Opleiding MindfulnessPLUS Coach

Start MindfulnessPLUS Coach opleiding voorjaar 2021
Lees meer
Opleiding mindfulness coach

Opleiding mindfulness coach

Opleiding Mindfulness Coach: Mindfulness Plus of ACT

De Mindfulness Plus Coach opleiding is enkele jaren geleden opgezet voor coaches, mensen in een coachend beroep, hulpverleners en iedereen die een-op-een gesprekken voert en die affiniteit en/of ervaring heeft met mindfulness. In de opleiding mindfulness coach maken we handig gebruik van gedragsverandering op basis van Acceptance & Commitment Therapy. ACT combineert de open, niet-oordelende, accepterende houding van mindfulness met het onderzoeken van voor de coachee belangrijke waarden. We hebben gemerkt dat juist de ACT-component van deze opleiding als zeer waardevol werd beschouwd, daarom hebben we onlangs besloten de opleiding mindfulness coach te vernieuwen en van deze mindfulness opleiding een complete ACT Basis Opleiding van vier dagen te maken.

Download de opleidingsgids

Mindfulness Plus of ACT: Coachen met Zijn, Voelen en Doen

De focus ligt bij Mindfulness Plus op de combinatie van stoppen, ‘stil zijn’ en bewegen. Je leert met volle aandacht hier en nu aanwezig te zijn – de basis van ‘mindful coachen’ – opmerkzaam te zijn bij voelen, bij jezelf en de ander, en vandaaruit te handelen. Actief zijn, voelen en doen wat de coachee nodig heeft op basis van de door zijn of haar gevoelde behoeften. Je leert hoe je de coachee van dienst kunt zijn om het zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen te vergroten. De coachee ontdekt keuzevrijheid in het handelen, leert talenten (verder) te ontwikkelen en belemmeringen te doorbreken of te accepteren. Het resultaat: effectiever gedrag vanuit verbondenheid met zichzelf, de directe omgeving (werk en prive) en de wereld.

Coachen met Mindfulness Plus of ACT

De opleiding Mindfulness Coach is onlangs een volledige ACT Basis opleiding geworden, waarin je in vier dagen de essentie van Mindfulness Plus (of ACT) ontdekt en de rijkdom ervan ervaart. De focus van coachen met ACT ligt op vitaliteit, flexibiliteit en veerkracht. Je leert de coachee de energie te richten op datgene wat waardevol en betekenisvol is, en dus belangrijk. En daarbij ongemak te accepteren en hindernissen te overbruggen. Mindfulness en ACT geven je de ruimte om op een creatieve, speelse en warme manier te coachen en samen met je coachee op een ‘ontdekkingreis’ te gaan die in alle opzichten verfrist en boeit. Je kunt na de opleiding de Mindfulness en ACT technieken effectief toepassen vanuit de opgedane kennis en eigen ervaring.

Ga naar ACT Basis opleiding

Mocht je nog geen hart hebben dat zo groot is als de wereld, dan krijg je het als je hier de opleiding volgt. Wat een fijne plek is dit zeg! Ik leer ontzettend veel. Ik kan iedereen de StressWise Academy aanbevelen.

- Hans Peter, Almere
Wat is ACT? Wat is Acceptatie en Commitment Therapie?

Wat is ACT?

ACT, ofwel Acceptance & Commitment Therapy is onderdeel van de derde generatie gedragstherapie in de psychologie. ACT is voor een flink deel gebaseerd op aspecten van mindfulness en daarnaast op persoonlijke waarden en van deze waarden afgeleide acties (of gedrag). In therapie op basis van ACT ga je samen met je cliënt op zoek naar zijn of haar waarden die richting geven aan het begeleidingstraject. Onderweg kun je een veelheid aan creatieve therapeutische interventies toepassen. In ACT therapie gaat het erom je cliënt te leren accepteren wat zij niet kan veranderen en om (vaak kleine, soms grote) duurzame veranderingen in het dagelijks leven in te zetten. Dat maakt ACT tot een actieve therapie waarbij direct resultaat kan worden ervaren. Door herhaling van het (nieuwe) gedrag zal je cliënt stap voor stap een nieuw leven met nieuwe perspectieven omarmen en steeds beter gaan beseffen dat tegenslag en moeilijkheden net zozeer bij het leven horen als succes en geluk.

ACT en Mindfulness opleidingen bij StressWise Academy

ACT en Mindfulness

Mindfulness (meditatie) maakt integraal onderdeel uit van onze opleidingen en de beroepspraktijk. Tijdens de ACT Basis Opleiding en de andere ACT opleidingen van StressWise Academy werk je aan je eigen mindfulness beoefening. Ook dat maakt onze opleidingen uniek in Nederland. Je ervaringen met mindfulness en meditatie zijn van onschatbare waarde voor je werk als ‘ACT professional’. Je cultiveert tijdens onze opleidingen een ‘mindfulle houding’, waarbij openheid en wijsheid, kwetsbaarheid en kracht, dynamiek en stilte, en luisteren (naar de ander én naar jezelf) en effectiviteit, hand in hand gaan. Een ACT professional is in onze visie een ‘mindfulle’ professional.

ACT en Positieve Psychologie

ACT en Positieve Psychologie

De GGZ richt zich traditioneel op ‘genezing’ van psychische klachten en stoornissen. En dat is best vreemd voor een instantie die zich bezig houdt met de zorg voor onze geestelijke ‘gezondheid’. In de positieve psychologie gaat het juist over psychisch welbevinden en dat sluit uitermate goed aan op mindfulness en ACT. Psychisch welbevinden heeft verschillende dimensies. Een gevoel van richting in je leven en ervaring van zin en betekenis. Persoonlijke groei. Autonomie en zelfbepaling. Effectief gebruik van je mogelijkheden. Zelfacceptatie. Positieve en vertrouwensvolle relaties met de mensen om je heen. Bezig zijn met het welzijn van anderen. Aandacht voor waar je plezier aan beleeft, voor de mooie dingen waarbij je betrokken bent en wat je leven zinvol maakt. Het leven is vaak minder maakbaar dan je denkt. Het draait in onze visie uiteindelijk om de juiste balans tussen acceptatie en (positieve) verandering. Zo geef je betekenis aan je leven.

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

De klassieke gedragstherapie (eerste generatie gedragstherapie) volgde in de jaren vijftig van de vorige eeuw de principes van de leertheorieën: operante en klassieke conditionering. Met de tweede generatie werd gedragstherapie volwassen en werd het de standaard behandelmethodiek in de ggz in Nederland. CGT (cognitieve gedragstherapie) en RET (rationeel emotieve therapie) zijn gericht op het veranderen van de inhoud van irrationele of niet-werkzame gedachten en zijn tot op heden dominant. ACT en andere derde generatie gedragstherapieën zijn aandachts- en acceptatiegerichte therapieën. De focus ligt bij ACT niet op het actief veranderen van gedachten en gevoelens (zoals bij CGT), maar op het veranderen van gedrag. Effectief gedrag, aandacht en acceptatie zijn de sleutel tot een rijk en betekenisvol leven. StressWise Academy is hiervan overtuigd en draagt deze overtuiging uit met een groot hart. Een hart zo groot als de wereld.

StressWise Academy is onderdeel van StressWise psychologen Nederland

StressWise Academy is Onderdeel van StressWise Psychologen Nederland

StressWise Academy biedt opleidingen die hun basis vinden in ACT, Acceptance & Commitment Therapy, mindfulness en positieve psychologie. Bij ons vind je geen schoolse leeromgeving, maar een stimulerende ervaringsgerichte praktijk, die in directe verbinding staat met collega’s uit de complementaire gezondheidszorg en de cliënten van StressWise. Bij StressWise Academy sta je dus met een been in de opleiding en met het andere been in de praktijk van alledag. Stevig, krachtig en dynamisch.

Schrijf je direct in

Opleidingsgids ACT Opleidingen van StressWise Academy in de regio Hilversum Utrecht Amsterdam

De Mindfulness Coach Opleiding binnen onze Academy

Op dit moment vinden er binnen de opleiding Mindfulness Coach innovaties plaats waardoor de opleiding binnenkort verder gaat onder de naam De Mindfulle Coach. De basisbeginselen van ACT leer je in onze Basis ACT Opleiding, kijk hiervoor op de pagina van deze opleiding. De nieuwe opleiding ‘De Mindfulle Coach’ gaat van start in het voorjaar van 2021. Mocht je geïnteresseerd zijn in de opleiding tot ‘mindfulle coach’, neem dan gerust contact op met StressWise Academy. We houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Download de opleidingsgids
Neem nu contact op
Voor deelname, aanvragen van een studiegids of vragen en opmerkingen