Vrouw van middelbare leeftijd zit op een stoel met haar benen over elkaar heen geslagen tegen een witte achtergrond
Vrouw van middelbare leeftijd zit op een stoel met haar benen over elkaar heen geslagen tegen een witte achtergrond
  • Psychosociaal therapeut opleiding

Weerstand, hoe ga je ermee om als psychosociaal therapeut?

Geplaatst op: 23-02-2024
Door: Frans
Leestijd: 2 minuten

Het omgaan met weerstand bij cliënten is een vaardigheid voor therapeuten die vaak van toepassing kan zijn. Weerstand bij de cliënt kan het proces belemmeren, maar met de juiste aanpak kan het ook leiden tot diepere inzichten en vooruitgang. In dit artikel verkennen we strategieën om effectief om te gaan met dit soort weerstand, waarbij we de focus leggen op vaardigheden als empathie en communicatie.

Het negatieve effect van weerstand

Weerstand bij cliënten kan zowel voor de cliënt als de therapie kostbaar zijn. Het maakt de therapie langer en moeizamer. Dit leidt vervolgens tot hogere financiële en emotionele lasten voor de cliënt. Langdurige weerstand vermindert daarnaast ook de kans op een succesvol resultaat. Voor therapeuten betekent weerstand een extra inspanning, wat ten koste kan gaan van andere cliënten. Het is dus essentieel om weerstand snel te herkennen en (met compassie) aan te pakken. Zo houdt je de kosten laag en vergroot je de kans op een succesvol traject.

Het herkennen van weerstand

Weerstand manifesteert zich op verschillende manieren in menselijk gedrag. Weerstand kan opkomen in de vorm van een openlijk afwijzing, maar het kan subtiele ontwijking zijn van bepaalde onderwerpen of oefeningen tijdens de therapie. Om met weerstand om te kunnen gaan, is de belangrijkste stap om het te kunnen herkennen als weerstand. Concrete voorbeelden van weerstand kunnen zijn: vermijdingsgedrag, rationalisaties en plotselinge veranderingen in het gespreksonderwerp. Alert zijn op deze signalen stelt therapeuten in staat om proactief te reageren op de weerstand, zodat je het proces van de cliënt kan bewaken.

Empathie als fundament

Eerst en vooral, empathie tonen tijdens weerstand is essentieel. Het is niet zonder reden dat de cliënt weerstand laat zien. Er is dan sprake van een kwetsbaar gebied, waar iemand vaak goede redenen voor heeft om het te beschermen. Dit kan voortkomen uit vorige ervaringen en overtuigingen die daardoor zijn overgebleven. Het daarbij erkennen van de gevoelens en perspectieven van de cliënt zonder oordeel bouwt vertrouwen op. Dit creëert een veilige ruimte waarin cliënten zich open durven stellen en dat kwetsbare stukje laten zien. Empathie zorgt ervoor dat weerstand niet gezien wordt als obstakel, maar als een begrijpelijke reactie die besproken kan worden.

Communicatievaardigheden aanscherpen

Effectieve communicatie kan je ook helpen in dit proces. Dit omvat actief luisteren, het stellen van open vragen, en het gebruik van reflectieve technieken om begrip te tonen. Door communicatie kunnen therapeuten de onderliggende oorzaken van weerstand verkennen en behandelen.

Flexibiliteit in aanpak

Elke cliënt is uniek, en daarom moet de aanpak flexibel zijn. Therapeuten moeten bereid zijn om hun methoden aan te passen aan de behoeften van de cliënt. Dit kan betekenen dat de focus van de sessies tijdelijk verandert, of dat verschillende technieken worden ingezet om de weerstand te doorbreken.

Samen doelen stellen

Het betrekken van cliënten bij het stellen van doelen kan weerstand verminderen. Dit proces verhoogt hun gevoel van autonomie en controle. Door samen doelen te stellen, wordt de therapie meer samenwerkend en minder iets dat ‘aangedaan’ wordt.

Conclusie

Weerstand van cliënten is een natuurlijk deel van het therapeutische proces. Door deze weerstand met empathie, flexibiliteit, en effectieve communicatie te benaderen, kunnen therapeuten helpen om deze om te zetten in kansen voor groei en zelfinzicht. Het is een gevoelig evenwicht tussen het uitdagen van de cliënt en het bieden van ondersteuning, maar met de juiste vaardigheden en aanpak, is het mogelijk om door weerstand heen te werken en positieve uitkomsten te bereiken.

Ben je na het lezen van dit artikel, geïnteresseerd geraakt in en opleiding tot therapeut? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie.