Een jongen en een meisje zitten op een rotsblok en kijken uit over een meer
Een jongen en een meisje zitten op een rotsblok en kijken uit over een meer
  • Relatietherapeut opleiding

Beroepscode: ethische overwegingen binnen relatietherapie

Geplaatst op: 14-01-2024
Door: harrie
Leestijd: 3 minuten

Ethische overwegingen zijn belangrijk voor een veilige, respectvolle en professionele relatietherapeutische behandeling. We noemen hieronder enkele ethische aspecten. Wil je een volledig overzicht, bekijk dan de Beroepscode voor relatietherapeuten.

Vertrouwelijkheid binnen relatietherapie

Het beschermen van de privacy van cliënten is uiteraard fundamenteel. Informatie die in de sessies wordt gedeeld dien je vertrouwelijk te behandelen, tenzij er wettelijke redenen zijn om deze te openbaren (zoals bij risico op zelfbeschadiging of schade aan anderen).

Onpartijdigheid binnen relatietherapie

Als relatietherapeut dien je te allen tijde neutraal te blijven en mag je geen partij kiezen in conflicten tussen de partners. Het is belangrijk om een evenwichtige en objectieve houding aan te nemen en elke vorm van vooringenomenheid te vermijden.

Geen relaties met cliënten

Als relatietherapeut dien je ervoor te zorgen dat je geen relaties, zoals een persoonlijke vriendschap of een zakelijke relatie, met je cliënten onderhoudt. Het is van belang om professionele grenzen te bewaken en eventuele belangenverstrengeling te voorkomen.

Informed consent

Cliënten moeten volledig geïnformeerd zijn over de relatietherapie, inclusief de methoden, doelen, potentiële risico’s, privacykwesties en de grenzen van vertrouwelijkheid. Dit helpt je cliënten om weloverwogen beslissingen te nemen over de relatietherapie.

Competentie als relatietherapeut

Als relatietherapeut moet je ervoor zorgen dat je bekwaam bent in de specifieke problemen en dynamieken die in relatietherapie naar voren komen. Dit vereist voortdurende opleiding, intervisie en supervisie.

Respect voor diversiteit

Als relatietherapeuten dien je respect te tonen voor culturele, religieuze, seksuele en genderdiversiteit van je cliënten. Ook dien je je bewust te zijn van hoe deze factoren de relatie en de relatietherapie kunnen beïnvloeden.

Beëindiging van relatietherapie

Ethiek vereist ook dat je als relatietherapeut zorgvuldig overweegt wanneer en hoe je de relatietherapie beëindigt. Dit moet gedaan worden met respect voor het welzijn van je cliënten, en zonder hen abrupt of zonder adequate ondersteuning achter te laten.

Veiligheid binnen relatietherapie

In situaties waarin huiselijk geweld of kindermishandeling wordt vermoed heb je als relatietherapeut de verantwoordelijkheid om passende stappen te ondernemen, inclusief het doen van een melding bij bepaalde instanties, indien wettelijk vereist.

Doeltreffendheid van de behandeling

Als relatietherapeut dien je methodieken te gebruiken die ondersteund worden door onderzoek en ‘best practices’. Daarnaast moet je continu de effectiviteit van je behandelingen evalueren. Daarbij is he5 belangrijk dat je de relatietherapie aanpast als dat nodig is om aan de behoeften van je cliënten te voldoen.

Transparantie in tarieven en beleid

Als relatietherapeut dien je duidelijk te communiceren over kosten, je annuleringsbeleid en andere financiële kwesties. Dit voorkomt misverstanden en zorgt ervoor dat cliënten op de hoogte zijn van alle (financiële) verplichtingen.

Zelfzorg en zelfbewustzijn van de relatietherapeut

Als relatietherapeut dien je voldoende aandacht te besteden aan je eigen mentale gezondheid en welzijn. Je moeten je bewust zijn van je eigen grenzen en op tijd kunnen verwijzen naar een andere professional.

Omgaan met conflicten binnen relatietherapie

Als relatietherapeut dien je op de juiste (ethische) wijze om te gaan met conflicten binnen de relatietherapie, zoals verschillen in doelen en/of zienswijzen tussen de partners of ethische dilemma’s. Dit vereist soms ook overleg met collega’s of een supervisor.

Beroepscode voor relatietherapeuten

Deze ethische overwegingen zijn niet alleen belangrijk voor de bescherming van je cliënten, maar ook voor het handhaven van je professionaliteit en integriteit. Ethische richtlijnen zorgen ervoor dat je kwalitatief hoogwaardige zorg kunt bieden. Wil je je inlezen in alle ethische richtlijnen voor relatietherapeuten kijk dan in de Beroepscode voor relatietherapeuten van het Relatietherapeuten Register Nederland.

Ben je geïnteresseerd in een opleiding tot erkend relatietherapeut? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie.