Vol, bel ons voor andere mogelijkheden
Beroepsopleiding ACT & Psychosociaal Therapeut

Start opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut donderdag 23 september 2021
Ontdek deze ACT opleiding

Beroepsopleiding ACT & Psychosociaal Therapeut

De opleiding tot ACT & Psychosociaal Therapeut is een driejarige opleiding op HBO niveau. Het eerste jaar van deze opleiding is de opleiding ACT Coach. De opleiding ACT Coach geeft een prachtige basis voor het vervolg van de opleiding tot psychosociaal therapeut. In jaar 2 ligt de nadruk op je vorming als therapeut. Jaar 3 staat in het teken van verdieping in het vak en uitbreiding van je ACT vaardigheden. Met onze beroepsopleiding ACT & Psychosociaal Therapeut ben je goed voorbereid om als erkend therapeut te werken na afronding van de opleiding. Wij werken samen met de NFG, waardoor het lidmaatschap van deze beroepsvereniging en vergoeding van je diensten mogelijk wordt (kijk ook bij PSBK). Met de juiste vooropleiding krijg je vrijstelling voor het eerste jaar en kun je worden toegelaten tot de VERKORTE OPLEIDING ACT Therapeut van twee jaar.

Download de opleidingsgids

Psychosociaal Therapeut, Jaar 1

Het eerste jaar van de opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut is een nadere kennismaking met jezelf en een kennismaking met elkaar, met de kernwaarden van de opleiding en met ACT, Acceptance & Commitment Therapy. Je doet de eerste belangrijke en ingrijpende stap in verbinden met jezelf en je omgeving, om vanuit deze basis met mensen te werken. Je vergroot je persoonlijke en professionele ruimte. Je leert te werken met de basisvaardigheden van ACT en je ontdekt wat het voor jou betekent om te leven en te werken ‘met een hart zo groot als de wereld’. Onze kernwaarden ‘compassie’ en ‘ontwikkeling’ vormen de competenties om effectief als ACT coach te kunnen werken en je voor te bereiden op jaar 2 van de opleiding tot psychosociaal therapeut.

Psychosociaal Therapeut, Jaar 2

Je verdiept in dit tweede jaar van de opleiding tot psychosociaal therapeut je professionele competenties als therapeut. Je leert om te gaan met je eigen kwetsbaarheid en dat van de ander. Je ontwikkelt je tot een toegewijde therapeut die vanuit een diep doorleefd proces van mededogen werkt met mensen die extra psychologische veerkracht nodig hebben. Je hebt een sterk besef van persoonlijke waarden en weet die vorm te geven in je werk. Betekenis geven, verdieping, creativiteit en liefdevolle vriendelijkheid vormen de rode draad in dit tweede leerjaar van de opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut NFG. Je werkt vanuit compassie en weet tegelijkertijd stevig in je schoenen te staan.

Psychosociaal Therapeut, Jaar 3

Dit jaar ga je een stap verder in de ontwikkeling van je eigenheid als psychosociaal therapeut. Acceptance & Commitment Therapy is voor jou een methode die je op een vrije manier kunt verbinden met je hart en met je andere competenties als psychosociaal therapeut. Je leert ook te werken met ACT binnen relatietherapie en in het werken met groepen. Je werkt vanuit een diep besef dat naast vreugde ook pijn een onderdeel van het leven is en je kunt daar vanuit evenwicht en met open ogen mee omgaan. Verbinden, medevreugde en gelijkmoedigheid vormen de rode draad in dit laatste jaar van deze bijzondere opleiding. Na drie jaar heb je een flinke ontwikkeling doorgemaakt, beroepsmatig en persoonlijk. Je bent een stevige therapeut met diepgang die werkt vanuit mededogen. Je ontvangt het diploma ACT & Psychosociaal Therapeut.

Vraag om meer info of meld je aan

PSBK Psychosociale Basiskennis opleiding

Psychosociaal Therapeut en Psychosociale Basiskennis

In onze opleiding ACT Therapeut heb je belangrijke en ingrijpende stappen gezet in het verbinden met jezelf en je omgeving. Je hebt je persoonlijke en professionele ruimte vergroot. Je hebt geleerd te werken met ACT en je hebt ontdekt wat het voor jou betekent om te leven en te werken met ‘een hart zo groot als de wereld’. Naast deze gedegen vorming als therapeut is het van belang dat je voldoende kennis hebt van zaken als het menselijk functioneren, psychopathologie en maatschappelijke inbedding van het beroep van ACT therapeut. Deze kennis doe je op in de opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK) van StressWise Academy. Deze opleiding beslaat 13 lesdagen. Bepaalde vooropleidingen geven vrijstelling voor PSBK. Informeer of je met jouw vooropleiding vrijstelling hebt voor PSBK bij onze organisatie manager Jen van Horen.

Na de Driejarige Beroepsopleiding ACT & Psychosociaal Therapeut

Na afronding van deze driejarige opleiding kun je je zelfstandig vestigen als psychosociaal therapeut. Je kunt je als lid aanmelden bij beroepsvereniging NFG, waardoor je gebruik kunt maken van alle voordelen die dit lidmaatschap je biedt, waaronder vergoeding van je diensten door zorgverzekeraars. Als je wilt kun je via StressWise Nederland aan de slag met de cliënten van StressWise door het geven van therapie, coaching en/of trainingen aan individuele cliënten en/of groepen. Uiteraard kun je ook inzetten op een zelfstandige praktijk als psychosociaal therapeut waarbij je een eigen cliëntenbestand opbouwt. Verbinding met StressWise mag wel (dat vinden we prachtig) maar het hoeft natuurlijk niet.

Wat is ACT? Wat is Acceptatie en Commitment Therapie?

Wat is ACT?

ACT, ofwel Acceptance & Commitment Therapy is onderdeel van de derde generatie gedragstherapie in de psychologie. ACT is voor een flink deel gebaseerd op aspecten van mindfulness en daarnaast op persoonlijke waarden en van deze waarden afgeleide acties (of gedrag). In therapie op basis van ACT ga je samen met je cliënt op zoek naar zijn of haar waarden die richting geven aan het begeleidingstraject. Onderweg kun je een veelheid aan creatieve therapeutische interventies toepassen. In ACT therapie gaat het erom je cliënt te leren accepteren wat zij niet kan veranderen en om (vaak kleine, soms grote) duurzame veranderingen in het dagelijks leven in te zetten. Dat maakt ACT tot een actieve therapie waarbij direct resultaat kan worden ervaren. Door herhaling van het (nieuwe) gedrag zal je cliënt stap voor stap een nieuw leven met nieuwe perspectieven omarmen en steeds beter gaan beseffen dat tegenslag en moeilijkheden net zozeer bij het leven horen als succes en geluk.

ACT en Mindfulness opleidingen bij StressWise Academy

ACT en Mindfulness

Mindfulness (meditatie) maakt onderdeel uit van onze opleidingen en de beroepspraktijk. Tijdens de ACT Basis Opleiding en de andere ACT opleidingen van StressWise Academy werk je aan je eigen mindfulness beoefening. Ook dat maakt onze opleidingen uniek in Nederland. Je ervaringen met mindfulness en meditatie zijn van onschatbare waarde voor je werk als ‘ACT professional’. Je cultiveert tijdens onze opleidingen een ‘mindfulle houding’, waarbij openheid en wijsheid, kwetsbaarheid en kracht, dynamiek en stilte, en luisteren (naar de ander én naar jezelf) en effectiviteit, hand in hand gaan. Een ACT professional is in onze visie een ‘mindfulle’ professional.

ACT en Positieve Psychologie

ACT en Positieve Psychologie

De GGZ richt zich traditioneel op ‘genezing’ van psychische klachten en stoornissen. En dat is best vreemd voor een instantie die zich bezig houdt met de zorg voor onze geestelijke ‘gezondheid’. In de positieve psychologie gaat het juist over psychisch welbevinden en dat sluit uitermate goed aan op mindfulness en ACT. Psychisch welbevinden heeft verschillende dimensies. Een gevoel van richting in je leven en ervaring van zin en betekenis. Persoonlijke groei. Autonomie en zelfbepaling. Effectief gebruik van je mogelijkheden. Zelfacceptatie. Positieve en vertrouwensvolle relaties met de mensen om je heen. Bezig zijn met het welzijn van anderen. Aandacht voor waar je plezier aan beleeft, voor de mooie dingen waarbij je betrokken bent en wat je leven zinvol maakt. Het leven is vaak minder maakbaar dan je denkt. Het draait in onze visie uiteindelijk om de juiste balans tussen acceptatie en (positieve) verandering. Zo geef je betekenis aan je leven.

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

De klassieke gedragstherapie (eerste generatie gedragstherapie) volgde in de jaren vijftig van de vorige eeuw de principes van de leertheorieën: operante en klassieke conditionering. Met de tweede generatie werd gedragstherapie volwassen en werd het de standaard behandelmethodiek in de ggz in Nederland. CGT (cognitieve gedragstherapie) en RET (rationeel emotieve therapie) zijn gericht op het veranderen van de inhoud van irrationele of niet-werkzame gedachten en zijn tot op heden dominant. ACT en andere derde generatie gedragstherapieën zijn aandachts- en acceptatiegerichte therapieën. De focus ligt bij ACT niet op het actief veranderen van gedachten en gevoelens (zoals bij CGT), maar op het veranderen van gedrag. Effectief gedrag, aandacht en acceptatie zijn de sleutel tot een rijk en betekenisvol leven. StressWise Academy is hiervan overtuigd en draagt deze overtuiging uit met een groot hart. Een hart zo groot als de wereld.

Wat is het verschil tussen de opleidingen Psychosociaal Therapeut en ACT Therapeut?

De opleiding Psychosociaal Therapeut is een driejarige opleiding op HBO niveau. Deze staat open voor iedereen die HBO denkniveau heeft ongeacht vooropleiding of achtergrond.

De opleiding ACT Therapeut is een verkort traject, waarbij je alleen de laatste twee studiejaren van de driejarige opleiding volgt. Dit verkorte traject kun je zien als een Post HBO opleiding en dit is alleen mogelijk als je al een reguliere mensgerichte HBO opleiding hebt afgerond, zoals bijvoorbeeld (toegepaste) psychologie, (ortho)pedagogiek of maatschappelijk werk. Als je al ervaring hebt met een-op-een hulpverleningsgesprekken en als je al een ACT Basisopleiding hebt gevolgd.

De opleiding Psychosociaal Therapeut bestaat uit de eenjarige opleiding ACT Coach + de tweejarige opleiding tot ACT Therapeut. Je krijgt dan dus twee diploma’s: na jaar 1 als ACT Coach en na jaar 3 als ACT & Psychosociaal Therapeut.

Mensen die de opleiding ACT Therapeut volgen stromen in, in het tweede jaar van de driejarige opleiding. Zij ontvangen bij afronding van de opleiding hetzelfde diploma als ACT & Psychosociaal Therapeut. Het zijn dus verschillende routes met een zelfde resultaat.

 

Hoe kom ik in aanmerking voor de opleiding Psychosociaal Therapeut?

De driejarige opleiding Psychosociaal Therapeut is een opleiding op HBO niveau. De opleiding staat open voor iedereen die een MBO4 diploma, een HAVO diploma of een 21+ toets heeft behaald. Heb je dat (nog) niet? Neem dan contact op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Wij kunnen indien nodig een 21+ toets voor je faciliteren.

Wat kost de opleiding Psychosociaal Therapeut?

De opleiding Psychosociaal Therapeut duurt drie jaar en kost € 2985,- per studiejaar. Gespreid betalen is mogelijk in 10 termijnen per studiejaar.

Houd rekening met bijkomende kosten voor literatuur, leertherapie (15 uur) en supervisie (15 uur). De kosten hiervan zijn afhankelijk van het tarief van de leertherapeut en de supervisor die de student zelf kiest.

Geldt het belastingvoordeel ook voor jullie opleiding tot psychosociaal therapeut?

Bij StressWise Academy kun je je studiekosten aftrekken voor belastingvoordeel, dit geldt ook voor de opleiding Psychosociaal Therapeut. Deze regeling geldt alleen nog in 2021, dus wees er op tijd bij als je hier gebruik van wilt maken. Je mag je studiekosten aftrekken in het jaar dat je ze hebt betaald. Je kunt er daarom voor kiezen om dit jaar meteen voor alle drie de studiejaren te betalen. Je kunt het bij je inschrijving aangeven als je dit wilt.

Als je de aangifte inkomstenbelasting invult met je studiekosten wordt automatisch berekend wat je aftrek is. Je mag maximaal € 15.000 per jaar aftrekken. Als je  jonger dan 30 bent en in de standaard studie-periode zit, dan is er geen maximum. Let erop dat je niet in aanmerking komt als je al recht hebt op studiefinanciering via DUO. Je kunt het lesgeld en benodigde leermiddelen zoals boeken, aftrekken van je belasting.  Als je een ‘fiscale partner’ hebt mag je ook zijn of haar studiekosten aftrekken. Kosten van een laptop, tablet, printer, reiskosten of de inrichting van je studeerkamer mag je helaas niet aftrekken van je belasting.

*Je kunt geen rechten ontlenen aan de tips die wij je hier geven. Mocht je meer willen weten dan kun je terecht bij de belastingdienst of je belastingadviseur. Let op: deze mooie regeling komt volgend jaar, in 2022, te vervallen.

Moet ik stage lopen en wat wordt er in dat geval verwacht?

De driejarige opleiding Psychosociaal Therapeut en de tweejarige opleiding ACT Therapeut bevatten een stage, de overige opleidingen niet.

Bij de driejarige opleiding start je vanaf het tweede jaar met de praktijkstage. Bij de tweejarige opleiding vanaf het eerste jaar van de opleiding. Je hoeft niet meteen bij aanvang van het studiejaar te starten met je stage, als je eerst nog even de tijd nodig hebt om de stage te regelen is dat geen enkel probleem.

De stage bestaat uit het psychosociaal begeleiden van cliënten met een basis van ACT. Als dit mogelijk is binnen je huidige werk, kun je die cliëntsessies gewoon meetellen als praktijkstage. Zo niet, dan kun je via je eigen netwerk opzoek gaan naar cliënten om te begeleiden.

Je loopt in totaal 100 uur stage, verdeeld over twee studiejaren. Binnen deze stage-uren vallen bijvoorbeeld ook de verslaglegging en supervisie over de stage. Minimaal 55 uur van die 100 uur stage moet echt bestaan uit het begeleiden van cliënten. Bijvoorbeeld 25 uur in het eerste studiejaar (denk aan 2 cliënten, 8 sessies van 1,5 uur per cliënt) en 30 uur in het tweede jaar (denk aan 3 cliënten, 6-7 sessies van 1,5 uur per cliënt).

Er hoeft geen begeleider bij deze sessies aanwezig te zijn. Je wordt beoordeeld op basis van een portfolio waarin je stageverslag, intervisieverslagen en supervisie te zien zijn en op basis van een (opgenomen) interventie die je aan de groep en de docent presenteert tijdens de lesdag.

StressWise Academy is onderdeel van StressWise psychologen Nederland

StressWise Academy is Onderdeel van StressWise Psychologen Nederland

StressWise Academy biedt opleidingen die hun basis vinden in ACT, Acceptance & Commitment Therapy, mindfulness en positieve psychologie. Bij ons vind je geen schoolse leeromgeving, maar een stimulerende ervaringsgerichte praktijk, die in directe verbinding staat met collega’s uit de complementaire gezondheidszorg en de cliënten van StressWise. Bij StressWise Academy sta je dus met een been in de opleiding en met het andere been in de praktijk van alledag. Stevig, krachtig en dynamisch.

Schrijf je direct in

Opleidingsgids ACT Opleidingen van StressWise Academy in de regio Hilversum Utrecht Amsterdam

De beroepsopleiding ACT & Psychosociaal Therapeut binnen onze Academy

De driejarige beroepsopleiding tot ACT & Psychosociaal Therapeut vormt de kern en de ruggengraat van StressWise Academy. Al onze opleidingen en nascholingen houden verband met deze opleiding voor therapeuten met ‘een hart zo groot als de wereld’. StressWise wil het leven van alle Nederlanders lichter maken. Dat doen wij onder anderen door professionals op te leiden en bij te scholen die werken vanuit compassie en ‘mens willen zijn’ in hun beroepsuitoefening. Help ons bij onze missie.

Download de opleidingsgids
Neem nu contact op
Voor deelname, het aanvragen van een opleidingsgids of vragen en opmerkingen