Een client van een therapeut ligt op een sofa en vouwt haar handen
Een client van een therapeut ligt op een sofa en vouwt haar handen
  • Psychosociaal therapeut opleiding

Ethiek in psychosociale therapie: wat is belangrijk?

Geplaatst op: 20-02-2024
Door: Frans
Leestijd: 3 minuten

In de wereld van psychosociale therapie is ethiek van onschatbare waarde. Het vormt de kern van professioneel handelen, waarbij therapeuten worden geleid door principes van integriteit, respect en vertrouwelijkheid. Dit artikel wijdt uit over de belangrijke rol van ethiek in psychosociale therapie. De focus ligt hierin op het belang van het naleven van professionele normen en waarden. Door ethiek te waarborgen en met integriteit te handelen, kunnen therapeuten een veilige omgeving creëren. Dit zorgt voor een goede plek voor de cliënt om een waardevol proces aan te gaan rondom de thema's waar ze mee zitten.

Het fundament van ethiek in psychosociale therapie

Ethiek is een belangrijk thema in menselijke relaties op zichzelf. Het is een belangrijk element die als een lijm de sociale cohesie waarborgt. Zonder ethiek van mens tot mens, kom je al snel in een staat van wantrouwen en wanhoop. Zo is het ook als het gaat om de relatie tussen therapeut en cliënt. Ethiek vormt binnen psychosociale therapie het fundament voor de hulpverlening. Het zorgt voor vertrouwen en integriteit in de professionele relatie. Je kan het daarnaast zien als een leidraad die therapeuten helpt bij het nemen van beslissingen en het hanteren van complexe situaties die zich kunnen voordoen tijdens therapie. Centraal in ethiek staat het respecteren van de autonomie, privacy en rechten van de cliënt.

Confidentialiteit en privacy: hoekstenen van vertrouwen

Een van de aspecten van ethisch handelen in psychosociale therapie is het handhaven van vertrouwelijkheid en privacy. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat wat ze delen in therapie strikt vertrouwelijk blijft. Een uitzondering hierin is wanneer de cliënt in direct gevaar is. Mocht de cliënt bijvoorbeeld een poging tot zelfmoord willen doen, dan mag je dit wel met derden delen. Ook wanneer de cliënt plannen heeft om anderen iets aan te doen, mag je dit delen met derden. Verder is het niet toegestaan om besproken zaken door te spelen naar anderen. Het respecteren van de privacy van de cliënt draagt bij aan het opbouwen van een veilige therapeutische omgeving waarin openheid en eerlijkheid kunnen ontstaan en ontwikkelen.

Grenzen en dual relationships: het bewaken van professionele afstand

Het is belangrijk voor psychosociale therapeuten om grenzen te stellen en zogeheten ‘dual relationships’ te vermijden. Dit kan namelijk de therapeutische relatie verstoren. Onder ‘dual relationships’ wordt verstaan het aangaan van een dubbele relatie. Dus naast de professionele relatie, bijvoorbeeld ook een vriendschap aangaan. In bepaalde gevallen zoals in oefensessies voor therapeuten in opleiding, kan dit wel acceptabel zijn. Maar verder kan dit de objectiviteit en effectiviteit van de therapie in gevaar brengen. Het handhaven van een professionele afstand is essentieel voor het behoud van de integriteit van de therapeutische relatie.

Culturele sensitiviteit en diversiteit: het erkennen van verschillen

Een ethisch competente psychosociale therapeut erkent en respecteert culturele diversiteit en individuele verschillen bij cliënten. Het is belangrijk om bewust te zijn van de invloed van culturele achtergrond, normen en waarden op het therapieproces. Door culturele sensitiviteit te tonen, kan de therapeut een inclusieve en ondersteunende omgeving creëren waarin cliënten zich gehoord en begrepen voelen. Context blijft een van de belangrijkste componenten in hulpverlening. Zonder context, kunnen we weinig bereiken. De culturele context is daar een belangrijk onderdeel in.

Het belang van voortdurende professionele ontwikkeling

Ethiek in psychosociale therapie vereist een voortdurende toewijding aan professionele ontwikkeling en zelfreflectie. Therapeuten moeten bereid zijn om hun eigen waarden en overtuigingen te onderzoeken en kritisch te evalueren hoe deze van invloed kunnen zijn op hun therapeutisch handelen. Door deel te nemen aan supervisie, training en het bijhouden van ethische richtlijnen kunnen therapeuten hun competentie vergroten en ethische dilemma’s effectief aanpakken. Door je toe te wijden aan een pad als hulpverlener, is het minste wat je kan doen, jezelf blijven ontwikkelen.

Conclusie

Ethiek vormt de kern van professioneel handelen in psychosociale therapie en is essentieel voor het bevorderen van het welzijn van cliënten. Door het naleven van professionele normen en waarden, zoals vertrouwelijkheid, respect voor diversiteit en het bewaken van professionele grenzen, kunnen therapeuten een veilige en ondersteunende omgeving creëren waarin cliënten kunnen groeien en ontwikkelen.

Wil jij een psychosociaal therapeut worden die dit soort ethische belangen waarborgt? Bekijk dan onze opleidingspagina voor ACT & psychosociaal therapeut.