Beroepsopleiding
ACT PSBK
Een korte en krachtige ervaringsgerichte opleiding van vier dagen waarin je je de principes van Acceptance & Commitment Therapy eigen maakt door zelf te ervaren.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy, ofwel ACT, is een deel van de derde generatie gedragstherapie in de psychologie. Het ACT-model bestaat uit zes pijlers – de zogenaamde hexaflex – waarvan er vier rechtstreeks betrekking hebben ook mindfulness. StressWise Academy stelt graag dat ACT = Mindfulness+. Accepteren wat je niet kunt veranderen, veranderen wat je kunt (en wilt). Daarover gaat ACT, en dat is exact wat nodig is om een waardevol leven te leiden.

Aanbevolen literatuur: * A-Tjak, J. (2015). Acceptance & Commitment Therapy: theorie en praktijk. Bohn Stafleu van Loghum; Avigail Lev, A., & Mckay, M. (2017). Acceptance and Commitment Therapy for Couples: A Clinician’s Guide to Using Mindfulness, Values & Schema Awareness to Rebuild Relationships. New Harbinger Publications; Harris, R. (2010). Acceptance and Commitment Therapie in de praktijk. Hogrefe; Hayes, S.C., et al. (2012). Acceptance en Commitment Therapie: verandering door mindfulness, het proces en de praktijk. Pearson; Hayes, S.C., et al. (2009). Leer ACT! Bohn Stafleu van Loghum; Westrup, D. (2017). Learning Act for Group Treatment: An Acceptance and Commitment Therapy Skills Training Manual for Therapists. New Harbinger Publications.

Handboek: IBCT Relatietherapie: Behandelprotocol in 10 sessies. Werkboek IBCT Relatietherapie: 44 oefeningen voor een betere relatie.

Mindfulness

Stresswise is gebouwd op mindfulness; mindfulness is ons fundament. Mindfulness (meditatie) maakt dan ook integraal onderdeel uit van onze opleiding en onze beroepspraktijk. En dat is uniek! Tijdens de drie jaar dat je bij ons in opleiding bent werk je dagelijks aan je eigen mindfulnessbeoefening en kun je je ontwikkelen tot een zeer ervaren mindfulnesstrainer. StressWise Academy is hiermee (tevens) de meest intensieve opleiding tot mindfulnesstrainer.

Aanbevolen literatuur: * Brandsma, R. (2012). Mindfulness Praktijkboek: vaardigheden voor trainers. Lannoo Campus; Brandsma, R. (2012). Mindfulness Trainingsboek: het achtweekse programma, stap voor stap. Lannoo Campus; Germer, C. (2009). Mindfulness & zelfcompassie. Guilford Publications; McCown, D., & Reibel, D. (2010). Teaching mindfulness. A practical guide for clinicians and educators. Springer; Salzberg, S. (1998) Liefdevolle vriendelijkheid: een ander perspectief op geluk. Asoka; Segal, Z.V., et al. (2013). Mindfulness en cognitieve therapie: bij depressie. Uitgeverij Nieuwezijds; Williams, M., & Penman, D. (2011). Mindfulness: een praktische gids om rust te vinden in een hectische wereld. Uitgeverij Nieuwezijds.

Ontspanning

In de beroepsopleiding tot gecertificeerd therapeut besteden we aandacht aan het leren regelen van de interne gespannenheid, wat een goede basis geeft voor het leren omgaan met stressoren. Je maakt kennis met instructies uit de Methode Van Dixhoorn voor Adem- en Ontspanningstherapie. Deze overkoepelende methode is ontwikkeld door arts en wetenschapper Van Dixhoorn en maakt gebruik van alle elementen, die we als mens tot onze beschikking hebben om onze spanning te regelen, zoals aandacht, adem, beweging, houding en voorstelling. Hiermee vergroot je je repertoire met betrekking tot instructies die je kunt inzetten om een cliënt te leren ontspannen.

Aanbevolen literatuur: * Dixhoorn, J.J., van. (2001). Ontspanningsinstructie: principes en oefeningen. Springer Media; Esser, Y. (2016). Ruimer ademen, vrijer leven: op adem komen met de methode Van Dixhoorn. Akasha.

ACT en Positieve Psychologie

Positieve Psychologie

De GGZ richt zich traditioneel op curatie van psychische klachten en stoornissen; in de positieve psychologie gaat het om het bevorderen van geestelijke gezondheid. Aandacht voor wat goed gaat in je leven, voor datgene waar je plezier aan beleeft, voor de mooie dingen waarbij je betrokken bent en wat je leven zinvol maakt. Dat is wat positieve psychologie kan brengen. Dit maakt het juist zo’n goede aanvulling op mindfulness en ACT (acceptatie); het leven is immers minder maakbaar dan we denken. Het draait uiteindelijk allemaal om de juiste balans tussen acceptatie en verandering.

Aanbevolen literatuur: * Bohlmeijer, E.T. (2013). Handboek positieve psychologie: theorie, onderzoek en toepassingen. Boom; Bohlmeijer, E.T., & Westerhof, G.J. (2010). Psychologie van de levenskunst. Boom; Leijssen, M. (2013). Leven vanuit liefde. Een pad naar existentieel welzijn. Terra-Lannoo; Bannink, F. (2009). Positieve psychologie in de praktijk. Hogrefe; Bannink, F. (2016). Positieve psychologie: de toepassingen. Boom.

Actief zijn, voelen en doen wat de ander nodig heeft op basis van de door zijn of haar gevoelde behoeften is essentieel bij Acceptance & Commitment Therapy.

Psychosociale Basiskennis

Sinds begin 2017 is het voor alle therapeuten in de complementaire gezondheidszorg verplicht gesteld om een certificaat PSBK (of MBK) te behalen. De opleiding tot gecertificeerd ACT therapeut van StressWise Academy voldoet hieraan. In het curriculum van het tweede en derde jaar van de beroepsopleiding wordt ruimschoots aandacht besteed aan de noodzakelijke psychosociale en medische basiskennis. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn o.a. Inleiding in de psychologie, basisbegrippen, biopsychologie, ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, geheugen, persoonlijkheidsleer en intelligentie.

Aanbevolen literatuur: * Deth, R., van & Vandereycken, W. (2015). Psychiatrie: van diagnose tot behandeling. Bohn Stafleu van Loghum; Does, W. van der (2013). Zo ben ik nu eenmaal. Scriptum; Zelman, M., et al., (2017). Pathologie. Pearson; Zimbardo, P.G., et al., (2017). Psychologie een inleiding. Pearson. Daarnaast ontvang je een syllabus van stressWise Academy.

In onze ACT Coach opleiding leer je je de basisbeginselen van ACT eigen maken en ermee te werken. Het is een volwaardige coach opleiding.

Coaching, Therapie, Gesprekstechnieken

Hoe voer je een gesprek? Welke interventie is nodig? Hoe ondersteun je een ander om in zijn of haar kracht te zijn; onafhankelijk en in verbinding met het eigen liefdevolle hart. Het professioneel voeren van gesprekken speelt een belangrijke rol, waarbij het leren van de technieken en vaardigheden ondersteunend zijn aan het ontdekken van je eigenheid als coach en aan een compassievolle benadering met creativiteit, inventiviteit en diversiteit in interventiemogelijkheden. Een hart zo groot als de wereld als basis voor elke ondersteuning.

Literatuur: * Brugman, K. & Collewijn, B. Ik (k)en mijn ikken. Thema; Mulder, L. Speels coachen. Thema; Salzberg, S. Een hart zo groot als de wereld. Asoka; Halifax, J. GRACE: process of compassion based interaction in the (clinical) encounter; Frederickson, B. Liefde 2.0, Lannoo; Merzel, D.K. Big mind, big heart. Asoka; Mulder, L. Oefeningenboek voor groepen. Bohn, Staleu, van Loghum; Evans, J. Filosofie voor het leven. Ten Have; Gillis Chapman, S. (2015). Mindful communiceren. Ten have;    Rosenberg, M.B. (2012). Geweldloze communicatie. Lemniscaat.

* Aanbevolen literatuur: de boeken die hier worden genoemd zijn representatief voor de opleiding en geven verdieping bij de verschillende gebieden. Tijdens de opleiding worden delen van de genoemde literatuur doorgenomen, eventueel in de vorm van een reader. De opleiding is voornamelijk ervaringsgericht.

Opleidingsgids aanvragen
Ontvang direct jouw opleidingsgids in je mailbox
Gids aanvragen
Je gegevens worden niet gedeeld.