• Psychosociaal therapeut opleiding

Wat is intervisie in het kader van de psychosociaal therapeut opleiding?

Geplaatst op: 02-01-2024
Door: Frans
Leestijd: 4 minuten

Intervisie speelt een centrale rol in de professionele ontwikkeling van (aspirant-) Psychosociaal Therapeuten. In tegenstelling tot supervisie, waarbij de focus ligt op begeleiding door een ervaren professional, draait intervisie om de interactie en het gemeenschappelijk leren tussen collega's in hetzelfde vakgebied. Deze methode van collegiale ondersteuning en samenwerking biedt unieke mogelijkheden voor groei en ontwikkeling binnen de therapeutische opleiding.

Wat is intervisie?

Intervisie wordt gekenmerkt door een groepsgerichte aanpak, waarbij (aspirant-)therapeuten hun ervaringen en uitdagingen delen in een ondersteunende omgeving. Deelnemers dragen actief bij door casussen te bespreken, feedback te geven en te ontvangen, en gezamenlijk oplossingen te verkennen. Dit proces bevordert niet alleen het leren van elkaar, maar versterkt ook de onderlinge banden en het begrip van diverse therapiebenaderingen. Hiermee onderscheidt het zich van supervisie waar het gaat om het bespreken van casussen, benaderingen en aanpakken met een meer ervaren therapeut. Bij intervisie heb je dus een meer gelijkwaardige insteek, waarin je met elkaar groeit als lerende therapeuten.

Doel van intervisie

Het voornaamste doel van intervisie binnen opleidingen tot psychosociaal therapeut is het stimuleren van collectief leren en professionele groei. Deze unieke vorm van groepsinteractie biedt een platform voor therapeuten om hun ervaringen, uitdagingen en successen te delen. In dit proces worden nieuwe inzichten en perspectieven gewonnen die essentieel zijn voor een diepgaand begrip van therapeutische technieken en benaderingen. Door samen te reflecteren en discussiëren over praktijkgerichte casussen, verrijken de deelnemers niet alleen hun kennis, maar ontwikkelen ze ook een breder inzicht in de complexiteit van cliëntgerichte zorg.

Bovendien legt intervisie een sterke nadruk op de ontwikkeling van zogenaamde ‘soft skills’. Dit omvat vaardigheden zoals empathie, het vermogen om actief te luisteren en effectief te communiceren. Deze vaardigheden zijn van onschatbare waarde in elke therapeutische relatie. Ze stellen therapeuten in staat om beter te reageren op de emotionele behoeften van hun cliënten, wat essentieel is voor het bieden van empathische en cliëntgerichte zorg. Intervisie bevordert ook de ontwikkeling van interpersoonlijke vaardigheden. Een voorbeeld hiervan is het geven en ontvangen van constructieve feedback, wat bijdraagt aan een voortdurende professionele ontwikkeling en zelfverbetering.

Resultaten van intervisie

Deelnemers aan intervisie ervaren diverse positieve uitkomsten, die aanzienlijk bijdragen aan hun professionele en persoonlijke ontwikkeling:

  • Verbeterde samenwerkingsvaardigheden: Door regelmatige interactie met collega’s in de intervisiecontext ontwikkelen therapeuten sterkere samenwerkings- en communicatievaardigheden. Dit heeft een positieve invloed op bijvoorbeeld de effectiviteit van samenwerkingen in de professionele wereld. Deze vaardigheden zijn daarnaast ook cruciaal in therapeutische settings, waar een heldere communicatie essentieel is.
  • Verhoogde probleemoplossende capaciteit: Het bevordert creatief denken en innovatie, wat therapeuten helpt bij het vinden van oplossingen voor complexe cliëntcasussen. Dit wordt veroorzaakt door de diversiteit van perspectieven binnen intervisiegroepen. Het stimuleert therapeuten om buiten de gebruikelijke kaders te denken die ze zelf kennen en hun visie te verbreden rondom mogelijke interventies.
  • Toegenomen zelfvertrouwen: De steunende en bevestigende omgeving van intervisie helpt therapeuten om meer vertrouwen te krijgen in hun professionele vaardigheden en besluitvorming. Dit zelfvertrouwen is fundamenteel voor effectief therapeutisch handelen en draagt bij aan cliëntenzorg die van meer kwaliteit is. Daarnaast zorgt een verhoogd gevoel van zelfvertrouwen voor meer veerkracht. Dit betekent dat je beter met tegenslagen om kan gaan die je in je leven en werk tegenkomt. Je komt snel tot een concrete oplossing en komt snel terug op koers.
  • Groter zelfbewustzijn: Een belangrijk resultaat van intervisie is een toegenomen zelfbewustzijn. Deelnemers moedigen elkaar aan om te reflecteren op hun persoonlijke gedachten, gevoelens en gedragingen en hoe deze hun professionele praktijk beïnvloeden. Dit zelfbewustzijn is essentieel voor persoonlijke ontwikkeling en het vermogen om authentiek en empathisch met cliënten om te gaan.

Deze resultaten tonen aan dat intervisie een integraal onderdeel vormt van de professionele groei van therapeuten, waarbij het niet alleen hun klinische vaardigheden versterkt, maar ook hun vermogen om effectief samen te werken en creatief te denken in hun praktijk verbetert.

Hoe krijgt intervisie vorm bij onze opleiding tot psychosociaal therapeut?

Intervisie speelt een cruciale rol in onze opleiding tot psychosociaal therapeut. In onze opleiding maken we gebruik van ACT, een gedragstherapie gericht op het accepteren van gevoelens en situaties en je verbinden aan je waarden. Om ACT goed te kunnen integreren is intervisie vereist voor een persoonlijke toepassing van zijn principes. Bovendien is bij ACT en psychosociale therapie, die zich richten op het helpen van mensen met persoonlijke en interpersoonlijke problemen, een sterke empathie, zelfkennis en communicatievaardigheden noodzakelijk. Intervisie is dan ook een cruciaal instrument om deze kwaliteiten tijdens de opleiding te ontwikkelen.

Je ontvangt ondersteuning van een ervaren professional, aangewezen door de opleiding. Deze professional helpt je op weg om intervisie vorm te geven samen met je gevormde groep. Dit garandeert hoogwaardige begeleiding op je pad naar het worden van een psychosociaal therapeut. Intervisie doe je in groepjes van 4-6 personen. Je documenteert je sessies in verslagen om zo maximaal voordeel uit de intervisie te halen.

Wat is de investering?

Individuele intervisie kan wel oplopen tot meer dan 100,- per sessie. Doe je het in een groepje, dan kan je de kosten vaak wat meer verdelen. Bij onze opleiding krijg je de intervisie bij de kosten voor de opleiding zelf in.

Conclusie

Hieronder kan je een opsomming lezen van de onderwerpen die zijn behandeld in dit artikel:

  • Kern van Intervisie: Intervisie binnen de opleiding tot psychosociaal therapeut is een groepsproces waarin aspirant-therapeuten gezamenlijk leren en groeien door het delen van ervaringen, uitdagingen en succesverhalen. Deze methode stimuleert niet alleen collectief leren, maar versterkt ook professionele vaardigheden en interpersoonlijke relaties.
  • Doelstellingen: Het voornaamste doel is het bevorderen van professionele groei en het ontwikkelen van ‘soft skills’ zoals empathie, actief luisteren en effectieve communicatie. Deze vaardigheden zijn cruciaal in therapeutische relaties en cliëntgerichte zorg.
  • Positieve Resultaten: Intervisie leidt tot verbeterde samenwerkingsvaardigheden, toegenomen probleemoplossende capaciteit, meer zelfvertrouwen, en een groter zelfbewustzijn. Deze aspecten dragen bij aan de kwaliteit van de cliëntenzorg en de persoonlijke ontwikkeling van de therapeuten.
  • Vormgeving en Kosten: De opleiding biedt gestructureerde intervisie aan in groepjes van 4-6 personen, geleid door een ervaren professional om je op weg te helpen. De kosten zijn inbegrepen in de opleidingskosten.

Samengevat, intervisie is een essentieel onderdeel van de opleiding tot psychosociaal therapeut, gericht op zowel de professionele als persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers.

Ben je geïnteresseerd in de opleiding tot psychosociaal therapeut? Bekijk dan hier de opleiding.