ACT in groepstherapie: dynamiek en resultaten

De Basis van ACT in Groepen

ACT richt zich op het accepteren van moeilijke gevoelens en het toewijden aan acties die in lijn zijn met persoonlijke waarden. In groepstherapie creëert deze aanpak een gedeelde ervaring. Dit bevordert de verbinding tussen de deelnemers en ondersteuning van de thema’s waar de deelnemers doorheen werken.

Voordelen op een rijtje
  1. Gedeelde ervaring: Cliënten vinden troost in het weten dat ze niet alleen zijn in hun thema. Ze zien dat er meer zijn die het moeilijk hebben met bepaalde problemen of ervaringen. Hierdoor kan de zelfkritiek afnemen, zodat ze beter om kunnen gaan met hun moeilijkheden.
  2. Diverse perspectieven: Groepsleden leren van elkaars inzichten en strategieën. Doordat je allerlei verschillende perspectieven meekrijgt, is je leerproces robuuster. Je maakt meer verschillende soorten dingen mee, vergeleken met wanneer je alleen in therapie gaat. Tegelijkertijd wordt de aandacht wel verdeeld tussen meerdere personen, waardoor je ook weer minder diep kan gaan in je eigen thema (tenzij iedereen hetzelfde thema heeft).
  3. Sociale vaardigheden: Interactie binnen de groep verbetert communicatieve vaardigheden. Dit is vooral positief voor mensen die last hebben van sociale problematiek. Een hechte groep waarin je je kwetsbaar kan opstellen, kan een sterke impact hebben op die manier.

Dynamiek en Groepsprocessen

Veiligheid en Vertrouwen

Het opbouwen van een veilige en vertrouwelijke omgeving is cruciaal. Dit moedigt openheid en kwetsbaarheid aan. De eerste sessie (of eerste paar sessies) zijn hier daarom vaak aan toegewijd. De specifieke thema’s waarin cliënten meedoen, worden vaak niet direct op tafel gegooid. Eerst zorg je dat iedereen zich veilig voelt, door bijvoorbeeld eerst op persoonlijk vlak (los van je uitdagingen) kennis te maken.

Rol van de Therapeut

De therapeut faciliteert en gidst het proces. Hij of zij zorgt voor evenwicht tussen delen en luisteren binnen de groep. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er bepaalde mensen overheersen in de groep of juist wegduiken. Beide soorten mensen hebben hier lessen in te leren. De persoon die veel praat, kan leren om beter te luisteren. Terwijl iemand die is weggedoken of alleen maar luistert, ook mag leren zich kwetsbaar op te stellen door te praten.

Uitdagingen en Kansen

Groepsdynamiek kan uitdagend zijn, maar biedt ook kansen voor groei. Conflicten worden gezien als leermomenten. Doordat je met veel soorten verschillende mensen in een groep zit, kan er ook wrijving ontstaan. Je kan dit zien als een probleem, of dus ombuigen naar een leermoment. In het persoonlijke leven van cliënten is er vaak genoeg sprake van conflict. Door constructief om te gaan met conflicten binnen de groep, kan dit worden overgedragen naar persoonlijke sferen.

Resultaten van ACT Groepstherapie

Persoonlijke Groei

Deelnemers melden vaak vooruitgang in persoonlijke doelen en verbeterde coping-strategieën.

Verhoogde Psychologische Flexibiliteit

Door de gezamenlijke oefeningen ervaren cliënten vaak een grotere acceptatie van hun gevoelens, gedachten en ervaringen.

Verbeterde Relaties

De interactie binnen de groep verbetert sociale vaardigheden, wat positief doorwerkt in persoonlijke relaties buiten de therapie.

Conclusie

ACT in groepstherapie biedt unieke voordelen en uitdagingen. De gedeelde ervaringen, diverse perspectieven en groepsdynamiek verrijken het therapeutische proces. Dit leidt tot diepgaande persoonlijke groei en verbeterde psychologische flexibiliteit. Door de structuur en begeleiding van een bekwame therapeut kan ACT-groepstherapie een krachtige weg zijn naar herstel en zelfontdekking.

Hoe kan ik me specialiseren tot ACT-therapeut?

Opleiding en Certificering

ACT Basiscursus

Een basiscursus in ACT is over het algemeen je eerste stap in het specialiseren tot ACT-therapeut. Deze cursussen bieden een ruimte introductie over de kennis en begrip van de ACT-principes en tools. Dit soort cursussen kunnen bestaan uit online modules, live trainingssessies, en hands-on workshops waarbij je leert door te doen. Het is aan te raden om de docenten die de cursus geven, te controleren op ervaring en eigen training. Zo zorg je ervoor dat je een goede introductie krijgt in ACT. Deze eerste stap is niet altijd noodzakelijk. Het kan namelijk zijn dat je al de enige ervaring hebt met de methodiek ACT in je praktijk. Dan is het wel van belang dat je de basis van ACT goed in je systeem hebt zitten. Opleiders waar je een ACT basis cursus kan doen zijn bijvoorbeeld SeeTrue en StressWise Academy. Je kan er ook voor kiezen om een stevige basis te leggen in ACT, door eerst een ACT coach opleiding te volgen. Dan kan je al als getraind ACT coach aan de slag wanneer je je weg verder bewandelt tot gespecialiseerd ACT-therapeut.

Specialisatie opleiding

Na het voltooien van de basiscursus of je ACT coach opleiding, kan je de stap maken om je verder te specialiseren tot ACT-therapeut. Het zijn van een ACT-therapeut is niet per se een erkende titel, maar wel een waardevolle specialisatie. Hoe meer je een opleiding kan doen die is ingericht op de principes van ACT en omliggende methodieken, des de meer je je sessies die waarde mee kan geven. In Nederland zijn er bijna geen geaccrediteerde (voor zover wij weten) die zich voornamelijk richt op het worden van een erkende ACT-therapeut. Met erkende ACT-therapeut bedoelen we een psychosociaal therapeut, gespecialiseerd in ACT, die wordt erkend door beroepsverenigingen zoals de Nederlandse Federatie Gezondheid (NFG). Voordelen van deze erkenning zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid voor je cliënten om gedeeltelijke vergoedingen te krijgen. Aan de StressWise Academy kan je deze gespecialiseerde opleiding wel volgen, onder leiding van ervaren vakmensen en verschillende gastdocenten. Aan het einde van de opleiding kan je je direct inschrijven bij een beroepsvereniging als de NFG.

Praktijkervaring

Supervisie en intervisie

Een ervaren ACT-supervisor vinden is essentieel. Supervisie biedt de kans om te leren van een expert, feedback te krijgen op je therapeutische vaardigheden, en te groeien in je praktijk. Het is een waardevolle bron van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ook is intervisie een belangrijk onderdeel, waarin je casussen bespreekt met medestudenten of -therapeuten.

Oefenen

Actieve praktijkervaring is belangrijk om een complete ACT-therapeut te worden. Begin met het toepassen van ACT-principes onder begeleiding, in klinische settings of via stages. Real-life ervaring met cliënten helpt je de theorie in praktijk te brengen en je vaardigheden te verfijnen. Tijdens de opleiding tot ACT-therapeut kan je ook oefenen met medestudenten en met proefcliënten.

Blijven Leren

Workshops en Seminars

Deelname aan workshops en seminars houdt je kennis actueel. Deze evenementen presenteren de nieuwste onderzoeken, technieken, en inzichten in ACT. Bovendien bieden ze uitstekende netwerkmogelijkheden.

Vakliteratuur

Het is daarnaast aan te raden om regelmatig vakliteratuur over ACT tot je te nemen. Denk aan wetenschappelijke artikelen (bijvoorbeeld van ), boeken en casestudies. Steven Hayes heeft bijvoorbeeld verschillende artikelen en boeken geschreven rondom ACT. Deze bronnen verdiepen je begrip van ACT en houden je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het veld. Het regelmatig lezen van vakliteratuur zorgt ervoor dat je je praktijk kunt baseren op de meest actuele inzichten en methoden.

Netwerken

Professionele Gemeenschappen

Het aansluiten bij professionele gemeenschappen of netwerken van ACT-therapeuten biedt meerdere voordelen. Deze gemeenschappen bieden ondersteuning, inspiratie, en kansen om te leren van collega’s. Ze kunnen ook een bron zijn van verwijzingen en samenwerkingskansen. Veel van deze netwerken hebben online forums of sociale mediagroepen waar leden vragen kunnen stellen, ervaringen kunnen delen, en advies kunnen geven. Twee gemeenschappen speciaal ingericht op ACT zijn: ACBS BeNe en het ACT-therapeuten Register.

Conferenties en Bijeenkomsten

Bijwonen van conferenties en professionele bijeenkomsten is een andere uitstekende manier om te netwerken met andere ACT-professionals. Deze evenementen bieden vaak workshops, lezingen, en presentaties van vooraanstaande experts in het veld. Ze zijn een geweldige kans om diepgaande kennis op te doen en te discussiëren over uitdagingen en successen met vakgenoten.

Conclusie

Specialiseren als ACT-therapeut is een proces van continue groei en ontwikkeling. Het vereist een stevige basis in de theorie en praktijk van ACT, voortdurende educatie, praktijkervaring, en de bereidheid om te blijven leren en jezelf te ontwikkelen. Door de stappen in deze gids te volgen, kun je een deskundige ACT-therapeut worden die effectieve ondersteuning biedt aan je cliënten. Het pad naar specialisatie is zowel uitdagend als belonend, met talrijke kansen voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Blijf je inzetten voor je groei als therapeut en je zult in staat zijn om een diepgaande impact te maken op de levens van degenen die je helpt.

Ben je geïnteresseerd geworden in het worden van een gespecialiseerde ACT-therapeut? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie.

6 waardevolle boeken voor ACT-therapeuten

1. “ACT in de praktijk” – Russ Harris

Dit boek biedt een praktische introductie tot het zijn van een hulpverlener in ACT. Russ Harris legt de zes kernprocessen van ACT helder uit en biedt tal van oefeningen en metaforen die je direct kunt toepassen in je therapeutische werk. Het is een uitstekende bron voor zowel beginnende als ervaren therapeuten die hun begrip van ACT willen vergroten en hun toolbox willen uitbreiden. Je wordt begeleid van begin tot eind in het proces van ACT-hulpverlening, om op die manier het meeste waarde te kunnen geven aan je (toekomstige) cliënten.

2. “Loskomen als je vastzit in ACT” – Russ Harris

Dit boek richt zich op veelvoorkomende valkuilen in de praktijk van ACT en biedt concrete strategieën voor therapeuten om deze te overwinnen. Het is een waardevolle hulpbron voor therapeuten die zoeken naar manieren om doorbraken te bereiken met cliënten die vast lijken te zitten. Dus wanneer je het even niet meer weet in je traject, kan je dit boek raadplegen. De meeste struikelblokken komen in dit boek concreet en vanuit een praktisch oogpunt voor.

3. “Leef meer, denk minder” – Pia Callesen

Hoewel dit boek niet uitsluitend over ACT gaat, biedt het inzichten die nuttig kunnen zijn voor ACT-therapeuten. Het speelt in op met name de zuilen ‘hier en nu‘ en ‘defusie‘ van ACT. Callesen presenteert een aanpak gericht op het verminderen van overmatig piekeren en het overmatig zorgen maken door metacognitieve therapie. In metacognitieve therapie onderzoek je de overtuigingen (metacognities) waarom mensen bepaalde strategieën als piekeren toepassen. Ook krijg je een concreet stappenplan met voorbeelden om deze overtuigingen uit te dagen in een traject. Op deze manier kunnen cliënten strategieën als piekeren doorbreken, zodat ze meer rust en ontspanning kunnen ervaren. De technieken en perspectieven kunnen dus een waardevolle aanvulling zijn op ACT-therapie, vooral bij het werken met cliënten die worstelen met angst en depressie.

4. “A Liberated Mind” – Steven C. Hayes

Geschreven door de mede-oprichter van ACT, Steven C. Hayes, verkent dit boek de wetenschap achter de therapie en hoe deze kan worden toegepast om een rijk en zinvol leven te leiden. “A Liberated Mind” biedt diepgaande inzichten in de theoretische onderbouwing van ACT en deelt persoonlijke verhalen die de kracht van deze aanpak illustreren. Het is een inspirerend boek dat de filosofie achter ACT tot leven brengt. Bovendien zijn er talloze wetenschappelijke oefeningen en tools die je direct kan toepassen in je praktijk en in oefensessies.

5. “Ik en mijn ikken” – Karin Brugman

Dit boek introduceert Voice Dialogue, een methode die therapeuten helpt om de verschillende ‘ikken’ binnen een individu te verkennen. Hoewel het geen ACT-boek is, biedt het concepten die complementair kunnen zijn aan ACT door te helpen bij het identificeren van innerlijke conflicten en het bevorderen van zelfacceptatie en psychologische flexibiliteit. Bij de opleiding tot ACT-therapeut aan de StressWise Academy wordt Voice Dialogue geïntegreerd als een belangrijk onderdeel van de opleiding.

6. “ACT in balans” – Denise Matthijssen

“ACT in balans” is een praktische gids die zich richt op het toepassen van ACT-principes voor het bereiken van een evenwichtiger leven. Dit boek biedt een stap-voor-stap aanpak voor therapeuten om hun cliënten te ondersteunen bij het navigeren door uitdagingen, het ontwikkelen van acceptatie en het nastreven van waardengericht leven. Het benadrukt het belang van evenwicht tussen acceptatie en verandering en biedt tools om dit evenwicht te bereiken.

Conclusie

Elk van deze boeken biedt unieke inzichten en technieken die je kunnen helpen om een meer effectieve ACT-therapeut te worden. Door deze literatuur te verkennen, kun je je praktijk verrijken, je cliënten beter ondersteunen en bijdragen aan hun reis naar een voller en vrijer leven. Het is niet nodig om alle boeken te lezen, maar het is aan te raden om tenminste een paar van deze boeken gelezen te hebben. Op die manier ben je beter voorbereid om ACT-sessies met betere tools, oefeningen en inzichten te vullen.

Ben je geïnteresseerd geraakt in het worden van een ACT-therapeut? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie.

Hoe behoud je je lidmaatschap bij een beroepsvereniging voor therapeuten?

Voordelen van Lidmaatschap

Lidmaatschap bij een beroepsvereniging biedt ACT-therapeuten tal van voordelen. Het vergroot hun geloofwaardigheid en toont aan cliënten en collega’s dat zij zich inzetten voor het vakgebied en kwaliteit van hun hulpverlening. Ook is er bij bepaalde beroepsverenigingen de mogelijkheid om je dienstverlening deels te laten vergoeden bij bepaalde aanvullende pakketten in de verzekering. Daarnaast bieden veel beroepsverenigingen toegang tot exclusieve bronnen zoals vakliteratuur, workshops, en netwerkevenementen. Dit soort mogelijkheden zijn voor veel hulpverleners een belangrijke factor voor hun ontwikkeling. Zo kunnen ze up-to-date blijven met de nieuwste onderzoeken en technieken binnen ACT en methodieken daaromheen. Ben je benieuwd naar verschillende beroepsverenigingen die geschikt zijn voor ACT-therapeuten? Bekijk dan dit artikel.

Lidmaatschapscriteria

Het eerste waar een ACT-therapeut zich op moet richten, zijn de lidmaatschapscriteria van de betreffende beroepsvereniging. Deze criteria kunnen variëren afhankelijk van de organisatie, maar bevatten vaak elementen zoals een erkende opleiding in psychosociale therapie, aantoonbare ervaring in het veld, en een commitment aan ethische praktijkvoering. Sommige opleiders helpen je in dit proces. StressWise Academy heeft bijvoorbeeld nauw contact met beroepsverenigingen zoals de Nederlandse Federatie Gezondheid (NFG). Wanneer je een opleiding tot ACT-therapeut of ACT & Psychosociaal therapeut doet, voldoe je aan de eisen van de NFG en kan je een lidmaatschap aanvragen. Mocht je het op eigen houtje willen doen, is het altijd goed om de voorwaarden op te zoeken voor de desbetreffende beroepsvereniging. Voor de NFG, kan je hier meer informatie vinden.

Voortdurende professionele ontwikkeling

Een ander belangrijk aspect van het behouden van het lidmaatschap is voortdurende professionele ontwikkeling. Beroepsverenigingen eisen vaak dat hun leden zich blijven ontwikkelen door middel van educatie en training. Voor ACT-therapeuten kan dit betekenen dat ze regelmatig workshops, seminars en conferenties bijwonen die gericht zijn op ACT en gerelateerde gebieden. Maar ook andere gerelateerde methodieken buiten ACT om volstaan vaak voor het behouden van je lidmaatschap. Het bijhouden van een logboek van deze activiteiten en de opgedane kennis wordt aangeraden om aan te tonen dat je voldoet aan de ontwikkelingseisen van de beroepsvereniging.

Ethiek en professionaliteit

Het handhaven van hoge ethische normen en professionaliteit is fundamenteel voor elke therapeut. Beroepsverenigingen stellen vaak strenge ethische richtlijnen op waaraan hun leden moeten voldoen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het waarborgen van de vertrouwelijkheid van cliënten, het bieden van competente zorg, en het vermijden van belangenconflicten. ACT-therapeuten moeten deze richtlijnen nauwgezet volgen en de juiste procedures moeten voeren. Je beroepsvereniging helpt je hier natuurlijk altijd een handje bij. Ze hebben regels en richtlijnen, maar willen je ook graag helpen om te excelleren in je vakgebied.

Netwerken en gemeenschapsbetrokkenheid

Actief deel uitmaken van de gemeenschap van ACT-therapeuten en andere professionals in de psychosociale hulpverlening kan ook bijdragen aan het behouden van het lidmaatschap bij beroepsverenigingen. Dit kan inhouden dat men deelneemt aan netwerkevenementen, bijdraagt aan vakbladen of deelneemt aan onderzoeksprojecten. Deze activiteiten tonen niet alleen een toewijding aan het vakgebied, maar bieden ook mogelijkheden voor professionele groei en ontwikkeling.

Lidmaatschapsvernieuwing en -contributie

Ten slotte is het belangrijk om aandacht te besteden aan de administratieve aspecten van het lidmaatschap, zoals het tijdig vernieuwen van het lidmaatschap en het betalen van contributie. Veel beroepsverenigingen bieden tegenwoordig online platforms waarop leden hun lidmaatschapsstatus kunnen controleren en vernieuwingen kunnen beheren. Het bijhouden van deze administratieve taken zorgt ervoor dat therapeuten ononderbroken toegang blijven behouden tot de voordelen en ondersteuning die beroepsverenigingen bieden. Dit omvat toegang tot professionele ontwikkelingskansen, ethische richtlijnen, en een gemeenschap van gelijkgestemden die waardevolle inzichten en steun kunnen bieden.

Conclusie

Het behouden van lidmaatschap bij beroepsverenigingen is belangrijk voor ACT-therapeuten voor het handhaven van professionele standaarden en voortdurende ontwikkeling. Dit vraagt om een aanhoudende inzet voor professionele groei, ethische praktijken, en gemeenschapsbetrokkenheid. Dergelijke inspanningen niet alleen garanderen het lidmaatschap, maar verbeteren ook hun bekwaamheid en effectiviteit. In de dynamische geestelijke gezondheidszorg biedt lidmaatschap essentiële ondersteuning en toegang tot actuele kennis, waardoor therapeuten de beste zorg kunnen bieden.

 

 

Hoe kan je omgaan met misvattingen over ACT als therapeut?

Luister actief en valideer het perspectief van je cliënt

Wanneer cliënten misvattingen uiten over ACT, is het allereerst belangrijk om actief te luisteren en hun perspectieven en indrukken te valideren. Het is belangrijk dat de cliënt zich gehoord voelt. Over het algemeen zijn cliënten al erg onzeker over zichzelf en doen hun best om het goed te doen. Door met empathie en compassie misvattingen te ontvangen is er ook een betere ingang om de misvattingen te corrigeren. Wanneer je misvattingen op deze manier benadert, bouw je een fundament van vertrouwen en openheid, wat de therapeutische relatie verbetert.

Voorzie in educatie

Wanneer je de cliënt hebt erkend in zijn of haar standpunt, kan je uitleggen hoe ACT of bepaalde principes werken door de ogen van een professional. Leg daarin uit wat ACT daadwerkelijk inhoudt en hoe het verschilt van andere therapievormen. Het kan namelijk zijn dat iemand verkeerde indrukken heeft door kennis of ervaringen met andere therapievormen. Benadruk de kerncomponenten van ACT, zoals cognitieve defusie, acceptatie, het hier-en-nu, waarden, toegewijd handelen, en het observerende zelf. Gebruik ook vooral voorbeelden die resoneren met de ervaringen van je cliënt om de principes van ACT verder te verduidelijken en te concretiseren.

Gebruik metaforen en oefeningen

ACT maakt veel gebruik van metaforen en praktische oefeningen. Deze kunnen erg bruikbaar zijn in dit soort gevallen wanneer er misvattingen zijn. Metaforen zoals het drijfzand-metafoor of de vingerval-metafoor kunnen cliënten helpen om ACT beter te begrijpen. Oefeningen aan de andere kant geeft de mogelijk om het direct te ervaren.

Benadruk empirisch bewijs

Sommige misvattingen ontstaan uit twijfels over de effectiviteit van ACT. In zulke gevallen kan het nuttig zijn om te wijzen op het groeiende hoeveelheid aan empirisch bewijs dat de effectiviteit van ACT ondersteunt bij een breed scala aan psychologische problemen. Het delen van onderzoeksbevindingen kan helpen om wetenschappelijke geloofwaardigheid te bieden en twijfels weg te nemen.

Conlusie

Als therapeut is het jouw taak om misvattingen rondom ACT niet alleen te corrigeren, maar ook om je cliënten te begeleiden naar een dieper begrip en waardering voor wat ACT voor hen kan betekenen. Door actief te luisteren, te voorzien in educatie, het gebruik van metaforen en oefeningen, het benadrukken van empirisch bewijs, het versterken van persoonlijke waarden, en het reflecteren op vooruitgang, kun je als ACT-therapeut effectief omgaan met misvattingen en je cliënten ondersteunen in hun therapeutische reis.

Ben je na het lezen van dit artikel, geïnteresseerd geraakt in een opleiding tot ACT-therapeut? Bekijk dan hier onze opleidingspagina.

5 beroepsverenigingen en registers voor ACT-therapeuten

Belang van het aansluiten bij beroepsvereniging

Het lidmaatschap van een beroepsvereniging is belangrijk voor ACT-therapeuten en professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Deze verenigingen bieden een platform voor het delen van kennis, professionele ontwikkeling en netwerkmogelijkheden. Ze stellen standaarden voor opleiding en ethiek, waardoor de professionaliteit en het vertrouwen van cliënten in hun therapeuten worden versterkt. ACT-therapeuten hebben daarnaast toegang tot de nieuwste onderzoeken en technieken essentieel voor de ontwikkeling van hun praktijk. Beroepsverenigingen spelen hierin een sleutelrol door workshops, accreditatieprogramma’s en een netwerk van collega’s te bieden, waardoor ze onmisbaar zijn in de voortdurende groei en ontwikkeling binnen het vakgebied. Hieronder kan je een opsomming vinden van 5 verschillende beroepsverenigingen en registers die je kunnen ondersteunen in je professionele carrière.

Association for Contextual Behavioral Science (ACBS)

De ACBS is de grootste relevante beroepsvereniging voor ACT-therapeuten. Deze internationale organisatie is gewijd aan de vooruitgang van ACT, Relational Frame Theory (RFT), en andere contextuele gedragstherapieën. Ze bieden toegang tot een breed scala aan bronnen, waaronder opleidingen, onderzoek, en conferenties.

ACT Therapeuten Register

Het ACT-Therapeuten Register is een kwaliteitsregister voor ACT-therapeuten en coaches. Je krijgt bij dit register een plek op de site op het moment dat je een erkende opleiding hebt gedaan, zoals deze opleiding tot ACT-therapeut. Dit register vergroot je zichtbaarheid en maakt zich sterk voor de vergoedingen rondom ACT-hulpverlening.

Nederlandse Federatie Gezondheid (NFG)

De NFG staat centraal in het complementaire psychosociale werkveld als een onafhankelijke belangenbehartiger. Deze organisatie biedt essentiële ondersteuning aan professionals door relaties met zorgverzekeraars, koepels en politiek te onderhouden en de zorgkwaliteit te bewaken. Uniek is de NFG’s rol in het vervullen van Wkkgz-verplichtingen voor haar leden, door toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiermee verzekert de NFG dat haar leden zich volledig kunnen richten op het leveren van kwalitatieve zorg, terwijl de belangen en rechten van cliënten beschermd worden.

Het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA)

Het NVPA is een toonaangevende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten, gericht op professionaliteit, verbondenheid en zingeving. De vereniging ondersteunt een holistische benadering waarbij lichaam en geest als één worden gezien, essentieel voor effectieve psychosociale therapie. NVPA-therapeuten, verspreid over heel Nederland, bieden vanuit hun specialisme professionele hulp, met de overtuiging dat elke cliënt een fundamentele eigen kracht bezit voor herstel. Het NVPA waarborgt de kwaliteit van haar leden en hun praktijk, en staat cliënten bij in hun persoonlijke groeiproces naar herstel.

Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

RBCZ staat bekend als een onafhankelijk platform dat de brug slaat naar erkende, holistisch georiënteerde zorg door HBO of HBO+ opgeleide therapeuten binnen de complementaire gezondheidszorg. Deze therapeuten, vaak vergoed vanuit aanvullende zorgverzekeringen, voldoen aan hoge kwaliteitseisen, waaronder jaarlijkse toetsing aan wet- en regelgeving, verplichte bij- en nascholing, zelfreflectie, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en de kwaliteit van hun praktijkvoering. RBCZ zet zich actief in voor de maatschappelijke erkenning van haar aangesloten therapeuten, zowel in Nederland als in Europa, en werkt samen met Europese organisaties zoals Efcam en Eurocam om deze doelstelling te bereiken. Met circa 30 aangesloten beroepsorganisaties vertegenwoordigt RBCZ meer dan 9000 therapeuten, waarbij aansluiting plaatsvindt via beroepsorganisaties die specifieke kwaliteitseisen stellen en handhaven.

Het lidmaatschap van een of meer van deze verenigingen kan ACT-therapeuten voorzien van waardevolle bronnen, opleidingsmogelijkheden, en een netwerk van collega’s. Het is aan te raden om de specifieke voordelen en vereisten van elke vereniging te onderzoeken om te bepalen welke het beste past bij individuele professionele behoeften. Daarnaast kan je je altijd bij meerdere platforms aanmelden wanneer dat gunstig is voor je situatie als professional.

Voorwaarden lidmaatschap

Het is voor de meeste beroepsverenigingen en registers nodig om de juiste opleiding te hebben gedaan en ervaring te hebben opgedaan. Bij StressWise Academy helpen we je daar een handje mee. Zo hebben we een samenwerking met NFG en ACT-therapeuten Register, waar je je automatisch bij kan aanmelden na het afronden van een ACT-therapeut opleiding. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden bij de andere verenigingen. Wil je je als professional graag verder ontwikkelen en aansluiten bij een of meerdere van deze verenigingen? Bekijk dan onze pagina over de opleiding tot ACT-therapeut.

Beroepsprofiel van de ACT-therapeut

Om voldoende competent te zijn als ACT-therapeut in Nederland, bovenop een relevante bachelor- of masteropleiding en ervaring in de psychosociale hulpverlening zoals hierboven geschetst, zijn er specifieke aanvullende kwalificaties en trainingen vereist. Deze extra vereisten omvatten onder andere:

Gespecialiseerde opleiding in ACT

Het volgen van een gespecialiseerde opleiding in Acceptance and Commitment Therapy is essentieel. De opleiding leert de unieke principes en technieken van ACT, zoals mindfulness (hier en nu, zelf als context), cognitieve defusie, acceptatie, het werken met waarden en toegewijd handelen. Opleidingen en trainingen kunnen variëren van korte workshops tot uitgebreide opleidingen.

Certificering of registratie als ACT-therapeut

Inzake het beroep van ACT-therapeut is er in Nederland een unieke gespecialiseerde tweejarige post-hbo opleiding tot ACT therapeut ontwikkeld die is erkend door het ACT-therapeuten Register. De opleiding is geaccrediteerd door de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) en wordt als zodanig tevens erkend door verschillende beroepsverenigingen voor therapeuten, zoals de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychosociaal therapeuten en Agogen (NVPA).

Supervisie en intervisie

Het deelnemen aan supervisie en intervisie specifiek gericht op de ACT-praktijk biedt gelegenheid voor het bespreken van casussen, het ontvangen van feedback en het verder ontwikkelen van vaardigheden. Supervisie door een ervaren ACT-therapeut kan bijzonder waardevol zijn voor het verfijnen van therapeutische vaardigheden en het verdiepen van het begrip van ACT-principes.

Voortdurende professionele ontwikkeling

ACT is een dynamisch en zich ontwikkelend veld, dus voortdurende educatie en bijblijven met de nieuwste onderzoeken en ontwikkelingen binnen ACT is cruciaal. Deelname aan conferenties, workshops en trainingen kan helpen om kennis en vaardigheden up-to-date te houden.

Praktische ervaring als ACT-therapeut

Naast algemene ervaring in psychosociale hulpverlening, is specifieke ervaring in het toepassen van ACT in de praktijk noodzakelijk. Dit omvat het werken met diverse cliënten en problematieken met behulp van ACT-methodieken.

Persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten

Belangrijke persoonlijke vaardigheden voor een ACT-therapeut zijn onder andere empathie, geduld, openheid, en de bereidheid om te leren en zichzelf te ontwikkelen.

Door aan deze vereisten te voldoen kan een ACT-therapeut een hoge mate van competentie in ACT bereiken. Maar alles begint bij de een goede opleiding vanuit het ACT specialisme.

De ACT-therapeut gedefinieerd

ACT-therapeut in Nederland is een professional met een bachelor of master diploma in de psychologie, (complementaire) geestelijke gezondheidszorg of een gerelateerde discipline, die gespecialiseerd is in Acceptance & Commitment Therapy. De ACT-therapeut heeft ervaring opgedaan in het begeleiden van individuele cliënten en heeft zich via gespecialiseerde vervolgopleidingen, intervisie en supervisie bekwaamd in ACT. De kernactiviteiten omvatten het systematisch in kaart brengen van mentale problemen, kwetsbaarheden en uitdagingen van cliënten, het toepassen van ACT op een methodische wijze om cliënten te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden voor het accepteren van negatieve gedachten en gevoelens, het inzetten van communicatieve vaardigheden en evidence-based technieken om zowel de intrapersoonlijke processen (bijvoorbeeld het omgaan met eigen gedachten en gevoelens) als de interpersoonlijke processen (zoals communicatie en interactie met anderen) te beïnvloeden en te beheren, en het bereiken van therapiedoelen door het bevorderen van psychologische flexibiliteit, zelfacceptatie en effectief actie ondernemen in overeenstemming met hun persoonlijke waarden en doelen. De ACT-therapeut in Nederland handelt conform morele, professionele en wettelijke kaders en reflecteert voortdurend op zijn of haar handelen, waarbij aanpassingen worden gemaakt indien nodig.

Wil je graag ACT-therapeut worden? Bekijk dan de onderstaande pagina voor meer informatie.

Bekijk de ACT-therapeut opleiding

Definitie van de ACT-therapeut in Nederland

Deze therapeut heeft ervaring opgedaan in het begeleiden van individuele cliënten en heeft zich via gespecialiseerde vervolgopleidingen, intervisie en supervisie bekwaamd in ACT. De kernactiviteiten omvatten het systematisch in kaart brengen van mentale problemen, kwetsbaarheden en uitdagingen van cliënten, het toepassen van ACT op een methodische wijze om cliënten te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden voor het accepteren van negatieve gedachten en gevoelens, het inzetten van communicatieve vaardigheden en evidence-based technieken om zowel de intrapersoonlijke processen (bijvoorbeeld het omgaan met eigen gedachten en gevoelens) als de interpersoonlijke processen (zoals communicatie en interactie met anderen) te beïnvloeden en te beheren, en het bereiken van therapiedoelen door het bevorderen van psychologische flexibiliteit, zelfacceptatie en effectief actie ondernemen in overeenstemming met hun persoonlijke waarden en doelen. De ACT-therapeut in Nederland handelt conform morele, professionele en wettelijke kaders en reflecteert voortdurend op zijn of haar handelen, waarbij aanpassingen worden gemaakt indien nodig.