vinden we prachtig), maar het hoeft natuurlijk niet.

Wat Is ACT – Acceptance & Commitment Therapy?

Acceptatie en Commitment Therapie is onderdeel van de derde generatie gedragstherapie in de psychologie. ACT is voor een flink deel gebaseerd op aspecten van mindfulness (acceptatie, defusie, hier en nu aanwezig, het zelf) en daarnaast op persoonlijke waarden en waardevolle acties. In Acceptatie en Commitment Therapie gaat het er in de kern om een zo ruim mogelijke psychologische flexibiliteit te bereiken. In therapeutische interventies op basis van ACT ga je samen met je cliënt op zoek naar zijn of haar waarden die richting geven aan het leven van het individu in de context van zijn of haar relaties en omgeving. In eenvoudige bewoordingen gaat het bij Acceptatie en Commitment Therapie om leren accepteren wat je niet kunt veranderen en veranderen wat je kunt (en wilt). En dat is eigenlijk precies wat je nodig hebt om een waardevol, rijk en zinvol leven te leiden.

ACT En Mindfulness

Mindfulness (meditatie) maakt integraal onderdeel uit van de opleiding tot Psychosociaal therapeut en de beroepspraktijk. Tijdens deze opleiding werk je dagelijks aan je eigen mindfulnessbeoefening. Je ervaringen hierbij zijn van onschatbare waarde voor je werk als Psychosociaal therapeut. Je cultiveert een ‘mindfulle houding’, waarbij openheid en wijsheid, kwetsbaarheid en kracht, dynamiek en stilte, en luisteren (naar je cliënt én naar jezelf) en effectiviteit, hand in hand gaan.

ACT En Positieve Psychologie

De GGZ richt zich traditioneel op curatie van psychische klachten en stoornissen. In de positieve psychologie gaat het om het bevorderen van geestelijke gezondheid. Aandacht voor wat goed gaat in je leven, voor datgene waar je plezier aan beleeft, voor de mooie dingen waarbij je betrokken bent en wat je leven zinvol maakt. Dat is wat positieve psychologie kan brengen. En hierdoor is het een prachtige aanvulling op mindfulness en Acceptatie en Commitment Therapie. Het draait uiteindelijk in het leven allemaal om de juiste balans tussen acceptatie en verandering.

Therapeutische Vaardigheden, Coaching En Gesprekstechnieken

Hoe voer je een gesprek? Welke interventie is nodig? Hoe ondersteun je een ander om in zijn of haar kracht te zijn; onafhankelijk en in verbinding met het eigen liefdevolle hart. Het professioneel voeren van gesprekken speelt een belangrijke rol, waarbij het leren van de technieken en vaardigheden ondersteunend zijn aan het ontdekken van je eigenheid als Psychosociaal therapeut en aan een compassievolle benadering met creativiteit, inventiviteit en diversiteit in interventiemogelijkheden. Met een hart zo groot als de wereld als basis voor elke interventie en ondersteuning.

ACT Binnen StressWise Academy

StressWise Academy biedt opleidingen die hun basis vinden in mindfulness en ACT, Acceptatie en Commitment Therapie. Bij ons vind je geen schoolse leeromgeving, maar een stimulerende ervaringsgerichte praktijk, die in directe verbinding staat met collega’s uit de complementaire gezondheidszorg en de cliënten van StressWise. Bij StressWise Academy sta je dus met een been in de opleiding en met het andere been in de praktijk van alledag. Stevig, krachtig en dynamisch.

Direct inschrijven

Contact opnemen
Voor deelname, aanvragen van een studiegids of vragen en opmerkingen.