een vrouw en een man zitten naast elkaar aan een vergadertafel
een vrouw en een man zitten naast elkaar aan een vergadertafel
  • ACT-therapeut opleiding

5 beroepsverenigingen en registers voor ACT-therapeuten

Geplaatst op: 27-02-2024
Door: Frans
Leestijd: 3 minuten

Beroepsverenigingen spelen een cruciale rol in het ondersteunen van ACT-therapeuten door middel van opleiding, certificering, netwerkmogelijkheden, en het bevorderen van onderzoek. Hieronder volgt een overzicht van relevante beroepsverenigingen voor ACT-therapeuten, zowel binnen als buiten de specifieke focus op ACT.

Belang van het aansluiten bij beroepsvereniging

Het lidmaatschap van een beroepsvereniging is belangrijk voor ACT-therapeuten en professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Deze verenigingen bieden een platform voor het delen van kennis, professionele ontwikkeling en netwerkmogelijkheden. Ze stellen standaarden voor opleiding en ethiek, waardoor de professionaliteit en het vertrouwen van cliënten in hun therapeuten worden versterkt. ACT-therapeuten hebben daarnaast toegang tot de nieuwste onderzoeken en technieken essentieel voor de ontwikkeling van hun praktijk. Beroepsverenigingen spelen hierin een sleutelrol door workshops, accreditatieprogramma’s en een netwerk van collega’s te bieden, waardoor ze onmisbaar zijn in de voortdurende groei en ontwikkeling binnen het vakgebied. Hieronder kan je een opsomming vinden van 5 verschillende beroepsverenigingen en registers die je kunnen ondersteunen in je professionele carrière.

Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)

De ACBS is de grootste relevante beroepsvereniging voor ACT-therapeuten. Deze internationale organisatie is gewijd aan de vooruitgang van ACT, Relational Frame Theory (RFT), en andere contextuele gedragstherapieën. Ze bieden toegang tot een breed scala aan bronnen, waaronder opleidingen, onderzoek, en conferenties.

ACT Therapeuten Register

Het ACT-Therapeuten Register is een kwaliteitsregister voor ACT-therapeuten en coaches. Je krijgt bij dit register een plek op de site op het moment dat je een erkende opleiding hebt gedaan, zoals deze opleiding tot ACT-therapeut. Dit register vergroot je zichtbaarheid en maakt zich sterk voor de vergoedingen rondom ACT-hulpverlening.

Nederlandse Federatie Gezondheid (NFG)

De NFG staat centraal in het complementaire psychosociale werkveld als een onafhankelijke belangenbehartiger. Deze organisatie biedt essentiële ondersteuning aan professionals door relaties met zorgverzekeraars, koepels en politiek te onderhouden en de zorgkwaliteit te bewaken. Uniek is de NFG’s rol in het vervullen van Wkkgz-verplichtingen voor haar leden, door toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiermee verzekert de NFG dat haar leden zich volledig kunnen richten op het leveren van kwalitatieve zorg, terwijl de belangen en rechten van cliënten beschermd worden.

Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA)

Het NVPA is een toonaangevende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten, gericht op professionaliteit, verbondenheid en zingeving. De vereniging ondersteunt een holistische benadering waarbij lichaam en geest als één worden gezien, essentieel voor effectieve psychosociale therapie. NVPA-therapeuten, verspreid over heel Nederland, bieden vanuit hun specialisme professionele hulp, met de overtuiging dat elke cliënt een fundamentele eigen kracht bezit voor herstel. Het NVPA waarborgt de kwaliteit van haar leden en hun praktijk, en staat cliënten bij in hun persoonlijke groeiproces naar herstel.

Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

RBCZ staat bekend als een onafhankelijk platform dat de brug slaat naar erkende, holistisch georiënteerde zorg door HBO of HBO+ opgeleide therapeuten binnen de complementaire gezondheidszorg. Deze therapeuten, vaak vergoed vanuit aanvullende zorgverzekeringen, voldoen aan hoge kwaliteitseisen, waaronder jaarlijkse toetsing aan wet- en regelgeving, verplichte bij- en nascholing, zelfreflectie, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en de kwaliteit van hun praktijkvoering. RBCZ zet zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van haar aangesloten therapeuten, zowel in Nederland als in Europa, en werkt samen met Europese organisaties zoals Efcam en Eurocam om deze doelstelling te bereiken. Met circa 30 aangesloten beroepsorganisaties vertegenwoordigt RBCZ meer dan 9000 therapeuten, waarbij aansluiting plaatsvindt via beroepsorganisaties die specifieke kwaliteitseisen stellen en handhaven.

Het lidmaatschap van een of meer van deze verenigingen kan ACT-therapeuten voorzien van waardevolle bronnen, opleidingsmogelijkheden, en een netwerk van collega’s. Het is aan te raden om de specifieke voordelen en vereisten van elke vereniging te onderzoeken om te bepalen welke het beste past bij individuele professionele behoeften. Daarnaast kan je je altijd bij meerdere platforms aanmelden wanneer dat gunstig is voor je situatie als professional.

Voorwaarden lidmaatschap

Het is voor de meeste beroepsverenigingen en registers nodig om de juiste opleiding te hebben gedaan en ervaring te hebben opgedaan. Bij StressWise Academy helpen we je daar een handje mee. Zo hebben we een samenwerking met NFG en ACT-therapeuten Register, waar je je automatisch bij kan aanmelden na het afronden van een ACT-therapeut opleiding. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij de andere verenigingen. Wil je je als professional graag verder ontwikkelen en aansluiten bij een of meerdere van deze verenigingen? Bekijk dan onze pagina over de opleiding tot ACT-therapeut.