ACT Psychosociaal Therapeut NFG
Start verkort traject 2 februari 2019
ACT Coach
Start ACT opleiding 2 september 2019
MindfulnessPLUS Coach
Start MindfulnessPLUS opleiding 20 mei 2019
PSBK Psychosociale Basiskennis
Start opleiding PSBK 9 september 2019

Unieke ACT Therapeut Of ACT Coach Opleiding

StressWise Academy is een opleidingsinstituut verbonden aan StressWise Nederland, een landelijke organisatie van therapeuten, coaches en trainers die werken op basis van ACT, mindfulness en de nieuwste inzichten in de (positieve) psychologie. De driejarige beroepsopleiding leidt op tot ACT Psychosociaal Therapeut met de mogelijkheid om lid te worden van beroepsvereniging NFG. Het eerste jaar van de opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut bestaat uit de opleiding tot ACT Coach – die ook los te volgen is – en de opleiding PSBK, Psychosociale Basiskennis. StressWise Academy biedt ook een opleiding tot Mindfulness Coach voor ervaren coaches en (mindfulness) trainers.

Bekijk video

ACT & Psychosociaal Therapeut NFG

De deeltijd beroepsopleiding tot Psychosociaal Therapeut of ACT Therapeut loopt gedurende drie jaar. Vanaf 19 januari 2019 kun je op de zaterdag en zondag een verkort traject van twee jaar in deeltijd volgen als je beschikt over de juiste ingangseisen. Met enkele stageperioden (met stagevergoeding), supervisie, intervisie, leertherapie en praktijkopdrachten is de opleiding ACT & Psychosociaal Therapeut NFG een prachtige deeltijd beroepsopleiding, waarbij ervaren en doen belangrijke uitgangspunten zijn. De opleiding stimuleert daarnaast dagelijkse meditatie bij de cursisten. Onze kernwaarden: betekenis, verbinding, kwetsbaarheid, compassie en ontwikkeling komen als thema’s telkens terug. Na de opleiding tot ACT & Psychosociaal Therapeut NFG kun je als zelfstandig Psychosociaal Therapeut via StressWise Nederland werken. Uniek: al tijdens de opleiding kun je leren en werken combineren. Informeer bij ons of je in aanmerking komt voor een verkort traject.

Bekijk opleiding

ACT Coach, ACT Opleiding Van 1 Jaar

De opleiding tot ACT Coach maakt deel uit van het eerste jaar van de driejarige opleiding tot ACT Psychosociaal Therapeut. Alle kernprocessen van ACT komen meerdere keren langs. Je leert coachingsvaardigheden en krijgt o.a. les in positieve psychologie en filosofie. Supervisie, intervisie en praktijkopdrachten maken deel uit van deze ervaringsgerichte opleiding tot ACT Coach. Na de ACT Coach opleiding van 12 volle lesdagen kun je als zelfstandig coach werken met StressWise Nederland. Tevens kun je besluiten om door te gaan met jaar twee en drie van de opleiding tot Psychosociaal Therapeut NFG.

Bekijk opleiding

Opleiding Mindfulness Coach

De opleiding Mindfulness Coach start in maart 2019 en omvat zes volle lesdagen. Een krachtige coach opleiding voor coaches die willen werken met een actieve vorm van mindfulness: mindfulness Plus. De Mindfulness (Plus) Coach opleiding is opgezet voor ervaren coaches – zelfstandigen of coaches die werkzaam zijn in een organisatie – die mindfulness krachtig willen inzetten en daarbij gebruik willen maken van gedragsverandering op basis van ACT. Dit maakt de opleiding ook geschikt als nascholing voor mindfulness trainers. De focus ligt in de Mindfulness Coach opleiding op de combinatie van stoppen, ‘stil zijn’ en bewegen. Je leert met volle aandacht hier en nu aanwezig te zijn – de basis van ‘mindful coachen’ – opmerkzaam te zijn bij voelen, bij jezelf en de ander, en vandaaruit te handelen. Je leert hoe je de coachee van dienst kunt zijn om het zelfaccepterend, zelfsturend, zelflerend en zelfoplossend vermogen te vergroten. De coachee ontdekt keuzevrijheid in het handelen, leert talenten (verder) te ontwikkelen en belemmeringen te doorbreken of te accepteren. Het resultaat: effectiever gedrag vanuit verbondenheid met zichzelf, de directe omgeving (werk en prive) en de wereld.

Bekijk opleiding

Opleiding PSBK, Psychosociale Basiskennis

Sinds begin 2017 is het voor alle therapeuten in de complementaire gezondheidszorg verplicht gesteld om een certificaat PSBK (of MBK) te behalen. De opleiding ACT Therapeut of Psychosociaal Therapeut NFG van StressWise Academy voldoet hieraan. In het curriculum van het eerste jaar van de beroepsopleiding wordt ruimschoots aandacht besteed aan de noodzakelijke psychosociale en medische basiskennis. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn o.a. inleiding in de psychologie, basisbegrippen, biopsychologie, ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, het geheugen, persoonlijkheidsleer en intelligentie. De opleiding PSBK is ook als losse module te volgen.

Bekijk opleiding

Voor Wie Is StressWise Academy Bedoeld?

Voor bevlogen mensen die zich willen ontwikkelen tot professioneel Psychosociaal Therapeut en/of Coach met een hart zo groot als de wereld, vanuit mindfulness, Acceptance & Commitment Therapy (ACT) en positieve psychologie. Mensen die zelf (willen) leven vanuit aandacht, acceptatie, wijsheid en compassie en anderen willen begeleiden om als zodanig te kunnen leven en werken. De beroepsopleiding vormt een gedegen professionele basis voor het opzetten van een eigen praktijk als ACT & Psychosociaal Therapeut NFG. De coachopleidingen zorgen ervoor dat je over voldoende stevigheid, zekerheid en flexibiliteit beschikt om zelfstandig als coach te kunnen werken en zorgen voor een flinke uitbreiding van je kennis en vaardigheden als zelfstandig coach of mindfulness trainer. Samenwerking met StressWise Nederland behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer Kom Je In Aanmerking?

De opleiding tot ACT & Psychosociaal Therapeut vereist minimaal een HBO diploma in verband met het lidmaatschap van beroepsvereniging NFG. De coachopleidingen vereisen een zelfstandig HBO werk- en denkniveau. Voor alle opleidingen is een ‘open mind’, en herkenning en identificatie met onze kernwaarden noodzakelijk: van betekenis willen zijn, willen verbinden, kwetsbaar durven zijn, compassievol kunnen zijn en (blijvend) willen ontwikkelen. De opleidingen staan zowel open voor niet-professionals, als ook voor professionals die al werkzaam zijn in het begeleiden van mensen zoals hulpverleners, psychologen, coaches, counselors, therapeuten, maatschappelijk werkers en trainers.

Wat Kun Je Na Het Volgen Van Onze Mindfulness En ACT Opleidingen

Als ACT & Psychosociaal Therapeut NFG kun je je eigen praktijk opzetten en tevens aan de slag met de cliënten van StressWise Nederland via het platform stresswise.nl, waarbij je wordt ondersteund door de organisatie. Je helpt je cliënten om te gaan met hedendaagse klachten en problematiek die vaak hun oorsprong hebben in moeilijke gedachten en emoties en tot uiting komen in inadequaat gedrag. Als ACT Coach of Mindfulness Coach kun je je zelfstandig vestigen als coach (eventueel ondersteund door StressWise) of je kunt je coachingsvaardigheden inzetten in je huidige werk of een toekomstige baan. Onze mindfulness en ACT opleidingen worden ook vaak gezien als waardevolle trajecten voor persoonlijke ontwikkeling.