ACT & PSYCHOSOCIAAL THERAPEUT NFG
Kernwaarden van StressWise Academy
Lees verder
Na afronding van de driejarige Psychosociaal therapeut opleiding kun je je zelfstandig vestigen als therapeut.

Betekenis willen geven

StressWise Academy wil graag samen met haar docenten en cursisten deel uitmaken van, en bijdragen aan een warme betrokken samenleving waarbij mensen zich met elkaar verbinden, elkaar ondersteunen en elkaar stimuleren en inspireren om samen te groeien. Wij willen werken aan een samenleving waarin jij je vrij kunt voelen om te zijn wie je bent.

In verbinding willen zijn

Wij allemaal, niemand uitgezonderd, wij zijn een onlosmakelijk deel van het grotere geheel. Ook al besef je dat niet (soms misschien wel); je staat op geen enkele wijze ooit los van anderen en je omgeving. Sta bijvoorbeeld eens stil bij de lucht die je inadem de lucht die je inademt. Nu. Van moment tot moment in verbinding met alles en iedereen. Dat zien en dat voelen, dat maakt dat je hart zo groot wordt als de wereld!

Na afronding van de ACT Coach opleiding kun je professioneel aan de slag als ACT coach, voor jezelf of de organisatie of instelling waar je werkt.

Kwetsbaar durven zijn

Wij tonen onze kwetsbaarheid door te zijn wie we zijn. Onze talenten, onze goede eigenschappen en onze grote daden mogen worden gezien. Maar ook onze zwakheden, onze wanen, onze onhebbelijkheden en onze tekortkomingen mogen we laten zien. Wij als opleiders, jij als cursist. Ook wij worstelen met het leven, net als jij, net als je cliënten. Deze openheid vereist kracht en moed; alleen door kwetsbaar te zijn zul je werkelijk groeien.

Compassievol kunnen zijn

Het ligt in de aard van ons werk – als therapeuten, coaches, trainers – om mee te voelen met onze cliënten. Empathisch zijn. Compassie is de verdiepingsslag die we hierbij maken. Als therapeut of coach verplaats je je in de problemen van de ander, als trainer voel je mee met de deelnemer aan je training. Wij zien het belang van goed voor jezelf (kunnen) zorgen, van welzijn of misschien zelfs geluk. Als StressWise therapeut of coach zit je niet tegenover je cliënten om hen te vertellen wat ze moeten doen; je staat naast mensen om samen te onderzoeken wat nodig is en daaraan te werken.

StressWise Academy biedt opleidingen die hun basis vinden in ACT, Acceptance & Commitment Therapy, mindfulness en positieve psychologie.

Blijvend willen ontwikkelen

Alles is altijd in beweging. Wij zijn ons als organisatie en als mens bewust van de ontwikkeling die dat met zich meebrengt. Niet stilstaan, maar meebewegen met de stroom des levens. Als professionals sluiten wij aan bij de nieuwste ontwikkelingen in de psychologie. Op dit moment is er een ontwikkeling gaande van klacht-gericht naar persoons-gericht, van klachten naar krachten: de positieve psychologie. Ontwikkeling is continu, procesgericht. Vol in het leven staan en zelf bepalen waar je naartoe gaat. Altijd verder.

opleiding act coach

Lessen in de levenskunst

Aandacht, bewustwording en empathie hadden net zo goed tot onze kernwaarden kunnen behoren. Deze waarden zijn wat ons betreft zo fundamenteel dat we ze niet apart willen uitlichten. Hetzelfde geldt voor de zeven houdingskwaliteiten van mindfulness: ‘beginners mind’, niet oordelen, niet streven, acceptatie, vertrouwen, geduld en loslaten. Zij allen maken impliciet deel uit van al onze opleidingen.

Om vooruit te komen, te groeien, te helen, het verloren evenwicht te hervinden, is het noodzakelijk om stil te staan, om bewust in het moment zijn. Bij StressWise Academy staan we stil in een hectische wereld. In plaats van te rennen, te vliegen en te vechten, staan wij bewust stil om te ervaren wat er nu is en te ontdekken waar onze weg ons naartoe leidt. Bij StressWise Academy word je je bewust van de druk die je jezelf kunt opleggen. Deze bewustwording maakt de weg vrij om ontspannen, te werken en te leven. Werken mét aandacht en m aandacht en met áandacht om meer bewust te leven en het leven ten volle te omarmen, in plaats van ervoor weg te lopen.