Tweejarige opleiding Mindfulness Coach

In deze opleiding leer je mindfulness actief vorm te geven in open, milde en niet-oordelende communicatie. Uniek is dat je leert om westerse en oosterse psychologie en moderne neurowetenschap te combineren, die je praktisch en eenvoudig kunt inzetten in je werk als Mindfulness coach. De opleiding Mindfulness coach is ‘evidence en experience based’, een inspirerende scholing in wetenschappelijke kennis, wijsheid, betrokkenheid en praktisch handelen, en voor een flink deel gebaseerd op je eigen ervaring. Met name boeddhistische psychologie herbergt een schat aan kennis en wijsheid die jij leert toepassen als Mindfulness coach.

Mindfulness Coach Jaar 1

De opleiding Mindfulness coach start bij jouw beleving van mindfulness. De integratie van mindfulness in je eigen leven is een noodzakelijke eerste stap om je vaardigheden aan anderen door te kunnen geven. Je maakt gebruik van verschillende vormen van mindfulness, voor jezelf en met je medestudenten. Je hebt inzicht in de basis van de boeddhistische psychologie en weet mindfulness daarin een plek te geven. Je herkent stresspatronen en weet er anders mee om te gaan. Je zet ook de eerste stappen binnen je werk. Je kent de huidige ontwikkeling van mindfulness in de gezondheidszorg en het maatschappelijk welzijn, en hoe je daarop kunt aansluiten als mindfulness coach. De wetenschappelijke onderbouwing van de opleiding tot Mindfulness coach komt nadrukkelijk naar voren door de integratie van de laatste ontwikkelingen in de neurowetenschappen. Deze sluit naadloos aan bij, en ondersteunt de werking en toepassing van mindfulness. Je maakt je eigen vertaling en vindt een passende vorm die precies aansluit bij jouw vakgebied of doelgroep. Een vorm die richting kan geven aan je leven.

Mindfulness Coach Jaar 2

In het tweede jaar van de opleiding Mindfulness coach integreer je mindfulness daadwerkelijk in je vakgebied. Je werkt aan een eigen mindfulness project dat binnen je huidige werk of praktijk past, of je creëert een nieuw mindfulness project. De vaardigheden van mindfulness en je kennis van boeddhistische psychologie hebben je creativiteit en effectiviteit als Mindfulness coach vergroot. Je past niet-oordelende aandacht als middel tot verandering met mildheid toe. Je staat dichter bij jezelf en de ander; leven en werk winnen hierdoor aan diepgang.

Mindfulness Coach Jaar 3 optioneel

Het derde jaar van de opleiding tot Mindfulness coach is vooral een supervisiejaar. In dit jaar gaan we nog meer dan in de eerste twee jaren van de opleiding aan de slag met mindfulness technieken om veel ervaring op te doen als Mindfulness coach in een professionele setting, zowel individueel als in groepen (MBSR/MBCT). Je beschikt hierdoor over de zekerheid die je nodig hebt in je (nieuwe) beroep als Mindfulness coach. Je hebt zicht op je eigen afweer en dat van je cliënt en bent in staat om ermee om te gaan. Verder krijg je een idee van hoe het is om een praktijk te voeren en weet je om te gaan met ethische kwesties. Dit derde afsluitende jaar van de opleiding Mindfulness coach is een warme uitnodiging om volledig in aandacht te zijn en te handelen. Je verdiept je in hedendaagse en (oude) boeddhistische invloeden die het huidige onderwijs rondom mindfulness een basis en een kader bieden.

Mogelijkheden na de tweejarige opleiding Mindfulness Coach

Na afronding van de tweejarige beroepsopleiding tot Mindfulness coach heb je jezelf als coach (en als mens) opnieuw ontdekt en kun je je zelfstandig vestigen als Mindfulness coach. Je staat dichter bij jezelf en bent in staat om de ander steeds weer vanuit rust en aandacht te benaderen. Als alumnus (afgestudeerde) kun je in contact blijven met je medestudenten via de Academy en met de docenten. De Academy zet zich met veel plezier in voor oud-studenten, o.a. door organisatie van bijeenkomsten en het delen van kennis. Als je wilt kun je als Mindfulness coach aan de slag via StressWise Nederland met de cliënten die binnenkomen op ons platform. Verbinden is tenslotte een van onze kernwaarden.

Opleiding Mindfulness Trainer

StressWise Academy biedt geen opleiding tot Mindfulness trainer. De opleiding Mindfulness trainer wordt door een aantal opleidingsinstituten in Nederland al op een goede manier verzorgd; StressWise Academy ziet derhalve geen toegevoegde waarde in een eigen opleiding tot Mindfulness trainer. De opleidingen tot Mindfulness trainer bieden trajecten aan die verschillen in tijdsduur van drie maanden tot anderhalf jaar. In die zin zijn deze opleidingen niet goed vergelijkbaar met onze opleiding tot Mindfulness coach, die met een curriculum van twee tot drie jaar een stuk intensiever is en dieper ingrijpt in je leven. Wij vinden het uitermate belangrijk dat een Mindfulness coach (of trainer) mindfulness ademt. De Mindfulness coach belichaamt mindfulness en brengt mindfulness, zowel in werk als in leven, tot uiting. Onze opleiding Mindfulness coach wordt door Mindfulness trainers vaak gezien als een aanvulling en verdieping op hun huidige beroepspraktijk.

Mindfulness in leven én werk

Door het succes van mindfulness en doordat een certificaat voor een opleiding tot Mindfulness trainer vrij gemakkelijk is te behalen zijn er inmiddels enkele duizenden Mindfulness trainers in Nederland. De kennis en vaardigheid van een gemiddelde Mindfulness trainer beperkt zich vaak tot MBSR groepstraining. Daarnaast is het voor hen moeilijk om zich te handhaven en te professionaliseren. Het blijkt namelijk in de praktijk lastig om telkens weer genoeg deelnemers voor mindfulness trainingen te genereren. Wij denken met onze prachtige opleiding tot Mindfulness coach als Academy, in samenwerking met het platform van StressWise Nederland, een weg te hebben gevonden om zowel aan de hoogste kwaliteitsstandaarden als opleidingsinstituut te voldoen, als aan de wens van onze studenten om daadwerkenlijk niet alleen mindfulness tot uiting te brengen in leven, maar ook in werk.