Word coach of therapeut met een hart zo groot als de wereld

Verbeter je arbeidsmarktpositie met onze opleidingen en trainingen

Bekijk onze opleidingen
De opleiding ACT therapeut van StressWise Academy is een ervaringsgerichte opleiding

Klaar om de volgende stap te zetten?
Bekijk welke opleiding of training bij jou past
Stap-voor-STAP-plan
Wil jij €1000 korting op jouw opleiding of een gratis training? Zo werkt het:
1
Schrijf je in voor een opleiding of training

Vul het inschrijfformulier in en vink de optie ’STAP-budget’ aan.

2
Je ontvangt je STAP-aanmeldbewijs

Wij mailen je binnen enkele weken het STAP-aanmeldbewijs. Bewaar dit bewijs goed.

3
Vraag jouw STAP-budget aan bij het UWV

Dien je aanvraag in op maandag 3 juli om 10.00 uur. Bekijk hier de instructies. Je ontvangt van ons een e-mail met duidelijke instructies.

4
Start met je opleiding of training

Je ontvangt binnen vier weken na je aanvraag een bevestiging van het UWV. Je kunt starten met je opleiding of training!

Goede docenten. Inhoudelijk goede stof en boeken. De eindtoets criteria mochten wat helderder vooraf. Maar dit mocht de pret (en het resultaat) niet drukken. Ik raad de opleiding aan wanneer iemand zijn PSBK wilt halen OF eenvoudigweg omdat je jezelf wilt verdiepen in psychosociale- en medische basiskennis. Het is een mooie basis voor verdere diepgang op alle fronten.

Tim, Veldhoven

Zowel voor mijzelf als in het werken met (proef)clienten heb ik al veel aan de opgedane kennis en ervaring van het eerste jaar. Laat het tweede jaar maar komen!!

Yvonne Klomp, Zwolle

De ACT-coachopleiding heb ik ervaren als een mooie verdieping op de coachopleiding die ik al had gevolgd. Ik heb op speelse wijze ACT leren kennen en ik leerde hoe ik met mijn cliënten kan dansen met de hexaflex. Ik kijk ontzettend uit naar de komende twee jaren, omdat ik verder ga met de opleiding tot psychosociaal ACT-therapeut.

Marielle van Sleen, Zwolle

Ik heb de psbk als zeer leerzaam en inspiratie vol ervaren. Fijne mix van docenten met kennis. Dus dank en ik hoop op een vervolg op deze opleiding.

Wilma Werkheim, VREELAND

De ACT coach opleiding biedt een mooie en heldere toepasbare methodiek. Waardevol en bruikbaar zowel voor mezelf als voor mij als coach. Goede begeleiding/docenten en fijne opzet van de leergang. Aan te raden!

Judith, Utrecht

Ik heb de opleiding tot ACT coach (jaar 1) als ontzettend leerzaam en inspirerend ervaren. Er is veel ruimte om zowel zelf te ervaren als ontzettend veel te leren van het oefenen met elkaar. De kennis en ervaring van de docenten draagt bij aan een hele inspirerende setting.

Julia, Amstelveen

Ik heb de opleiding tot ACT coach ervaren als een professionele opleiding met veel diepgang en ruimte tot zelfontwikkeling. Er wordt een stevige basis gelegd met coachvaardigheden en hoe ACT vorm te geven in je eigen praktijk/werkveld. Ik heb geleerd om me meer kwetsbaar en eerlijk naar mezelf toe op te stellen. Ik kan beter naar mijn gevoel en signalen van mijn lichaam luisteren. En doordat ik mijn waarden nu helder heb kan ik concrete stappen gaan zetten richting mijn gewenste toekomst.

Ingrid, Breda

Afgelopen jaar heb ik heel veel verschillende tools mogen leren die mij een goed fundament geven om als coach aan de slag te gaan. De opleiding werkt met een duidelijke model wat richting en houvast geeft voor de aanpak van coachingsgesprekken.

Lara, Alphen aan den Rijn

Ik vond de cursus helder en zeer praktisch uitvoerbaar.

Maria, Groesbeek

Een korte en intensive opleiding waarbij er heel veel practisch wordt geoefend. Ook Het IBCT traject is een goed doordacht pragmatisch trajrct met gelukkig ook nog ruimte voor je eigen invulling.

Henriëtte Rutten, Rotterdam
Onze opleidingen
Word een coach of therapeut met een hart zo groot als de wereld
Je kunt lid worden van een beroepsvereniging voor therapeuten, waardoor je diensten als psychosociaal therapeut worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Geaccrediteerde opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut

De opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut op hbo niveau duurt drie jaar. Met een stage, supervisie, intervisie, leertherapie en praktijkopdrachten is de opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut een intensieve deeltijd opleiding, waarbij ervaren en doen belangrijke uitgangspunten zijn. Deze ervaringsgerichte beroepsopleiding stimuleert dagelijkse meditatie bij de cursisten. Onze kernwaarden: betekenis, verbinding, kwetsbaarheid, compassie en ontwikkeling komen als thema’s telkens terug. Na de opleiding tot ACT & Psychosociaal Therapeut kun je als zelfstandig psychosociaal therapeut werken en een lidmaatschap bij een beroepsvereniging voor therapeuten aanvragen. Zo kan jouw begeleiding worden vergoed door zorgverzekeraars.

Ontdek deze beroepsopleiding

Je kunt lid worden van een beroepsvereniging voor therapeuten, waardoor je diensten als ACT en psychosociaal therapeut worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Geaccrediteerde opleiding ACT Therapeut

Als je een hbo of wo diploma (toegepaste) psychologie, (ortho) pedagogiek, pedagogische hulpverlening, maatschappelijk werk of een andere reguliere mensgerichte opleiding hebt, kun je de driejarige beroepsopleiding in twee jaar volgen. We verwachten wel dat je een basisopleiding in ACT hebt gevolgd. Als dat niet het geval is kun je de vierdaagse ACT Basis opleiding van StressWise Academy bij wijze van schakelprogramma volgen. Met de verkorte opleiding ACT Therapeut kun je al binnen twee jaar specialiseren en aan de slag als psychosociaal therapeut met vergoedingen van zorgverzekeringen voor je begeleiding. Neem voor meer informatie of advies contact op met onze studentenbegeleider Jen van Horen. Zij kan je precies vertellen wanneer je in aanmerking komt voor de verkorte ACT Therapeut opleiding.

Ontdek de verkorte opleiding

In onze ACT Coach opleiding leer je je de basisbeginselen van ACT eigen maken en ermee te werken. Het is een volwaardige coach opleiding.

Ervaringsgerichte ACT Coach opleiding

De ACT Coach opleiding is een eenjarige opleiding, waarbij je je de basisbeginselen van ACT of Acceptance & Commitment Therapy eigen maakt en leert ermee te werken. Je leert creatieve coachvaardigheden en effectieve gesprekstechnieken en je krijgt volop de ruimte om ermee te oefenen. In de opleiding ACT Coach zet je een belangrijke en ingrijpende stap in het verbinden met jezelf en met je omgeving. Supervisie, intervisie en praktijkopdrachten maken deel uit van deze ervaringsgerichte opleiding tot ACT Coach. Na de ACT Coach opleiding kun je als zelfstandig coach werken. Tevens kun je besluiten om door te gaan met jaar twee en drie van de beroepsopleiding tot ACT & Psychosociaal Therapeut.

Ontdek de ACT Coach opleiding

De ACT Basis opleiding is opgezet voor psychologen, coaches, trainers, therapeuten, maatschappelijk werkers, (ortho)pedagogen, docenten, praktijkondersteuners of andere mensen met een enigszins coachend beroep.

Ervaringsgerichte ACT Basis opleiding

De ACT Basis opleiding is een korte en krachtige ervaringsgerichte opleiding van vier dagen waarin je je de principes van Acceptance & Commitment Therapy eigen maakt door zelf te ervaren. De ACT Basis opleiding is opgezet voor psychologen, coaches, trainers, therapeuten, maatschappelijk werkers, (ortho)pedagogen, docenten, praktijkondersteuners en andere professionals met een enigszins coachend beroep. De opleiding is tevens een mooi schakeltraject voor studenten die in aanmerking willen komen voor onze opleiding ACT Therapeut en nog niet over de nodige kennis en ervaring met ACT beschikken.

Ontdek de ACT Basis opleiding

Onze PSBK opleiding is ervarings- en praktijkgericht. Na afronding voldoe jij 100% aan de eisen en kom je in aanmerking voor vergoeding vanuit zorgverzekeraars.

PSBK – Psychosociale Basiskennis, CRKBO erkend

Onze opleiding PSBK voldoet aan alle normen van de zorgverzekeraars (PLATO normen) en is CPION geaccrediteerd. Na de opleiding ontvang je een officieel diploma van de Stichting Hoger Onderwijs en word je in het register van CPION opgenomen. Hierdoor is het direct na afronding van onze beroepsopleiding mogelijk een aanvraag te doen voor lidmaatschap van een beroepsvereniging, waardoor vergoeding via zorgverzekeraars mogelijk wordt. Tijdens de opleiding PSBK doe je niet alleen psychosociale basiskennis op, maar krijg je tevens inzicht in basale medische kennis. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. inleiding in de psychologie, basisbegrippen, biopsychologie, ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, geheugen, persoonlijkheidsleer en intelligentie. Zoals bij al onze opleidingen werk je met casussen en speelt je eigen ervaring een grote rol.

Ontdek de PSBK opleiding

Relatietherapeut ACT opleiding omvat drie modules en is daarmee een volledige en praktische opleiding tot relatietherapeut

Geaccrediteerde opleiding relatietherapie IBCT

De relatietherapie opleiding ‘Integrative Behavioral Couple Therapy’ (IBCT) is een moderne, kortdurende en zeer effectief gebleken vorm van relatietherapie gefundeerd op de derde generatie gedragstherapie, waarvan ACT ook deel uitmaakt. De opleiding staat open voor psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers, poh-ggz, docenten, coaches en andere hulpverleners die basiskennis hebben van ACT (en liefst ook enige ervaring). Kortom voor iedereen met een hbo of wo achtergrond die zich graag een gestructureerde, praktische en innovatieve werkwijze eigen wil maken om te werken met relatieproblemen in partnerrelaties. Mocht je nog geen kennis hebben van ACT, dan kun je bij ons de korte ACT Basis opleiding volgen ter voorbereiding van de opleiding Relatietherapie IBCT.

Ontdek de IBCT opleiding

Over Ons
Lees meer over onze mensen en over StressWise

Moeilijkheden horen bij het leven, StressWise helpt te verlichten

StressWise staat voor een warme innovatieve wijze van omgaan met stress en mentale problematiek. Voor leren accepteren wat je niet kunt veranderen en ontwikkelen van de kracht om te veranderen wat je wilt (en kunt) veranderen. Onze ‘struggle of life’ heeft drie oorzaken: beperkende en moeilijke gedachten, lastige gevoelens en ineffectieve handelingen. StressWise leert je op de juiste wijze om te gaan met gedachten en gevoelens en hoe je een waardevol leven kunt leiden. Vanuit je eigen kracht werken, groeien en tot bloei komen, moeilijkheden bewust aangaan in het volle besef dat ook zij bij het leven horen. En zo loskomen van depressie, angst, gejaagdheid, prikkelbaarheid en stress. Op een procesmatige wijze, simpelweg omdat dit verreweg het beste aansluit op wie je bent. Een mens is immers zelf een proces, altijd in verandering, altijd in ontwikkeling.

Onze kernwaarden
Wat wij belangrijk vinden in leven en werk

Betekenis geven

Wij willen werken aan een samenleving waarin jij je vrij kunt voelen om te zijn wie je bent

Verbonden zijn

Van moment tot moment in verbinding met alles en iedereen

Kwetsbaar kunnen zijn

Openheid vereist kracht en moed, alleen door kwetsbaar te zijn kun je echt groeien

Compassievol zijn

Naast anderen staan om samen te onderzoeken wat nodig is en daaraan te werken

Blijvend ontwikkelen

Meebewegen met de stroom des levens, alles is altijd in ontwikkeling

Lees verder
Veelgestelde vragen
Als je vraag niet in de lijst staat klik je op het blok om alle veelgestelde vragen te bekijken

Wat kun je na het volgen van onze ACT opleidingen

Als ACT & Psychosociaal Therapeut NFG kun je je eigen praktijk opzetten als ACT Therapeut en ACT Coach of als meer generalistisch georiënteerd Psychosociaal Therapeut. Als je wilt kun je onder bepaalde voorwaarden een samenwerking met StressWise Nederland aangaan (zie stresswise.nl) of je laten ondersteunen door onze organisatie. Je staat er dan niet alleen voor. Als ACT & Psychosociaal Therapeut help je je cliënten om te gaan met hedendaagse klachten en problematiek die vaak hun oorsprong hebben in moeilijke gedachten en emoties en die tot uiting komen in inadequaat gedrag. Als ACT Coach kun je je zelfstandig vestigen als coach of je kunt je coachingsvaardigheden inzetten in je huidige werk of een toekomstige baan. Onze ACT opleidingen worden ook vaak gezien als waardevolle trajecten voor persoonlijke ontwikkeling. Neem gerust contact met ons op.

Hoe kom ik in aanmerking voor de opleiding Psychosociaal Therapeut?

De driejarige opleiding Psychosociaal Therapeut is een opleiding op HBO niveau. De opleiding staat open voor iedereen die een MBO4 diploma, een HAVO diploma of een 21+ toets heeft behaald. Heb je dat (nog) niet? Neem dan contact op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Wij kunnen indien nodig een 21+ toets voor je faciliteren.

Hoe werkt het platform van StressWise?

Je krijgt eerst te maken met onze medewerkers van HR. Zij maken je wegwijs in de systemen en leggen je alles uit. Onze medewerkers van de servicedesk in Groningen worden geïnformeerd waar en waarvoor jij beschikbaar bent. Zij zitten altijd klaar voor de cliënten en geven praktische informatie over bijvoorbeeld kosten, vergoedingsmogelijkheden en dergelijke. Vervolgens zetten zij cliënten naar jou door voor een kennismakingsgesprek. Na het kennismakingsgesprek vul je een online formulier in om te laten weten of je gaat starten. De servicedesk stuurt de client dan een bevestiging toe met praktische informatie. Na afloop vul je opnieuw een online formulier in om op te geven hoeveel sessies je gedaan hebt. De financiële afdeling zorgt ervoor dat jij je geld krijgt en de cliënt een factuur. Je kunt voor een laag tarief (8,50) gebruik maken van de ruimtes die StressWise op verschillende locaties aanbiedt of je kunt (als je ruimte aan de voorwaarden voldoet) ook werken vanuit een eigen praktijkruimte.

Ik wil me waarschijnlijk inschrijven, maar moet nog iets uitzoeken. Kan ik alvast een plek reserveren?

Je kunt een mailtje naar info@stresswiseacademy met dit verzoek. Indien dit nog mogelijk is, word je als optie op de lijst gezet. Je krijgt een seintje als het tijd in om je inschrijving definitief te maken. Houd er rekening mee dat als je dit na het seintje niet op tijd doet, je plek wel kan worden vergeven aan iemand die zich definitief inschrijft.

Is de driejarige opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut geaccrediteerd?

De opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut is geaccrediteerd bij de Stichting Keurmerk Beroepsscholingen (SKB) in de categorie SKB-A. Na het afronden van de opleiding kun je lid worden van een beroepsvereniging voor therapeuten, zoals de NFG. Hierdoor wordt een vergoeding van je begeleiding door zorgverzekeraars mogelijk. Daarnaast zijn er andere voordelen, zoals btw-vrijstellingen.

Is het lesgeld inclusief of exclusief btw?

Alle opleidingen van StressWise Academy zijn vrijgesteld van btw. De bedragen die je ziet, zijn dus de bedragen die je betaalt.

Kan ik gebruik maken van het ‘Leven lang leren Krediet’?

Nee.

Is het haalbaar om te blijven werken naast de opleiding?

Ja, je hebt gemiddeld 1-2 lesdagen per maand en je stage, leerwerk en opdrachten kun je zelf om je werkdagen heen plannen. Met een voltijdbaan en een druk privé-leven is dit uiteraard lastiger te combineren dan met een deeltijdbaan en voldoende vrije tijd.

Kan ik studiefinanciering ontvangen voor de opleidingen?

De opleidingen van StressWise Academy geven je helaas geen recht om studiefinanciering aan te vragen bij DUO.

Wat is het verschil tussen de opleidingen Psychosociaal Therapeut en ACT Therapeut?

De opleiding Psychosociaal Therapeut is een driejarige opleiding op HBO niveau. Deze staat open voor iedereen die HBO denkniveau heeft ongeacht vooropleiding of achtergrond.

De opleiding ACT Therapeut is een verkort traject, waarbij je alleen de laatste twee studiejaren van de driejarige opleiding volgt. Dit verkorte traject kun je zien als een Post HBO opleiding en dit is alleen mogelijk als je al een reguliere mensgerichte HBO opleiding hebt afgerond, zoals bijvoorbeeld (toegepaste) psychologie, (ortho)pedagogiek of maatschappelijk werk. Als je al ervaring hebt met een-op-een hulpverleningsgesprekken en als je al een ACT Basisopleiding hebt gevolgd.

De opleiding Psychosociaal Therapeut bestaat uit de eenjarige opleiding ACT Coach + de tweejarige opleiding tot ACT Therapeut. Je krijgt dan dus twee diploma’s: na jaar 1 als ACT Coach en na jaar 3 als ACT & Psychosociaal Therapeut.

Mensen die de opleiding ACT Therapeut volgen stromen in, in het tweede jaar van de driejarige opleiding. Zij ontvangen bij afronding van de opleiding hetzelfde diploma als ACT & Psychosociaal Therapeut. Het zijn dus verschillende routes met een zelfde resultaat.

 

Wat verdient een psychosociaal therapeut gemiddeld per maand?

Dit is volkomen afhankelijk van de hoeveelheid klanten die je per maand begeleidt en voor welk tarief. Stel dat je 5 dagen per week 6 klanten per dag begeleidt voor 80,- euro per klant, dan zit je op 9120,- euro inkomsten per maand. Er vanuit gaand dat je ongeveer 40% belasting moet afdragen, houdt je zo’n 5472,- euro per maand over. Daar gaan dan nog kosten vanaf voor huur van een ruimte en eventueel materialen. In de praktijk is het voor de meeste mensen niet haalbaar om 5 dagen per week 6 klanten per dag te vinden om te begeleiden. Daarom werken veel therapeuten bijvoorbeeld 2-3 dagen ergens in loondienst en 2-3 dagen in hun eigen praktijk. Enkele belangrijke factoren om als therapeut succesvol te worden zijn een goede website, bereikbaarheid en marketing. StressWise heeft dit als platform fantastisch geregeld en verwelkomt therapeuten van StressWise Academy graag om daarvan mee te profiteren. Bovendien neemt StressWise veel praktische zaken uit handen zodat jij je aandacht kunt richten op de relatie met de klant en de inhoud van de therapie.

Zijn de studiekosten voor de Relatietherapie ACT opleiding fiscaal aftrekbaar?

Vanaf 2022 zijn studiekosten niet meer zonder meer aftrekbaar van de belasting. De overheid heeft deze regeling toen vervangen door het STAP-budget. Ook het STAP-budget is inmiddels niet meer beschikbaar. Maar onder voorwaarden kun je toch een flink deel van je studiekosten terug krijgen van de belastingdienst. Het gaat er dan om dat je kosten maakt voor het op peil houden van je kennis. De belastingdienst zegt hierover: ‘Als studiekosten zakelijk zijn, zijn ze aftrekbaar. Dat is dus het geval als u kosten maakt in het belang van uw onderneming. Maar de kosten zijn alleen aftrekbaar als u ze maakt om uw vakkennis op peil te houden. Als u kosten maakt om nieuwe kennis te verwerven, zijn de kosten niet aftrekbaar als zakelijke kosten.’ Dus als je reeds werkzaam bent als relatietherapeut en de opleiding doet met als doel ‘je vakkennis op peil te houden’ kun je gebruikmaken van belastingvoordeel en tot ongeveer 1.500 terugkrijgen.

Het citaat is afkomstig van de website van de belastingdienst. Als je meer wilt weten kun je contact opnemen met de belastingdienst of met je boekhouder. StressWise Academy aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het hier genoemde belastingvoordeel. Ons doel is slechts om je een tip te geven over een mogelijkheid om studiekosten terug te vragen. Doe er je voordeel mee als je in aanmerking komt.

Zijn de opleidingen voltijd of deeltijd?

Al onze opleidingen zijn deeltijdopleidingen, met een à twee lesdagen per maand. Tijdens de vakanties (in heel Nederland) zijn er geen lesdagen gepland.

Bekijk hier alle veelgestelde vragen om snel antwoord te krijgen op je vraag

Veelgestelde vragen

Voor vragen die je online niet kunt vinden

Contactformulier
Opleidingsgids aanvragen
Ontvang direct jouw opleidingsgids in je mailbox
Gids aanvragen
Je gegevens worden niet gedeeld.