vrouw leest over groepstherapie met ACT
vrouw leest over groepstherapie met ACT
  • ACT-therapeut opleiding

ACT in groepstherapie: dynamiek en resultaten

Geplaatst op: 15-03-2024
Door: Frans
Leestijd: 3 minuten

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is effectief in individuele settings, maar ook in groepstherapie biedt het unieke voordelen. Dit artikel verkent de dynamiek en resultaten van ACT in een groepstherapiecontext.

De Basis van ACT in Groepen

ACT richt zich op het accepteren van moeilijke gevoelens en het toewijden aan acties die in lijn zijn met persoonlijke waarden. In groepstherapie creëert deze aanpak een gedeelde ervaring. Dit bevordert de verbinding tussen de deelnemers en ondersteuning van de thema’s waar de deelnemers doorheen werken.

Voordelen op een rijtje
  1. Gedeelde ervaring: Cliënten vinden troost in het weten dat ze niet alleen zijn in hun thema. Ze zien dat er meer zijn die het moeilijk hebben met bepaalde problemen of ervaringen. Hierdoor kan de zelfkritiek afnemen, zodat ze beter om kunnen gaan met hun moeilijkheden.
  2. Diverse perspectieven: Groepsleden leren van elkaars inzichten en strategieën. Doordat je allerlei verschillende perspectieven meekrijgt, is je leerproces robuuster. Je maakt meer verschillende soorten dingen mee, vergeleken met wanneer je alleen in therapie gaat. Tegelijkertijd wordt de aandacht wel verdeeld tussen meerdere personen, waardoor je ook weer minder diep kan gaan in je eigen thema (tenzij iedereen hetzelfde thema heeft).
  3. Sociale vaardigheden: Interactie binnen de groep verbetert communicatieve vaardigheden. Dit is vooral positief voor mensen die last hebben van sociale problematiek. Een hechte groep waarin je je kwetsbaar kan opstellen, kan een sterke impact hebben op die manier.

Dynamiek en Groepsprocessen

Veiligheid en Vertrouwen

Het opbouwen van een veilige en vertrouwelijke omgeving is cruciaal. Dit moedigt openheid en kwetsbaarheid aan. De eerste sessie (of eerste paar sessies) zijn hier daarom vaak aan toegewijd. De specifieke thema’s waarin cliënten meedoen, worden vaak niet direct op tafel gegooid. Eerst zorg je dat iedereen zich veilig voelt, door bijvoorbeeld eerst op persoonlijk vlak (los van je uitdagingen) kennis te maken.

Rol van de Therapeut

De therapeut faciliteert en gidst het proces. Hij of zij zorgt voor evenwicht tussen delen en luisteren binnen de groep. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er bepaalde mensen overheersen in de groep of juist wegduiken. Beide soorten mensen hebben hier lessen in te leren. De persoon die veel praat, kan leren om beter te luisteren. Terwijl iemand die is weggedoken of alleen maar luistert, ook mag leren zich kwetsbaar op te stellen door te praten.

Uitdagingen en Kansen

Groepsdynamiek kan uitdagend zijn, maar biedt ook kansen voor groei. Conflicten worden gezien als leermomenten. Doordat je met veel soorten verschillende mensen in een groep zit, kan er ook wrijving ontstaan. Je kan dit zien als een probleem, of dus ombuigen naar een leermoment. In het persoonlijke leven van cliënten is er vaak genoeg sprake van conflict. Door constructief om te gaan met conflicten binnen de groep, kan dit worden overgedragen naar persoonlijke sferen.

Resultaten van ACT Groepstherapie

Persoonlijke Groei

Deelnemers melden vaak vooruitgang in persoonlijke doelen en verbeterde coping-strategieën.

Verhoogde Psychologische Flexibiliteit

Door de gezamenlijke oefeningen ervaren cliënten vaak een grotere acceptatie van hun gevoelens, gedachten en ervaringen.

Verbeterde Relaties

De interactie binnen de groep verbetert sociale vaardigheden, wat positief doorwerkt in persoonlijke relaties buiten de therapie.

Conclusie

ACT in groepstherapie biedt unieke voordelen en uitdagingen. De gedeelde ervaringen, diverse perspectieven en groepsdynamiek verrijken het therapeutische proces. Dit leidt tot diepgaande persoonlijke groei en verbeterde psychologische flexibiliteit. Door de structuur en begeleiding van een bekwame therapeut kan ACT-groepstherapie een krachtige weg zijn naar herstel en zelfontdekking.