Twee jonge vrouwen discussiëren aan tafel
Twee jonge vrouwen discussiëren aan tafel
  • Psychosociaal therapeut opleiding

Relational Frame Theory (RFT) in ACT & psychosociale therapie

Geplaatst op: 15-02-2024
Door: Frans
Leestijd: 3 minuten

Relational Frame Theory (RFT) en Perceptual Control Theory (PCT) vormen de theoretische kern van Acceptance and Commitment Therapy (ACT), een benadering die psychologische flexibiliteit bevordert door het accepteren van gedachten en gevoelens en het nastreven van waardengerichte acties. Deze theorieën bieden inzicht in de rol van taal en perceptie in ons welzijn en benadrukken het belang van een bewuste levenshouding.

Relational Frame Theory (RFT) in Psychosociale Therapie

Relational Frame Theory (RFT) is een hoeksteen binnen de psychologie. RFT richt zich op de manier waarop mensen betekenis geven aan hun interne en externe omgeving door taal. RFT suggereert namelijk dat de kern van menselijk begrip ligt in het relationeel kaderen: het vermogen om associaties te leggen tussen verschillende concepten. Deze theorie is belangrijk voor het begrijpen van complexe cognitieve processen en vormt de basis voor verschillende therapeutische benaderingen. Een van de benaderingen die RFT als kern heeft, is Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Verschillende zuilen van ACT, zoals defusie is gebaseerd op de principes van RFT. Door de werking van taal en cognitie te ontrafelen, biedt RFT waardevolle inzichten in de behandeling van psychologische stoornissen en belemmeringen.

De Betekenis van Perceptual Control Theory (PCT) in relatie tot RFT

Perceptual Control Theory (PCT) werpt licht op hoe mensen hun waarneming sturen om hun doelen te behalen. Deze doelen verschillen per persoon en zijn soms bewust, maar vaak ook onbewust. De PCT ziet gedrag niet als reactie op prikkels, maar als aanpassing van perceptie aan verwachtingen in relatie tot de doelen die ze hebben. Dit inzicht versterkt RFT’s focus op de impact van taal op onze ervaring. Samen suggereren PCT en RFT dat door onze perceptie en houding richting taal te veranderen, we beter kunnen omgaan met onze eigen beleving. Ik zal het concreter maken door middel van een voorbeeld. Een van de doelen die we kunnen hebben is het nastreven van geluk. Alle dingen die ons naar dat doel toebewegen, zullen we benaderen. Terwijl we alle dingen die van dit doel afbewegen, kunnen gaan vermijden. Een herinnering die opkomt die ons doet denken aan een traumatische ervaring, geeft ons een vervelend gevoel. Omdat dit niet resoneert met ons doel, kunnen we de prikkel gaan vermijden (de gedachte). Dus we sturen onze waarneming op die manier (PCT), door de taal (de gedachte) die we koppelen aan onze ervaring (RFT). Door ons bewust te zijn van deze interne processen, kunnen we onze cliënten leren anders te verhouden tot die gedachten.

Acceptance and Commitment Therapy: RFT en PCT in actie

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van psychosociale therapie die expliciet gebruikmaakt van de principes van RFT en PCT. ACT helpt cliënten om een flexibelere houding aan te nemen ten opzichte van hun gedachten en gevoelens. Het doel is niet om negatieve gedachten te elimineren, maar om te leren ze te accepteren als onderdeel van de menselijke ervaring. ACT moedigt individuen aan om te leven volgens hun waarden, zelfs wanneer ze geconfronteerd worden met psychologische obstakels. Dit proces van acceptatie en toewijding is fundamenteel voor het bevorderen van psychologische flexibiliteit en welzijn. ACT is dus eigenlijk de praktische kant gebaseerd op theoretische modellen als RFT en PCT.

Integratie van RFT en PCT in de opleiding tot psychosociaal therapeut

De integratie van RFT en PCT in onze opleiding onderstreept het belang van een diepgaand begrip van de interactie tussen taal, cognitie, en gedrag. Door onze studenten te onderwijzen in deze theorieën, rusten we ze uit met de kennis en vaardigheden om effectieve interventies te ontwikkelen. Deze benadering benadrukt het belang van een evidence-based praktijk, waarin therapeutische technieken zijn geworteld in wetenschappelijke principes. Studenten leren hoe ze de principes van RFT en PCT kunnen toepassen om cliënten te ondersteunen in hun streven naar een zinvoller en bevredigender leven.

De praktische waarde van RFT in therapie

In de praktijk biedt RFT therapeuten een krachtig kader om de complexe relatie tussen taal, gedachten, en emoties te navigeren. Een veelvoorkomende oefening binnen RFT-gebaseerde therapie is cognitieve defusie. Deze techniek helpt cliënten om een stap terug te doen van hun gedachten en ze te zien als voorbijgaande mentale gebeurtenissen, in plaats van onbetwistbare feiten. Door oefeningen zoals defusie, kunnen cliënten leren om minder te worstelen met hun innerlijke ervaringen en meer energie te steken in acties die in lijn zijn met hun waarden.

Conclusie

In conclusie, de integratie van Relational Frame Theory en Perceptual Control Theory binnen Acceptance and Commitment Therapy biedt een diepgaand kader voor het aanpakken van psychologische uitdagingen. Deze combinatie benadrukt het belang van een bewuste en waardengerichte levenshouding, ondanks de uitdagingen die we tegenkomen. Door deze principes toe te passen in zowel onze opleiding als therapeutische praktijken, kunnen we mensen effectief ondersteunen op hun pad naar een zinvoller en rijker leven. Dit onderstreept de kracht van wetenschappelijk onderbouwde therapieën in het bevorderen van psychologisch welzijn en flexibiliteit.