• Psychosociaal therapeut opleiding

Wat is supervisie in het kader van de psychosociaal therapeut opleiding?

Geplaatst op: 02-01-2024
Door: Frans
Leestijd: 4 minuten

In opleidingen tot psychosociaal therapeut is supervisie een belangrijk component. Deze methoden van professionele begeleiding spelen een cruciale rol in het vormen van bekwaamheid, ethiek en vaardigheden van aspirant-therapeuten. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat supervisie precies inhoudt, wat het doel is, welke resultaten je kan verwachten en vooral, welke specifieke rol supervisie precies speelt in opleidingen tot psychosociaal therapeut.

Wat is supervisie?

Je kunt supervisie zien als een nauw begeleidingsproces. Dit begeleidingsproces wordt gerealiseerd door een ervaren professional die aan bepaalde eisen voldoet. Voorbeelden van eisen zijn voldoende praktijkuren en actieve jaren als therapeut. Enerzijds is dit nauwe begeleidingsproces cruciaal voor de ontwikkeling van aspirant-therapeuten. Anderzijds is deze vorm van begeleiding bedoeld om de praktische vaardigheden, theoretische kennis en persoonlijke kwaliteiten van de therapeut in opleiding te ontwikkelen en te verfijnen.

In supervisie krijgen de supervisanten de kans om diepgaand te reflecteren op hun werk met cliënten. Ze leren hun interventies, therapeutische relaties en persoonlijke reacties te analyseren en te evalueren. Hierbij fungeert de supervisor als mentor, leraar en begeleider. Deze expert biedt niet alleen inzicht en advies gebaseerd op uitgebreide ervaring, maar faciliteert ook zelfontdekking en zelfreflectie, wat essentieel is voor persoonlijke groei als therapeut.

Daarnaast is een kernaspect van supervisie binnen de opleiding de nadruk op de integratie van theorie en praktijk. Supervisanten leren hoe ze complexe theoretische concepten kunnen toepassen in hun therapiepraktijk. Bovendien helpt de supervisor hen om hun eigen stijl en benadering te ontwikkelen, terwijl ze trouw blijven aan de kernprincipes van de therapievorm die wordt geleerd (voornamelijk ACT voor onze opleidingen).

Bovendien is supervisie essentieel voor het waarborgen van ethische praktijken. Supervisoren waken over de naleving van professionele en ethische richtlijnen en zorgen ervoor dat de therapie die supervisanten bieden veilig, respectvol en effectief is.

Doelen van supervisie op een rijtje

Het doel van supervisie gaat verder dan het simpelweg overbrengen van kennis of vaardigheden. Het is een holistisch proces dat gericht is op het bevorderen van de algehele professionele ontwikkeling van de therapeut. Hierbij ligt de focus op drie kerngebieden: verbetering van de therapeutische vaardigheden, persoonlijke groei, en het waarborgen van ethische en professionele standaarden.

1) Verbetering van Therapeutische Vaardigheden

Supervisie helpt therapeuten in opleiding hun klinische vaardigheden te verfijnen. Dit omvat bijvoorbeeld het leren toepassen van theorieën in de praktijk, het verbeteren van diagnostische vaardigheden, en het ontwikkelen van effectieve interventiestrategieën. Het stelt supervisanten ook in staat om feedback te krijgen over hun therapeutische stijl en aanpak, wat essentieel is voor professionele groei.

2) Persoonlijke Groei

Een ander belangrijk doel van supervisie is de persoonlijke ontwikkeling van de therapeut. Dit proces omvat het ontwikkelen van zelfbewustzijn, het reflecteren op eigen waarden en overtuigingen, en het begrijpen van hoe deze de therapeutische relatie en interventies kunnen beïnvloeden. Supervisie biedt een veilige omgeving om persoonlijke uitdagingen en emotionele reacties die tijdens de therapie kunnen ontstaan, te bespreken en te verwerken.

3) Vergroten van ethiek en Professionaliteit

Supervisie zorgt er ook voor dat therapeuten de ethische richtlijnen en professionele standaarden begrijpen en naleven. Door casussen en ervaringen te bespreken, leren supervisanten hoe ze ethische dilemma’s kunnen identificeren en oplossen, wat essentieel is voor het bieden van veilige en respectvolle therapie.

Wat levert het concreet op?

De impact van supervisie op de ontwikkeling aspirant-therapeuten is aanzienlijk en veelzijdig. De resultaten van dit proces zijn zowel meetbaar in professionele prestaties als merkbaar in persoonlijke groei. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste resultaten van supervisie:

 • Verbeterde Professionele Vaardigheden: supervisie leidt tot een aanzienlijke verbetering van de therapeutische vaardigheden. Therapeuten ontwikkelen een beter begrip van verschillende therapeutische technieken en leren deze effectief toe te passen. Dit resulteert in een hogere kwaliteit van de geboden zorg en betere cliëntuitkomsten.
 • Groter Zelfbewustzijn: een belangrijk resultaat van supervisie is een toegenomen zelfbewustzijn. Supervisanten worden aangemoedigd om te reflecteren op hun persoonlijke gedachten, gevoelens en gedragingen en hoe deze hun professionele praktijk beïnvloeden. Dit zelfbewustzijn is essentieel voor persoonlijke ontwikkeling en het vermogen om authentiek en empathisch met cliënten om te gaan.
 • Verbeterde Besluitvorming: door supervisie ontwikkelen therapeuten betere besluitvormingsvaardigheden. Ze leren complexe situaties te analyseren, kritisch na te denken over verschillende interventieopties en ethische overwegingen, en maken geïnformeerde keuzes in hun therapeutische praktijk.
 • Ethische Competentie: supervisie draagt bij aan een dieper begrip en toepassing van ethische principes in de therapie. Therapeuten leren hoe ze ethische dilemma’s kunnen herkennen en oplossen, wat bijdraagt aan hun integriteit en professionaliteit.
 • Verhoogde Werktevredenheid en Veerkracht: supervisie leidt vaak tot een hogere werktevredenheid. Therapeuten voelen zich meer ondersteund, competent en zelfverzekerd in hun rol, wat leidt tot een grotere veerkracht en minder kans op burn-out.
 • Effectieve Communicatie en Relatiebeheer: Supervisie verbetert de communicatieve vaardigheden van therapeuten, wat essentieel is voor het opbouwen van therapeutische relaties. Ze leren effectiever te luisteren, empathisch te reageren en helder te communiceren, wat allemaal bijdraagt aan succesvolle cliëntinteracties

Deze resultaten tonen aan dat supervisie een integraal onderdeel is van de professionele ontwikkeling van ACT en Psychosociaal Therapeuten, waarbij het zowel de kwaliteit van zorg verhoogt als bijdraagt aan de persoonlijke voldoening en groei van de therapeut.

Hoe ziet supervisie binnen onze therapeuten opleidingen eruit?

ACT is een vorm van gedragstherapie die zich richt op het accepteren van gevoelens en situaties zonder strijd, vereist een diep begrip en persoonlijke integratie van zijn principes. Daarnaast vereist de praktijk van psychosociale therapie, gericht op het ondersteunen van individuen bij het omgaan met persoonlijke en interpersoonlijke problemen, een hoge mate van empathie, zelfinzicht en communicatieve vaardigheden. Supervisie is een essentieel instrument in het verfijnen van dit soort kwaliteiten binnen de opleidingen.

Supervisie biedt gestructureerde begeleiding door een ervaren professional die door ons als opleider wordt aangereikt. Zo kan je er zeker van zijn dat je een kwalitatief goede supervisor krijgt die je verder kan helpen in jouw reis tot psychosociaal therapeut. Je kan de supervisie individueel doen of met een à twee medestudenten. Je schrijft een verslag van je sessies voor supervisie zodat je er het meeste waarde uit kan halen.

Wat zijn de kosten van supervisie?

De kosten worden beïnvloed door het soort supervisor en of je het traject individueel doorloopt of in een groep. De kosten voor de supervisoren die wij aanreiken zijn als volgt:

1) Individueel: 95,- per sessie van een uur;
2) Duo: 67,50 per sessie van een uur;
3) Trio: 43,33 per sessie van een uur.

Conclusie

Hieronder kan je de hoofdpunten lezen van dit artikel:

 • Kenmerken van supervisie: begeleidingsproces door ervaren professionals, gericht op het verfijnen van praktische vaardigheden, theoretische kennis en persoonlijke groei.
 • Rol van de supervisor: dient als mentor en begeleider, faciliteert zelfontdekking en zelfreflectie.
 • Doelen van supervisie: omvat verbetering van therapeutische vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling, en het versterken van ethische en professionele standaarden.
 • Resultaten van supervisie: verbeterde professionele vaardigheden, toegenomen zelfbewustzijn, betere besluitvorming, ethische competentie, hogere werktevredenheid, en effectievere communicatie.
 • Structuur van supervisie binnen de Opleiding: aangeboden als individuele of kleine groepssessies met de nadruk op integratie van theorie en praktijk.
 • Kosten van Supervisie: Variëren afhankelijk van het format; individuele sessies kosten 95 euro per uur, duo-sessies 67,50 euro per uur, en trio-sessies 43,33 euro per uur.

Ben je geïnteresseerd in onze opleidingen? Klik dan hier voor meer informatie.