Opleiding ACT Therapeut

Start tweejarige post-HBO opleiding ACT Therapeut donderdag 16 september 2021
Lees meer over onze opleiding ACT Therapeut
ACT Therapeut opleiding

ACT Therapeut opleiding

Opleiding ACT Therapeut bij StressWise Academy

De opleiding ACT Therapeut is een tweejarige post-HBO opleiding. Als je in korte tijd ACT therapeut wilt worden en beschikt over een ‘mensgerichte’ HBO of WO opleiding dan is deze ACT opleiding zeer geschikt voor jou. Door onze samenwerking met beroepsvereniging NFG kun je na afronding van deze ACT opleiding als erkend therapeut aan de slag. Via een lidmaatschap van NFG kun je je diensten als psychosociaal therapeut eenvoudig laten vergoeden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Je kunt na de opleiding ACT Therapeut voor jezelf beginnen en/of via StressWise Nederland aan de slag.

Download de opleidingsgids

ACT Therapeut, jaar 1

Je onderzoekt, ontwikkelt en verdiept in dit eerste jaar van onze ACT therapie opleiding je professionele competenties als therapeut. Je leert om te gaan met je eigen kwetsbaarheid en dat van de ander. Je ontwikkelt je in dit eerste jaar tot een toegewijde therapeut die vanuit een diep doorleefd proces van mededogen zijn cliënten kan ondersteunen. Je werkt met mensen die extra psychologische veerkracht nodig hebben. Je hebt een sterk besef van je persoonlijke waarden en weet die vorm te geven in je werk. Betekenis geven, verdieping en liefdevolle vriendelijkheid vormen de rode draad in dit eerste leerjaar van deze intensieve ervaringsgerichte opleiding tot ACT therapeut. Je werkt vanuit compassie en je weet hoe je onder verschillende omstandigheden zelf stevig en krachtig kunt blijven.

ACT Therapeut, jaar 2

In dit tweede en afrondende jaar van de opleiding ACT Therapeut ga je een stap verder in de ontwikkeling van je eigenheid als therapeut. ACT is voor jou een methode die je op een vrije manier kunt verbinden met je hart en met je andere competenties als ACT therapeut. Je leert ook werken met groepen en er is aandacht voor ACT binnen relatietherapie. Je werkt vanuit het besef dat naast vreugde ook pijn een onderdeel van het leven is en je kunt daar vanuit evenwicht en met een ‘open mind’ mee omgaan. Verbinden, medevreugde en gelijkmoedigheid vormen de rode draad in dit afsluitende jaar van onze opleiding tot ACT therapeut. Na de opleiding ACT Therapeut heb je een flinke ontwikkeling doorgemaakt, beroepsmatig en persoonlijk. Je bent een stevige therapeut met diepgang die werkt vanuit mededogen. Je ontvangt het diploma ACT & Psychosociaal Therapeut.

Vraag om meer info of meld je aan

Hoe kom je in aanmerking?

Om te kunnen starten met onze ACT therapie opleiding dien je in het bezit te zijn van een reguliere mensgerichte HBO of WO diploma. Vooropleidingen die in aanmerking komen zijn onder andere (toegepaste) psychologie, (ortho) pedagogiek, pedagogische hulpverlening en maatschappelijk werk. Daarnaast heb je een ACT Basisopleiding gevolgd. Als dat nog niet het geval is kun je deze bij StressWise Academy volgen. Neem voor meer informatie of advies contact op met onze organisatie manager Jen van Horen. Zij kan je precies vertellen wanneer je in aanmerking komt voor de ACT Therapeut opleiding.

Download de opleidingsgids
PSBK Psychosociale Basiskennis opleiding

ACT Therapeut en Psychosociale Basiskennis

In onze opleiding ACT Therapeut heb je belangrijke en ingrijpende stappen gezet in het verbinden met jezelf en je omgeving. Je hebt je persoonlijke en professionele ruimte vergroot. Je hebt geleerd te werken met ACT en je hebt ontdekt wat het voor jou betekent om te leven en te werken met ‘een hart zo groot als de wereld’. Naast deze gedegen vorming als therapeut is het van belang dat je voldoende kennis hebt van zaken als het menselijk functioneren, psychopathologie en maatschappelijke inbedding van het beroep van ACT therapeut. Deze kennis doe je op in de opleiding Psychosociale Basiskennis (PSBK) van StressWise Academy. Deze opleiding beslaat 13 lesdagen. Met bepaalde vooropleidingen kun je vrijstelling krijgen voor PSBK. Informeer of je vrijstelling hebt voor PSBK bij onze organisatie manager Jen van Horen.

Open Dag StressWise Academy

Mogelijkheden na de Opleiding ACT Therapeut

Na afronding van de tweejarige opleiding ACT Therapeut kun je je zelfstandig vestigen als ACT therapeut. Je kunt je als lid aanmelden bij beroepsvereniging NFG, waardoor je gebruik kunt maken van alle voordelen die dit lidmaatschap je biedt, waaronder vergoeding van je diensten door zorgverzekeraars en btw-vrijstelling. Als je wilt kun je via StressWise Nederland aan de slag met de cliënten van StressWise door het geven van therapie, coaching en/of trainingen aan individuele cliënten en/of groepen. Uiteraard kun je ook een volledig zelfstandige praktijk als ACT therapeut opzetten, waarbij je een eigen cliëntenbestand opbouwt. Verbinding met StressWise mag wel (dat vinden we prachtig) maar het hoeft natuurlijk niet.

Wat is ACT? Wat is Acceptatie en Commitment Therapie?

Wat is ACT?

ACT, ofwel Acceptance & Commitment Therapy is onderdeel van de derde generatie gedragstherapie in de psychologie. ACT is voor een flink deel gebaseerd op aspecten van mindfulness en daarnaast op persoonlijke waarden en van deze waarden afgeleide acties (of gedrag). In therapie op basis van ACT ga je samen met je cliënt op zoek naar zijn of haar waarden die richting geven aan het begeleidingstraject. Onderweg kun je een veelheid aan creatieve therapeutische interventies toepassen. In ACT therapie gaat het erom je cliënt te leren accepteren wat zij niet kan veranderen en om (vaak kleine, soms grote) duurzame veranderingen in het dagelijks leven in te zetten. Dat maakt ACT tot een actieve therapie waarbij direct resultaat kan worden ervaren. Door herhaling van het (nieuwe) gedrag zal je cliënt stap voor stap een nieuw leven met nieuwe perspectieven omarmen en steeds beter gaan beseffen dat tegenslag en moeilijkheden net zozeer bij het leven horen als succes en geluk.

ACT en Mindfulness opleidingen bij StressWise Academy

ACT en Mindfulness

Mindfulness (meditatie) maakt onderdeel uit van onze opleidingen en de beroepspraktijk. Tijdens de ACT Basis Opleiding en de andere ACT opleidingen van StressWise Academy werk je aan je eigen mindfulness beoefening. Ook dat maakt onze opleidingen uniek in Nederland. Je ervaringen met mindfulness en meditatie zijn van onschatbare waarde voor je werk als ‘ACT professional’. Je cultiveert tijdens onze opleidingen een ‘mindfulle houding’, waarbij openheid en wijsheid, kwetsbaarheid en kracht, dynamiek en stilte, en luisteren (naar de ander én naar jezelf) en effectiviteit, hand in hand gaan. Een ACT professional is in onze visie een ‘mindfulle’ professional.

ACT en Positieve Psychologie

ACT en Positieve Psychologie

De GGZ richt zich traditioneel op ‘genezing’ van psychische klachten en stoornissen. En dat is best vreemd voor een instantie die zich bezig houdt met de zorg voor onze geestelijke ‘gezondheid’. In de positieve psychologie gaat het juist over psychisch welbevinden en dat sluit uitermate goed aan op mindfulness en ACT. Psychisch welbevinden heeft verschillende dimensies. Een gevoel van richting in je leven en ervaring van zin en betekenis. Persoonlijke groei. Autonomie en zelfbepaling. Effectief gebruik van je mogelijkheden. Zelfacceptatie. Positieve en vertrouwensvolle relaties met de mensen om je heen. Bezig zijn met het welzijn van anderen. Aandacht voor waar je plezier aan beleeft, voor de mooie dingen waarbij je betrokken bent en wat je leven zinvol maakt. Het leven is vaak minder maakbaar dan je denkt. Het draait in onze visie uiteindelijk om de juiste balans tussen acceptatie en (positieve) verandering. Zo geef je betekenis aan je leven.

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

ACT en derde generatie cognitieve gedragstherapie

De klassieke gedragstherapie (eerste generatie gedragstherapie) volgde in de jaren vijftig van de vorige eeuw de principes van de leertheorieën: operante en klassieke conditionering. Met de tweede generatie werd gedragstherapie volwassen en werd het de standaard behandelmethodiek in de ggz in Nederland. CGT (cognitieve gedragstherapie) en RET (rationeel emotieve therapie) zijn gericht op het veranderen van de inhoud van irrationele of niet-werkzame gedachten en zijn tot op heden dominant. ACT en andere derde generatie gedragstherapieën zijn aandachts- en acceptatiegerichte therapieën. De focus ligt bij ACT niet op het actief veranderen van gedachten en gevoelens (zoals bij CGT), maar op het veranderen van gedrag. Effectief gedrag, aandacht en acceptatie zijn de sleutel tot een rijk en betekenisvol leven. StressWise Academy is hiervan overtuigd en draagt deze overtuiging uit met een groot hart. Een hart zo groot als de wereld.

StressWise Academy is onderdeel van StressWise psychologen Nederland

StressWise Academy is Onderdeel van StressWise Psychologen Nederland

StressWise Academy biedt opleidingen die hun basis vinden in ACT, Acceptance & Commitment Therapy, mindfulness en positieve psychologie. Bij ons vind je geen schoolse leeromgeving, maar een stimulerende ervaringsgerichte praktijk, die in directe verbinding staat met collega’s uit de complementaire gezondheidszorg en de cliënten van StressWise. Bij StressWise Academy sta je dus met een been in de opleiding en met het andere been in de praktijk van alledag. Stevig, krachtig en dynamisch.

Schrijf je direct in

Opleidingsgids ACT Opleidingen van StressWise Academy in de regio Hilversum Utrecht Amsterdam

De ACT Therapeut Opleiding binnen onze Academy

De post HBO opleiding tot ACT therapeut vormt samen met onze driejarige beroepsopleiding tot psychosociaal therapeut de kern en de ruggengraat van StressWise Academy. Al onze opleidingen en nascholingen houden verband met deze opleidingen voor therapeuten met ‘een hart zo groot als de wereld’. StressWise wil het leven van alle Nederlanders lichter maken. Dat doen wij onder anderen door professionals op te leiden en bij te scholen die werken vanuit compassie en ‘mens willen zijn’ in hun beroepsuitoefening. Help ons bij onze missie.

Download de opleidingsgids
Neem nu contact op
Voor deelname, het aanvragen van een opleidingsgids of vragen en opmerkingen