Jonge vrouw ziet op een sofa en praat met handgebaren
Jonge vrouw ziet op een sofa en praat met handgebaren
  • ACT-therapeut opleiding

Beroepsprofiel van de ACT-therapeut

Geplaatst op: 22-01-2024
Door: harrie
Leestijd: 4 minuten

Om voldoende gekwalificeerd te zijn om psychosociale hulp te verlenen aan individuele cliënten – dat wil zeggen, om daarmee te starten – is in Nederland minimaal een bachelor diploma in de sociale of psychologische sector vereist. Denk aan een bachelor of masterdiploma sociaal werk, maatschappelijk werk of (toegepaste) psychologie. (Dit zijn opleidingen die voldoen aan PLATO-eisen inzake psychosociale basiskennis of PSBK.) Vervolgens wordt de psychosociaal hulpverlener ook daadwerkelijk competent door ervaring op te doen in het werken met individuele cliënten, onder supervisie en aan de hand van intervisie.

Om voldoende competent te zijn als ACT-therapeut in Nederland, bovenop een relevante bachelor- of masteropleiding en ervaring in de psychosociale hulpverlening zoals hierboven geschetst, zijn er specifieke aanvullende kwalificaties en trainingen vereist. Deze extra vereisten omvatten onder andere:

Gespecialiseerde opleiding in ACT

Het volgen van een gespecialiseerde opleiding in Acceptance and Commitment Therapy is essentieel. De opleiding leert de unieke principes en technieken van ACT, zoals mindfulness (hier en nu, zelf als context), cognitieve defusie, acceptatie, het werken met waarden en toegewijd handelen. Opleidingen en trainingen kunnen variëren van korte workshops tot uitgebreide opleidingen.

Certificering of registratie als ACT-therapeut

Inzake het beroep van ACT-therapeut is er in Nederland een unieke gespecialiseerde tweejarige post-hbo opleiding tot ACT therapeut ontwikkeld die is erkend door het ACT-therapeuten Register. De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) en wordt als zodanig tevens erkend door verschillende beroepsverenigingen voor therapeuten, zoals de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA).

Supervisie en intervisie

Het deelnemen aan supervisie en intervisie specifiek gericht op de ACT-praktijk biedt gelegenheid voor het bespreken van casussen, het ontvangen van feedback en het verder ontwikkelen van vaardigheden. Supervisie door een ervaren ACT-therapeut kan bijzonder waardevol zijn voor het verfijnen van therapeutische vaardigheden en het verdiepen van het begrip van ACT-principes.

Voortdurende professionele ontwikkeling

ACT is een dynamisch en zich ontwikkelend veld, dus voortdurende educatie en bijblijven met de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen binnen ACT is cruciaal. Deelname aan conferenties, workshops en trainingen kan helpen om kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

Praktische ervaring als ACT-therapeut

Naast algemene ervaring in psychosociale hulpverlening, is specifieke ervaring in het toepassen van ACT in de praktijk noodzakelijk. Dit omvat het werken met diverse cliënten en problematieken met behulp van ACT-methodieken.

Persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten

Belangrijke persoonlijke vaardigheden voor een ACT-therapeut zijn onder andere empathie, geduld, openheid, en de bereidheid om te leren en zichzelf te ontwikkelen.

Door aan deze vereisten te voldoen kan een ACT-therapeut een hoge mate van competentie in ACT bereiken. Maar alles begint bij de een goede opleiding vanuit het ACT specialisme.

De ACT-therapeut gedefinieerd

ACT-therapeut in Nederland is een professional met een bachelor of master diploma in de psychologie, (complementaire) geestelijke gezondheidszorg of een gerelateerde discipline, die gespecialiseerd is in Acceptance & Commitment Therapy. De ACT-therapeut heeft ervaring opgedaan in het begeleiden van individuele cliënten en heeft zich via gespecialiseerde vervolgopleidingen, intervisie en supervisie bekwaamd in ACT. De kernactiviteiten omvatten het systematisch in kaart brengen van mentale problemen, kwetsbaarheden en uitdagingen van cliënten, het toepassen van ACT op een methodische wijze om cliënten te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden voor het accepteren van negatieve gedachten en gevoelens, het inzetten van communicatieve vaardigheden en evidence-based technieken om zowel de intrapersoonlijke processen (bijvoorbeeld het omgaan met eigen gedachten en gevoelens) als de interpersoonlijke processen (zoals communicatie en interactie met anderen) te beïnvloeden en te beheren, en het bereiken van therapiedoelen door het bevorderen van psychologische flexibiliteit, zelfacceptatie en effectief actie ondernemen in overeenstemming met hun persoonlijke waarden en doelen. De ACT-therapeut in Nederland handelt conform morele, professionele en wettelijke kaders en reflecteert voortdurend op zijn of haar handelen, waarbij aanpassingen worden gemaakt indien nodig.

Wil je graag ACT-therapeut worden? Bekijk dan de onderstaande pagina voor meer informatie.

Bekijk de ACT-therapeut opleiding