Erkende opleiding PSBK - Psychosociale Basiskennis

Start PSBK opleiding dinsdag 2 februari 2021
Lees meer over onze opleiding PSBK
PSBK Psychosociale Basiskennis opleiding

PSBK Psychosociale Basiskennis opleiding

Opleiding PSBK Psychosociale Basiskennis – CPION erkend

Sinds begin 2017 is het voor alle therapeuten in de complementaire gezondheidszorg verplicht gesteld om een certificaat PSBK te behalen. Dit is tevens een voorwaarde om lid te worden van een beroepsvereniging die is aangesloten bij de zorgverzekeraar. De opleiding Psychosociale Basiskennis van StressWise Academy is een CPION erkende registeropleiding volgens PLATO normen. Je krijgt een officieel diploma van de stichting Hoger Onderwijs Nederland. Onze PSBK is ervarings- en praktijkgericht, van hoge kwaliteit en de studiekosten zij relatief laag. Na afronding voldoe jij 100% aan de eisen en kom je in aanmerking voor vergoeding vanuit zorgverzekeraars.

PSBK bij StressWise Academy

Tijdens de 12 opleidingsdagen Psychosociale Basiskennis krijg je een algemene inleiding in het vakgebied van de psychologie. Je krijg les in psychopathologie, ontwikkelingspsychologie, sociale psychologie en neurologie. We behandelen het menselijk geheugen en hoe we als mens kunnen leren. We staan stil bij verschillende visies op het mens zijn, persoonlijkheidsontwikkeling, emoties en stress. Je leert basale gespreksaardigheden, je houding als therapeut te vinden en verkent het werkveld binnen het psychosociale domein. Tijdens de lessen wordt aan de hand van casussen de leerstof tot leven gebracht. Een opleiding PSBK kan taaie stof zijn, dus maken we het lichter voor je door de inhoud te verbinden met de praktijk.

Download de opleidingsgids

PSBK opleiding, de eerste lesdag

Op de eerste lesdag maak je kennis met de hoofddocent en je medestudenten. Je krijgt inzicht in de opbouw van de opleiding en de eisen die gesteld worden voor het behalen van je officiële diploma van de stichting SHO. Thuis ga je vervolgens aan de slag met de voorbereiding van de tweede lesdag. Thuisstudie maakt een belangrijk deel uit van de PSBK opleiding. Reken op minimaal 20 uur thuisstudie per lesdag. Meestal betreft dit het lezen van de lesstof die in de opleidingsdagen in casussen uit de praktijk aan bod komt. Daarnaast lever je voorafgaand aan iedere lesdag een ‘mindmap’ in over de leesstof. Je hoeft je niet voor te bereiden op de start van onze PSBK opleiding. Op de eerste lesdag wordt alles duidelijk uitgelegd.

PSBK opleiding, afsluiting

In onze opleiding PSBK staat de laatste dag in het teken van terugblikken, reflectie en toetsen. Tijdens de hele opleiding heb je kleine toetsen gemaakt om te checken of je de leesstof goed hebt begrepen. Op de laatste lesdag maak je de eindtoets die je met een voldoende moet afronden om voor een officieel diploma in aanmerking te komen. Mocht het tegen zitten, dan kun je altijd nog herkansen op een nader te bepalen moment. Door onze manier van lesgeven en toetsen heeft onze PSBK opleiding een zeer hoog slagingspercentage. Wij loodsen je gegarandeerd door deze opleiding heen, zodat niets jou in de weg staat voor een carrière als therapeut. Wij snappen goed wat je nodig hebt, wij zijn immers zelf therapeuten.

Vraag om meer info of meld je aan

Lesgeld en studiekosten PSBK

StressWise Academy is een CRKBO erkend opleidingsinstituut. Dit zegt iets over de kwaliteit van ons instituut en daardoor zijn onze opleidingen vrijgesteld van btw. Hierdoor en doordat onze opleidingen in samenhang worden ontwikkeld kunnen wij de opleiding PSBK Psychosociale Basiskennis relatief goedkoop aanbieden. De kosten voor de volledige opleiding Psychosociale Basiskennis van 12 lesdagen inclusief examengeld bedragen slechts €1485. Daarnaast bieden wij graag een laagste prijsgarantie. Mocht je elders een officieel CPION erkend PSBK diploma kunnen halen voor minder, dan betalen wij het verschil aan jou terug. En je krijgt van ons dan ook nog een presentje met een waarde van €20 in de vorm van het Mindfulnesstraining Werkboek van Harrie Kolsteeg. Voor alle opleidingen van StressWise Academy geldt ook nog eens dat je bijna de helft van je investering kunt terugkrijgen van de belastingdienst. Meld je nu aan.

PSBK studieboeken regeling

We werken in de opleiding Psychosociale Basiskennis met enkele gezaghebbende standaardwerken op het gebied van psychologie, anatomie en psychopathologie. Als je deze boeken nieuw aanschaft ben je al gauw een flink bedrag kwijt. Hier bieden wij een oplossing voor. Onder onze ex-cursisten zijn er altijd wel een paar die hun boeken voor een zacht prijsje willen verkopen. Zo houden we samen de kosten laag.

“Mocht je nog geen hart hebben dat zo groot is als de wereld, dan krijg je het als je hier de opleiding volgt. Wat een fijne plek is dit zeg! Ik leer ontzettend veel. Ik kan iedereen de StressWise Academy aanbevelen.”
- Hans Peter, Almere
Opleiding ACT Coach StressWise Academy

PSBK en de opleiding ACT Coach

De opleiding PSBK is een mooie opstap als je overweegt om ACT- of psychosociaal therapeut te worden. Het eerste jaar van onze opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut bestaat uit een volledige opleiding tot ACT coach. Samen met PSBK geeft deze opleiding recht op instroom in het tweede jaar van de driejarige beroepsopleiding. StressWise Academy is onderdeel van StressWise Nederland. Dit geeft mogelijkheden voor al onze studenten, dus ook voor jou. Als ACT coach zou je eventueel voor StressWise in het bedrijfsleven kunnen werken. Als ACT therapeut met PSBK kun je wellicht met de particuliere cliënten van StressWise aan de slag. Je moet dan wel solliciteren bij StressWise. Als je hierin geïnteresseerd bent kun je contact opnemen met onze officemanager Roeline Stellingwerf.

Ga naar de opleiding ACT Coach

Wat is ACT? Wat is Acceptatie en Commitment Therapie?

Wat is ACT?

ACT, ofwel Acceptance & Commitment Therapy is onderdeel van de derde generatie gedragstherapie in de psychologie. ACT is voor een flink deel gebaseerd op aspecten van mindfulness en daarnaast op persoonlijke waarden en van deze waarden afgeleide acties (of gedrag). In therapie op basis van ACT ga je samen met je cliënt op zoek naar zijn of haar waarden die richting geven aan het begeleidingstraject. Onderweg kun je een veelheid aan creatieve therapeutische interventies toepassen. In ACT therapie gaat het erom je cliënt te leren accepteren wat zij niet kan veranderen en om (vaak kleine, soms grote) duurzame veranderingen in het dagelijks leven in te zetten. Dat maakt ACT tot een actieve therapie waarbij direct resultaat kan worden ervaren. Door herhaling van het (nieuwe) gedrag zal je cliënt stap voor stap een nieuw leven met nieuwe perspectieven omarmen en steeds beter gaan beseffen dat tegenslag en moeilijkheden net zozeer bij het leven horen als succes en geluk.

 

ACT en Mindfulness opleidingen bij StressWise Academy

ACT en Mindfulness

Mindfulness (meditatie) maakt integraal onderdeel uit van onze opleidingen en de beroepspraktijk. Tijdens de ACT Basis Opleiding en de andere ACT opleidingen van StressWise Academy werk je aan je eigen mindfulness beoefening. Ook dat maakt onze opleidingen uniek in Nederland. Je ervaringen met mindfulness en meditatie zijn van onschatbare waarde voor je werk als ‘ACT professional’. Je cultiveert tijdens onze opleidingen een ‘mindfulle houding’, waarbij openheid en wijsheid, kwetsbaarheid en kracht, dynamiek en stilte, en luisteren (naar de ander én naar jezelf) en effectiviteit, hand in hand gaan. Een ACT professional is in onze visie een ‘mindfulle’ professional.

ACT en Positieve Psychologie

ACT en Positieve Psychologie

De GGZ richt zich traditioneel op ‘genezing’ van psychische klachten en stoornissen. En dat is best vreemd voor een instantie die zich bezig houdt met de zorg voor onze geestelijke ‘gezondheid’. In de positieve psychologie gaat het juist over psychisch welbevinden en dat sluit uitermate goed aan op mindfulness en ACT. Psychisch welbevinden heeft verschillende dimensies. Een gevoel van richting in je leven en ervaring van zin en betekenis. Persoonlijke groei. Autonomie en zelfbepaling. Effectief gebruik van je mogelijkheden. Zelfacceptatie. Positieve en vertrouwensvolle relaties met de mensen om je heen. Bezig zijn met het welzijn van anderen. Aandacht voor waar je plezier aan beleeft, voor de mooie dingen waarbij je betrokken bent en wat je leven zinvol maakt. Het leven is vaak minder maakbaar dan je denkt. Het draait in onze visie uiteindelijk om de juiste balans tussen acceptatie en (positieve) verandering. Zo geef je betekenis aan je leven.

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

De klassieke gedragstherapie (eerste generatie gedragstherapie) volgde in de jaren vijftig van de vorige eeuw de principes van de leertheorieën: operante en klassieke conditionering. Met de tweede generatie werd gedragstherapie volwassen en werd het de standaard behandelmethodiek in de ggz in Nederland. CGT (cognitieve gedragstherapie) en RET (rationeel emotieve therapie) zijn gericht op het veranderen van de inhoud van irrationele of niet-werkzame gedachten en zijn tot op heden dominant. ACT en andere derde generatie gedragstherapieën zijn aandachts- en acceptatiegerichte therapieën. De focus ligt bij ACT niet op het actief veranderen van gedachten en gevoelens (zoals bij CGT), maar op het veranderen van gedrag. Effectief gedrag, aandacht en acceptatie zijn de sleutel tot een rijk en betekenisvol leven. StressWise Academy is hiervan overtuigd en draagt deze overtuiging uit met een groot hart. Een hart zo groot als de wereld.

StressWise Academy is onderdeel van StressWise psychologen Nederland

StressWise Academy is Onderdeel van StressWise Psychologen Nederland

StressWise Academy biedt opleidingen die hun basis vinden in ACT, Acceptance & Commitment Therapy, mindfulness en positieve psychologie. Bij ons vind je geen schoolse leeromgeving, maar een stimulerende ervaringsgerichte praktijk, die in directe verbinding staat met collega’s uit de complementaire gezondheidszorg en de cliënten van StressWise. Bij StressWise Academy sta je dus met een been in de opleiding en met het andere been in de praktijk van alledag. Stevig, krachtig en dynamisch.

Schrijf je direct in

Opleidingsgids ACT Opleidingen van StressWise Academy in de regio Hilversum Utrecht Amsterdam

De PSBK Opleiding binnen onze Academy

De opleiding PSBK maakt samen met de opleiding tot ACT coach deel uit van het eerste jaar van de beroepsopleiding tot ACT & Psychosociaal Therapeut. Deze opleiding vormt de kern en de ruggengraat van StressWise Academy. Al onze opleidingen en nascholingen houden verband met deze opleiding voor therapeuten ‘met een hart zo groot als de wereld’. StressWise wil het leven van alle Nederlanders lichter maken. Dat doen wij onder anderen door professionals op te leiden en bij te scholen die werken vanuit compassie en ‘mens willen zijn’ in hun beroepsuitoefening. Help ons bij onze missie.

Download de opleidingsgids
Neem nu contact op
Voor deelname, het aanvragen van een opleidingsgids of vragen en opmerkingen