ACT Psychosociaal Therapeut NFG
ACT Coach
Mindfulness Coach
PSBK

Unieke ACT Therapeut of ACT Coach opleiding

StressWise Academy is een opleidingsinstituut verbonden aan StressWise Nederland, een landelijke organisatie van therapeuten, coaches en trainers die werken op basis van ACT, mindfulness en de nieuwste inzichten in de (positieve) psychologie. De driejarige beroepsopleiding leidt op tot ACT Psychosociaal Therapeut met de mogelijkheid om lid te worden van beroepsvereniging NFG. Het eerste jaar van de opleiding ACT Therapeut bestaat uit de opleiding tot ACT Coach, die dus ook los te volgen is. StressWise Academy biedt ook een tweejarige opleiding tot Mindfulness Coach en een opleiding PSBK, Psychosociale Basiskennis.

Bekijk video

ACT & Psychosociaal Therapeut NFG

De beroepsopleiding tot Psychosociaal Therapeut of ACT Therapeut loopt gedurende drie jaar en wordt vanaf 21 september 2018 gegeven op de vrijdag, met in totaal 27 lesdagen per jaar. Met enkele stageperioden (met stagevergoeding), supervisie, intervisie, leertherapie en praktijkopdrachten is de opleiding ACT Psychosociaal Therapeut NFG een prachtige deeltijd beroepsopleiding. De opleiding stimuleert dagelijkse meditatie bij de cursisten. Onze kernwaarden: betekenis, verbinding, kwetsbaarheid, compassie en ontwikkeling komen als thema’s telkens terug. Na de opleiding ACT Psychosociaal Therapeut kun je als zelfstandig ACT Therapeut voor StressWise Nederland werken.

Bekijk opleiding

ACT Coach, ACT opleiding van een jaar

De opleiding tot ACT Coach maakt deel uit van het eerste jaar van de driejarige opleiding tot ACT Psychosociaal Therapeut. Alle kernprocessen van ACT komen meerdere keren langs. Je leert coachingsvaardigheden en krijgt o.a. les in positieve psychologie en filosofie. Supervisie, intervisie en praktijkopdrachten maken deel uit van deze ervaringsgerichte opleiding ACT Coach. Na de ACT Coach opleiding van 12 volle lesdagen kun je als zelfstandig coach werken voor StressWise Nederland. Tevens kun je besluiten om door te gaan met jaar twee en drie van de opleiding tot Psychosociaal Therapeut NFG.

Bekijk opleiding

Tweejarige opleiding Mindfulness Coach

In de opleiding Mindfulness Coach leer je mindfulness actief vorm te geven in open, milde en niet-oordelende communicatie. Uniek is dat je leert om westerse en oosterse psychologie en moderne neurowetenschap te combineren. De opleiding Mindfulness Coach omvat 12 lesdagen per jaar en is een inspirerende scholing in wetenschappelijke kennis, betrokkenheid en praktisch handelen. De boeddhistische psychologie herbergt een schat aan kennis en wijsheid die je op praktische wijze leert toepassen als Mindfulness Coach. Ook na de opleiding Mindfulness Coach kun je ervoor kiezen om als zelfstandig coach voor StressWise Nederland te werken.

Bekijk opleiding

Opleiding PSBK, Psychosociale Basiskennis

Sinds begin 2017 is het voor alle therapeuten in de complementaire gezondheidszorg verplicht gesteld om een certificaat PSBK (of MBK) te behalen. De opleiding ACT Therapeut of Psychosociaal Therapeut NFG van StressWise Academy voldoet hieraan. In het curriculum van het eerste jaar van de beroepsopleiding wordt ruimschoots aandacht besteed aan de noodzakelijke psychosociale en medische basiskennis. Thema’s die hierbij aan de orde komen zijn o.a. inleiding in de psychologie, basisbegrippen, biopsychologie, ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, het geheugen, persoonlijkheidsleer en intelligentie. De opleiding PSBK is ook als losse module te volgen.

Bekijk opleiding

Voor wie is StressWise Academy bedoeld?

Voor bevlogen mensen die zich willen ontwikkelen tot professioneel Psychosociaal Therapeut en/of Coach met een hart zo groot als de wereld, vanuit mindfulness, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en positieve psychologie. Mensen die zelf (willen) leven vanuit aandacht, acceptatie, wijsheid en compassie en anderen willen begeleiden om als zodanig te kunnen leven en werken. De beroepsopleiding vormt een gedegen professionele basis voor het opzetten van een eigen erkende praktijk als ACT & Psychosociaal Therapeut NFG. De coachopleidingen zorgen ervoor dat je over voldoende stevigheid, zekerheid en flexibiliteit beschikt om zelfstandig als coach te kunnen werken. Samenwerking met StressWise Nederland behoort tot de mogelijkheden.

Wanneer kom je in aanmerking?

De opleiding tot ACT & Psychosociaal Therapeut vereist minimaal een HBO diploma in verband met het lidmaatschap van beroepsvereniging NFG. De coachopleidingen vereisen een zelfstandig HBO werk- en denkniveau. Voor alle opleidingen is een ‘open mind’, en herkenning en identificatie met onze kernwaarden noodzakelijk: van betekenis willen zijn, willen verbinden, kwetsbaar durven zijn, compassievol kunnen zijn en (blijvend) willen ontwikkelen. De opleidingen staan zowel open voor niet-professionals, als ook voor professionals die al werkzaam zijn in het begeleiden van mensen zoals hulpverleners, psychologen, coaches, counselors, therapeuten, maatschappelijk werkers en trainers.

Wat kun je na het volgen van onze mindfulness en ACT opleidingen

Als ACT & Psychosociaal Therapeut NFG kun je je eigen praktijk opzetten en tevens aan de slag met de cliënten van StressWise Nederland, waarbij je wordt ondersteund door de organisatie. Je helpt je cliënten om te gaan met hedendaagse klachten en problematiek die vaak hun oorsprong hebben in moeilijke gedachten en emoties en tot uiting komen in inadequaat gedrag. Als ACT Coach of Mindfulness Coach kun je je zelfstandig vestigen als coach (eventueel ondersteund door StressWise) of je kunt je coachingsvaardigheden inzetten in je huidige werk of een toekomstige baan. Onze mindfulness en ACT opleidingen worden ook vaak gezien als waardevolle trajecten voor persoonlijke ontwikkeling.